UGAL

Selecție IC-REXDAN - 30.08.2023

Anunț selecție în vederea angajării în cadrul Infrastructurii de Cercetare Rexdan (IC-REXDAN)
   Cerere de înscriere
   Acord de prelucrare date 
   Declarație de disponibilitate

Rezultat selecție dosare

Rezultate finale

Hotărârea de Senat prin care se validează rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare în cadrul Infrastructurii de Cercetare REXDAN


Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare, de cercetător științific, de cercetător științific II, de cercetător științific I pe perioadă determinată - Infrastructura de Cercetare Rexdan
 

Regulamentul de organizare și de funcționare ale Infrastructurii de Cercetare REXDAN

 

Selecție IC-REXDAN - 01.11.2022

Anunț selecție în vederea angajării în cadrul Infrastructurii de Cercetare Rexdan (IC-REXDAN)
   Cerere de înscriere
   Acord de prelucrare date 
   Declarație de disponibilitate

Rezultate Etapa 1 de evaluare

Programare interviu (Etapa 2 de evaluare)

Rezultate finale

Hotărârea de Senat prin care se validează rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare în cadrul Infrastructurii de Cercetare REXDAN


Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare, de cercetător științific, de cercetător științific II, de cercetător științific I pe perioadă determinată - Infrastructura de Cercetare Rexdan
 

Regulamentul de organizare și de funcționare ale Infrastructurii de Cercetare REXDAN

 

Selecție IC-REXDAN - 06.10.2022

Hotărâre de senat

Anunț selecție în vederea angajării în cadrul Infrastructurii de Cercetare Rexdan (IC-REXDAN)
   Cerere de înscriere
   Acord de prelucrare date 
   Declarație de disponibilitate

Rezultate Etapa 1 de evaluare

Programare interviu (Etapa 2 de evaluare)

Rezultate finale

Hotărârea de Senat prin care se validează rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare în cadrul Infrastructurii de Cercetare REXDAN


Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare, de cercetător științific, de cercetător științific II, de cercetător științific I pe perioadă determinată - Infrastructura de Cercetare Rexdan
 

Regulamentul de organizare și de funcționare ale Infrastructurii de Cercetare REXDAN

 

Selecție IC-REXDAN - 23.06.2022

Hotărâre de senat

Anunț selecție în vederea angajării în cadrul Infrastructurii de Cercetare Rexdan (IC-REXDAN)
   Cerere de înscriere
   Acord de prelucrare date 
   Declarație de disponibilitate

Rezultate Etapa 1 de evaluare (dintr-o regretabilă eroare, formularul PROCESUL VERBAL DE SELECȚIE A DOSARELOR a fost transmis inițial cu un punctaj de 40 punte și corect este de 100 puncte pentru toți candidații admiși)

Programare interviu (Etapa 2 de evaluare)

Rezultate finale

Hotărârea de Senat prin care se validează rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare pe perioadă determinată în cadrul Infrastructurii de Cercetare REXDAN


Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare pe perioadă determinată
 

Regulamentul de organizare și de funcționare ale Infrastructurii de Cercetare REXDAN

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email