UGAL Logo

UGAL

Regulament de organizare și de funcţionare a Senatului UDJG

Regulament de organizare și de funcţionare a Comisiei didactice și de calitate a Senatului UDJG

Regulament de organizare și de funcţionare a Comisiei pentru cercetare științifică a Senatului UDJG

Regulament de organizare și de funcţionare a Comisiei pentru baza materială, buget și finanțe a Senatului UDJG

Regulament de organizare și de funcționare a Comisiei juridice și de etică a Senatului UDJG

Regulament de organizare și de funcţionare a Comisiei pentru activitatea studenților și probleme sociale a Senatului UDJG

Regulament de organizare și de funcţionare a Comisiei pentru dezvoltare instituțională și internaționalizare a Senatului UDJG

Regulament de organizare și de funcţionare a Cancelariei Senatului

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email