UGAL

Condiții generale pentru utilizarea site-ului

Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea condițiilor generale de acces și de utilizare detaliate mai jos ("Condiții generale"), precum și de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesați site-ul, când îl parcurgeți și îl utilizați, dumneavoastră acceptați implicit și necondiționat Condițiile Generale, care prevalează asupra oricărei alte înțelegeri pe care ați putea s-o aveți cu Universitatea Dunărea de Jos Galați.

Drepturi de proprietate intelectuală

Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menționat sunt autorizate cu condiția ca acestea să fie destinate unei folosințe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare și/sau comerciale și/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispozițiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.

Cu excepția dispozițiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parțială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări, fără a se fi obținut în prealabil autorizația de la Universitatea Dunărea de Jos Galați, este strict interzisă și constituie INFRACȚIUNE ce se pedepsește conform legislației în vigoare.

Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obținut în prealabil autorizație de la Universitatea Dunărea de Jos Galați sau de la titularii respectivi constituie INFRACȚIUNE ce se pedepsește conform legilor în vigoare.

Universitatea Dunarea de Jos își rezervă dreptul de a modifica/actualiza informațiile ce figurează în prezentul site pe internet.

Hyperlink-uri

Dacă doriți să plasați un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare să contactați responsabilul site-ului www.ugal.ro.

Universitatea Dunarea de Jos Galati nu poate fi, în nici un caz, făcută responsabilă pentru punerea la dispoziție a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ul www.ugal.ro și nu este responsabilă, în nici un fel, de conținutul, textelor, infomațiilor etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.

Limitarea responsabilității

Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, Universitatea Dunărea de Jos Galați, afiliații săi, membrii rețelei sale, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuți responsabili pentru daune directe sau indirecte și în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conținutul site-ului este prezentat fără nici o garanție, de nicio natură.

Drept aplicabil

Prezentele Condiții Generale, precum și orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Condiții Generale sau din accesarea / funcționarea / disfuncționalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba Condițiilor Generale și a site-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instanțele românești vor fi considerate competente.

Actualizarea condițiilor generale

Universitatea Dunărea de Jos Galați își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment accesul la site, precum și Condițiile Generale. Aceste modificări și actualizări sunt opozabile/aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica Condițiile Generale în vigoare.

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email