UGAL


CALENDARUL DE DESFĂȘURARE 
a procesului de selectare și alegere a structurilor de conducere a Școlilor Doctorale de la IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 

Activităţile legate de selectarea și alegerea structurilor de conducere a şcolilor doctorale din IOSUD-UDJG se realizează după următorul calendar:

  • 10 ÷ 14 octombrie 2022 - depunerea dosarelor pentru directori CSD (cerere, declaraţie, fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru abilitare, curriculum vitae)
  • 17 ÷ 19 octombrie 2022 - verificarea dosarelor candidaţilor de către CSUD-UDJG
  • 20 octombrie 2022 - publicarea candidaturilor avizate pe site-ul IOSUD-UDJG
  • 21 ÷ 24 octombrie 2022 - desemnarea în CSUD, în mod individual, a directorilor școlilor doctorale
  • 25 ÷ 26 octombrie 2022 - numirea de către Rector a directorilor CSD
  • 27 octombrie ÷ 1 noiembrie 2022 - depunerea candidaturilor pentru membrii CSD
  • 4 ÷ 8 noiembrie 2022 - desfășurarea alegerilor membrilor CSD
  • 10 noiembrie 2022 - depunerea contestaţiilor
  • 11 noiembrie 2022 - rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale
  • 14 ÷ 16 noiembrie 2022 - avizarea în CSUD a alegerilor CSD

 

 

*calendarul face parte din Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de selectare și alegere a structurilor de conducere a Școlilor Doctorale de la IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email