UGAL

Regulament de organizare și de funcţionare a Senatului UDJG

Regulament de organizare și de funcţionare a Comisiei didactice și de calitate a Senatului UDJG

Regulament de organizare și de funcţionare a Comisiei pentru cercetare științifică a Senatului UDJG

Regulament de organizare și de funcţionare a Comisiei pentru pentru buget și patrimoniu a Senatului UDJG

Regulament de organizare și de funcționare a Comisiei juridice a Senatului UDJG

Regulament de organizare și de funcţionare a Comisiei pentru activitatea studenților, activități sociale și culturale a Senatului UDJG

Regulament de organizare și de funcţionare a Comisiei pentru dezvoltare instituțională și internaționalizare a Senatului UDJG

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email