UGAL Logo

UGAL

Consiliul de administrație


Consiliul de administraţie al Universităţii ,,Dunărea de Jos” din Galați își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 și ale Cartei universității.


Acesta este format din Rector, Prorectori, Decani, Directorul general administrativ şi un reprezentant al studenţilor desemnat de organizaţiile studenţeşti legal constituite din universitate.


Consiliul de administraţie al universităţii asigură conducerea operativă a universităţii. Acesta este condus de Rector. Rectorul poate invita la şedinţele Consiliului de administraţie reprezentantul sindicatului, reprezentanţii unor organizaţii studenţeşti sau orice altă persoană ce poate fi consultată în respectiva şedinţă.


Consiliul de administraţie al universităţii aplică deciziile strategice ale Senatului universitar şi exercită atribuţii specifice conferite de regulamentele în vigoare.


De asemenea, Consiliul de administraţie al universităţii:

  1. stabileşte în termeni operaţionali bugetul instituţional;
  2. aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual;
  3. aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare;
  4. avizează propunerile de programe noi de studii şi formulează propuneri către Senatul universitar de lichidare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea universităţii sau care sunt ineficiente academic şi financiar;
  5. aprobă operaţiunile financiare care depăşesc plafoanele stabilite de senatul universitar;
  6. propune senatului universitar strategii ale universităţii pe termen lung şi mediu şi politici pe domeniile de interes ale universităţii.

Consiliul de administraţie al universităţii se întruneşte, la iniţiativa Rectorului, ori de câte ori este nevoie.


Consiliul de administraţie al universităţii are următoarea componență:

 

Nume și prenume Funcția
Prof. dr. ing. Puiu-Lucian Georgescu Rector
Preşedintele Consiliului de administraţie
Prof. dr. Nicoleta Bărbuță-Mișu Prorector
Prof. dr. ing. Elena Mereuță Prorector
Alexandru Nechifor Prorector
Conf. dr. Ana Ștefănescu Prorector
Prof. dr. ing. dr. ec. Silvius Stanciu Prorector
Conf. dr. ing. Ciprian Vlad Prorector
Prof. dr. ing. Eugen Victor Cristian Rusu Director C.S.U.D.
Cristian Laurențiu DAVID Director General Administrativ interimar
Prof. dr. ing. Elena Scutelnicu Decan
Inginerie
Prof. dr. Arthur-Viorel Tuluș Decan
Istorie, Filosofie și Teologie
Conf. dr. Jenică Crînganu Decan
Ştiinţe şi Mediu
Conf. dr. ing. Gina Necula Decan
Transfrontalieră
Prof. dr. ing. Marian Barbu Decan
Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică
Prof. dr. Mădălina Matei Decan
Medicină şi Farmacie
Prof. dr. Adrian Micu Decan
Economie și Administrarea Afacerilor
Conf. dr. ing. Gabriel Popescu Decan
Arhitectură Navală
Prof. dr. habil. Laurențiu Gabriel Talaghir Decan
Educaţie Fizică şi Sport
Prof. dr. Teodor Niță Decan
Arte
Prof. dr. Simona Antofi Decan
Litere
Conf. ec. dr. ing. Adrian Mihai Goanță Decan
Inginerie și Agronomie din Brăila
Conf. dr. George Cristian Schin  Decan
Drept și Științe Administrative
Prof. dr. ing. Gabriela-Elena Bahrim Decan
Știința și Ingineria Alimentelor
Roxana Iuliana Bîclea Student
Reprezentant LSG
Prof. dr. ing. Cătălin Fetecău Președinte Senat
invitat permanent
Conf. dr. Romică Crețu Sindicatul Alma Mater
invitat permanent
Alexandru Cosmin Vlad Președinte L.S.G.
invitat permanent
Lucian-Emanoil Onișor Președinte S.S.M.G.
invitat permanent

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email