UGAL Logo

UGAL

Membrii Consiliului Școlii Doctorale de Știinţe Fundamentale și Inginerești

Prenumele și NUMELE Poziția
Prof. dr. ing. habil. RÂPEANU Gabriela Director - Școală Doctorală de Știinţe Fundamentale și Inginerești
Prof. dr. ing. Constantin APETREI Membru
Prof. dr. chim. Geta CÂRÂC Membru
Prof. dr. ing. Marian GĂICEANU Membru
Prof. dr. ing. Silvius STANCIU Membru
Prof. dr. ing. Camelia VIZIREANU Membru
Student drd. Nina Nicoleta Condurache Membru

Membri onorifici ai Consiliului Școlii Doctorale de Știinţe Fundamentale și Inginerești
Prenumele și NUMELE Instituție
Prof. Dr. Philippe MARCUS Laboratoire de Physico-Chimie des Surfaces, CNRS-ENSCP (UMR 7045).
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris, Chimie ParisTech. Universite Pierre et Marie Curie Paris, France.
Prof. Dr. Natasa POKLAR ULRIH Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, Slovenia.
Prof. Ph.D., M.Sc Rodica-Mariana ION Membru CNATDCU - Ministerul Educaţiei Naţionale, ICECHIM București,
Materials Engineering Department, Nanomaterials Group - Universitatea Valahia Targoviste.

Coordonatori de domeniu
Prenumele și NUMELE Domeniul Facultate
Prof. dr. chim. Viorica MUȘAT Ingineria Materialelor Facultatea de Inginerie
Prof. dr. ing. Marian BARBU Ingineria sistemelor Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
Prof. dr. ing. Luminița DUMITRIU Calculatoare și Tehnologia informației Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
Prof. habil. ing. Marian GĂICEANU  Inginerie electrică
Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
Prof. dr. ing. Iuliana BANU Inginerie industrială (SIA) + Biotehnologie + Ingineria produselor alimentare Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor
Prof. dr. ing. Rodica DINICĂ Chimie Facultatea de Științe și Mediu

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email