UGAL

Rector - Prof. dr. ing. Puiu Lucian GEORGESCU

 

 

Prorector - Prof. dr. Nicoleta BĂRBUȚĂ - MIȘU (Managementul financiar și strategiile administrative)
Luni: 12.00 - 14.00

Prorector - Conf. dr. ing. Cezar Ionuț BICHESCU (Relațiile internaționale și extensiunile universitare)
Marți: 8.00 - 12.00 / Vineri: 8.00 - 10.00

Prorector - Prof. dr. ing. Elena MEREUŢĂ (Activitatea didactică și asigurarea calității)
Marți: 12.00 - 14.00

Prorector - Dragoș - Alexandru OPREANU (Managementul resurselor umane și juridic)
Miercuri: 13.00 - 14.00

Prorector - Prof. dr. ec. dr. ing. habil. Silvius STANCIU (Activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare și parteneriatul cu mediul economico-social)
Joi: 12.00 - 14.00

Prorector - Conf. dr. ing. Ciprian VLAD (Strategii universitare și parteneriatul cu studenții)
Luni: 14.00 - 16.00

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email