UGAL

Concurs roboțiStudenți

În IOSUD-UDJG studiile universitare de doctorat se desfășoară în cadrul a patru şcoli doctorale pluridisciplinare: Şcoala Doctorală de Inginerie mecanică și industrială, Şcoala Doctorală de Științe fundamentale și inginerești, Școala Doctorală de Științe socio-umane și Şcoala doctorală de Științe biomedicale. Cele patru școli doctorale reunesc colective de conducătorii de doctorat de la facultățile de inginerie și știinte exacte, respectiv de la facultățile cu profil economic și umanist.
 
 
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email