UGAL Logo

UGAL

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 20.04.2023, ora 12.00, în sala I 05 a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

PIEȚELE DE SCHIMB LATERAL: IMPLICAȚII ALE PLATFORMELOR COLABORATIVE ÎN MARKETINGUL DIGITAL

 

elaborată de doamna PRICOPOAIA N. OANA, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Marketing.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. Nicoleta CRISTACHE (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Adrian MICU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Răzvan ZAHARIA (CV)
Academia de Studii Economice din București
2. Prof. univ. dr. Adriana ZAIȚ (CV)
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
3. Prof. univ. dr. Alexandru CĂPĂȚÎNĂ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

Selecție personal didactic şi nedidactic pentru mobilități Erasmus+ KA107 de predare și formare

 

Acțiunea Perioada și ora Locul
Înscrierea candidaților 16 - 20.05.2022

formular înscriere online

Evaluarea dosarelor și publicarea rezultatelor

23.05.2022, ora 16.00

Rezultate
Termen pentru trimiterea contestațiilor

24.05.2022, ora 16.00

la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Analiza contestațiilor și publicarea rezultatelor aferente

25.05.2022, ora 14.00

Rezultate contestații
Publicarea rezultatelor finale 25.05.2022, ora 16.00 Rezultate finale
Oferta de mobilități de predare/formare
Criterii de eligibilitate & selecție
Procedura de selecție
Criterii & punctaj selecție
Grant Erasmus+
Mobility Agreement for Teaching
Mobility Agreement for Training

 

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 31.10.2022, ora 12.00, în sala I 05 a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

IMPACTUL PRACTICILOR DE NEUROMANAGEMENT ASUPRA CREȘTERII PERFORMANȚELOR ORGANIZAȚIILOR DIN ROMÂNIA

 

elaborată de doamna TEACU I. ALINA-MIRELA (PARINCU), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Management.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. Nicoleta CRISTACHE (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. habil. Alexandru CĂPĂȚÎNĂ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Constantin BRĂTIANU (CV)
Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București
2. Prof. univ. dr. Andrei-Ștefan NEȘTIAN (CV)
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
3. Prof. univ. dr. Angela-Eliza MICU (CV)
Universitatea „Ovidius” din Constanța

Rezumatul tezei de doctorat

 

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 22.09.2022, ora 11.00, în sala AS 010 a Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

„IDENTITATEA AROMÂNILOR DIN ALBANIA, DE LA ELENIZARE ȘI DICTATURA ATEE, LA INTERCULTURALISM

 

elaborată de doamna STAVRO V. ELSA, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Istorie.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. habil. Nicoleta IFRIM (CV)
Director Școala doctorală de Științe socio-umane,
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. habil. Constantin ARDELEANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Cercet. șt. gr. I dr. Emil ȚÎRCOMNICU (CV)
Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, Academia Română, București
2. Cercet. șt. gr. I dr. Daniel CAIN (CV)
Institutul de Studii Sud-Est Europene, Academia Română, București
3. Conf. univ. dr. habil. Valerică-Cătălin NEGOIȚĂ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

Subcategorii

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email