UGAL

Paznic - 2 posturi - (perioadă determinată de 12 luni) - Direcția Generală Administrativă - Direcția Patrimoniu - Birou Pază - Faculatea de Inginerie Brăila

 

Procedura privind ocuparea posturilor vacante

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email