UGAL

Candidații care doresc să urmeze cursurile Facultății de Medicină și Farmacie, Extensiunea Enna – Italia, trebuie să îndeplinească, cumulativ, condițiile:
 
1. Să depună un dosar, la secretariatul Extensiunii care să conțină următoarele documente:
a. Diplomele originale din Italia vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga.
b. Adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat din Italia va fi vizată cu Apostila de la Haga.
 • Foile matricole pentru toţi anii de liceu (clasele 9/10 - 12/13) – copii;
 • Documentul personal de identificare – copie:
i. paşaport – copie după paginile 1, 2, 3, 4 sau
ii. alt act de identitate care să dovedească calitatea de cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene.
 • Pentru documentele redactate în alte limbi decât limbile engleză şi franceză se vor prezenta traduceri legalizate în limba română, în original. 
 • Dovada plăţii taxei aferente pentru evaluarea dosarului  (35 de euro).

2. Să facă dovada că dețin un atestat de limba română obținut în urma absolvirii cursului „Limba română ca limbă străină. Limbaje specializate”. În cazul în care candidatul nu deține atestatul de limba română și dorește să se înscrie la acest curs, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează, cursul de „Limba română ca limbă străină. Limbaje specializate”. Pentru înscrieri sunt necesare următoarele documente:
 • Certificat naștere (extras de naștere) în copie, tradus, legalizat și apostilat.
 • Documentul personal de identificare - copie.
 • Declaraţia privind consimţământul acordat Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Documentul tipizat poate fi descărcat aici.
 • Diplomă de bacalaureat, în copie,  tradusă în limba română, legalizată și apostilată.
  • Diplomele originale din Italia vor fi vizate cu Apostila Convenției de la Haga.
  • Adeverința de promovare a examenului de bacalaureat din Italia va fi vizată cu Apostila Convenției de la Haga.
 • Cerere înscriere curs. Documentul tipizat poate fi descărcat aici.
 • Contract de studii (DFCTT – student).

3. Candidații care fac dovada deținerii unui atestat de limbă română și au obținut atestatul de echivalare a diplomei emis de CNRED, se vor înscrie pentru susținerea examenului de admitere la facultate.
 
Acte necesare:
 • Atestat Limbă Română.
 • Atestat echivalare diplomă emis de CNRED.
 • Diplomă Bacalaureat (în original, legalizată și apostilată).
 • Cerere înscriere.
 • Foaie matricolă (în copie, legalizată și apostilată).
 • Certificat de naștere (extras de naștere) în copie, tradus și apostilat.
 • Act de identitate (copie).
 • Adeverință medicală.
 • Două (2) fotografii.
 
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email