UGAL

Proceduri privind înscrierea
Documente necesare pentru înscriere
Datele de contact furnizate de către facultăți 

Vă informăm că anul universitar 2023/2024 începe în data de 02.10.2023, conform Structurii anului universitar, aprobată prin HS nr. 75/23.02.2023, art. 1, Anexa 1.

Înscrierea studenților în anul universitar 2023/2024 se face în perioada 26.09.2023 – 06.10.2023, indiferent de anul de studiu.

Bursierii statului român sunt scutiți de plata taxei de înmatriculare

Încasarea taxelor la formele de învățământ cu frecvență, la distanță și cu frecvență redusă se face în perioada 26.09.2023 – 13.10.2023, astfel:

 • taxa de înmatriculare în anul I, pentru studenții de la forma de finanțare buget, în cuantum de 100 lei;
 • taxa de școlarizare, pentru studenții de la forma de finanțare cu taxă, tranşa I - 50%, conform contractului de studii;
 • pentru taxa de școlarizare achitată integral până la data de 31.10.2023 se aplică o reducere de 10% din cuantumul acesteia.

Punctele de încasare a taxelor:

A. Numerar și POS:

 • corpul U, sediul Universităţii din str. Domnească nr. 47, sala U13 (parter);
 • corpul D din str. Domnească nr. 111;
 • corpul I,  sediul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din str. Nicolae Bălcescu nr. 59-61;
 • sediul Facultății de Inginerie și Agronomie din Brăila din Calea Călărașilor nr. 29, sala E1.

B. POS:

 • la sediul facultăților: MF (Corp MG, str. Eroilor nr. 34), ACIEE, DSA;
 • la Centrul Suport Buzău (str. Hangarului nr. 8).

Programul casieriilor pentru încasarea taxelor (26.09.2023-13.10.2023) și al punctelor de înscriere (26.09.2023-06.10.2023):

26.09.2023-29.09.2023 9.00-15.30 Casierie și puncte de înscriere
30.09.2023-01.10.2023 9.00-15.00
02.10.2023-05.10.2023 9.00-15.30
06.10.2023 9.00-13.30
09.10.2023-12.10.2023 9.00-15.30 Casierie
13.10.20233 9.00-13.30

Documente necesare studenților în vederea achitării taxelor:

 • carte de identitate sau paşaport;
 • contract de studii sau act adițional încheiat și înregistrat la secretariatul facultății la care este înmatriculat;
 • bon eliberat de secretariatul facultății cu valoarea taxei pentru anul universitar 2023-2024, precum și cuantumul primei tranșe (numai pentru studenţii care au taxa de studii diferită de cea standard).

Coordonate pentru achitarea taxei on-line:

 • Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
 • Cod fiscal 3127522;
 • Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
 • La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele studentului, CNP, facultatea, programul de studii, forma de învățământ (IF, ID sau FR), taxă de școlarizare.

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email