UGAL

Informaţii privind înscrierea pentru concursul de admitere la studii universitare de masterat pentru cetăţenii statelor terțe UE

 

For all the necessary information visit the English version of our website.

Cetăţenii din statele terţe UE sunt admiși la studii în România pe baza actelor de studii, prin concurs de dosare.
Cuantumul minim al taxelor de şcolarizare pentru cetăţenii străini din statele terţe este prevăzut în O.G. nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum si din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European si din Confederația Elvețiană, aprobată prin Legea nr. 1/2010.

 

1. Actele necesare

Candidații care optează pentru înscrierea la centrul special amenajat vor de pune un singur dosar plic care va conține următoarele documente:

 • cererea tip de înscriereangajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (se completează la depunerea dosarului);
 • diploma de bacalaureat, în copie conform cu originalul și traducerea autorizată a documentului original;
  diplomele emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, vor fi autentificate de către:
  • Ministerului Educaţiei şi a Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Consulatul României din țara emitentă și Ministerul Afacerilor Externe din România, sau de către:
  • Ministerului Educaţiei din ţara emitentă, Ambasada/Consulatul ţării emitente în România și Ministerul Afacerilor Externe din România;
   scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.
 • diploma de licență, în copie conform cu originalul și traducerea autorizată a documentului original;
 • suplimentul la diplomă și foile matricole – copie conform cu originalul și traducere autorizată a documentului original;
 • diploma/certificatul de absolvire a anului pregătitor în limba română, copie conform cu originalul;
 • certificat de naștere – copie și traducere autorizată;
 • pașaport – copie;
 • copie după acte care fac dovada domiciliului în străinătate;
 • adeverință medicală, într-o limbă internațională din care să rezulte că posesorul adeverinței nu suferă de boli contagioase/cronice, istoric personal legat de boli cronice și SARS-COV2;
 • 3 (trei) fotografii tip pașaport;
 • chitanța sau dovada de plată a taxei de evaluare a dosarului – 250 euro (nerambursabilă);
 • cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii – 2 copii;
 • document care să descrie sistemul de notare aplicat în instituțiile de învățământ urmate (echivalentul în note a calificativelor cuprinse între nereușit și excelent).

Toate copiile necesare pentru dosarul de înscriere la admitere se certifică drept „conform cu originalul” de către persoana desemnată din cadrul comisiei de admitere, care are atribuții în acest sens.

Candidații care optează pentru transmiterea online a documentelor la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. vor anexa, în copie scanată/fotografie, format *.jpeg., următoarele acte:

 • cererea tip de înscriereangajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • diploma de bacalaureat, în copie conform cu originalul și traducerea autorizată a documentului original;
  diplomele emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, vor fi autentificate de către:
  • Ministerului Educaţiei şi a Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Consulatul României din țara emitentă și Ministerul Afacerilor Externe din România, sau de către:
  • Ministerului Educaţiei din ţara emitentă, Ambasada/Consulatul ţării emitente în România și Ministerul Afacerilor Externe din România;
   scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.
 • diploma de licență, în copie conform cu originalul și traducerea autorizată a documentului original;
 • suplimentul la diplomă și foile matricole și traducerea autorizată a documentului original;
 • diploma/certificatul de absolvire a anului pregătitor în limba română;
 • certificatul de naștere și traducere autorizată;
 • pașaportul;
 • acte care fac dovada domiciliului în străinătate;
 • adeverință medicală, într-o limbă internațională din care să rezulte că posesorul adeverinței nu suferă de boli contagioase/cronice, istoric personal legat de boli cronice și SARS-COV2;
 • fotografie tip pașaport;
 • chitanța sau dovada de plată a taxei de evaluare a dosarului – 250 euro (nerambursabilă);
 • cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii;
 • document care să descrie sistemul de notare aplicat în instituțiile de învățământ urmate (echivalentul în note a calificativelor cuprinse între nereușit și excelent);
 • declarație pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 

2. Perioada de depunere a dosarelor

 • 15 - 22 iulie 2021 - înscrieri online și la centrele special amenajate
 • 6-14 septembrie 2021 - înscrieri online
 • 9-11, 13-14 septembrie 2021 - înscrieri la centrele special amenajate

 

3. Locația unde se depun dosarele:

Înscrierile se pot face la centrul special amenajat la sediul central al Universității, Direcția Generală Secretariat, camera U90, precum și online, prin transmiterea documentelor la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., conform calendarului de admitere.

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email