UGAL

 

Taxe pentru servicii prestate în cadrul IOSUD-UDJG
- an universitar 2021-2022 -

 

 

Taxe  percepute în legătură cu desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare Cuantumul taxei
Taxă evaluare dosar de abilitare 500 lei
Taxă pentru susținerea publică a tezei de abilitare:
    • pentru cadrele didactice din universitate
5.000 lei
    • pentru cadrele didactice din afara universității
7.000 lei

Taxele au fost aprobate prin Hotărârea Senatului Universitar nr. 125 din 14 mai 2021.

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email