UGAL

Codul de etică și deontologie profesională universitară
Legea Educaţiei Naţionale Legea nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare
Regulament privind organizarea şi funcţionarea comisiei de etică universitară
 
Procedură generală de utilizare a sistemului antiplagiat
Hotărâri/Rapoarte ale CEU
Rapoarte anuale ale CEU
Componența CEU
Date de contact
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email