UGAL

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procedurii de selecție în cadrul proiectului „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, contract de finanțare nr. 309/10.07.2020 cod SMIS 127065.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță programarea interviurilor pentru ocuparea posturilor în cadrul proiectului cu titlul: „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, contract de finanțare nr. 309/10.07.2020, cod SMIS 127065.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură în cadrul proiectului cu titlul: „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunarea, REXDAN”, cod SMIS 127065, contract de finanțare nr. 309/10.07.2020.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procedurii de selecție în cadrul proiectului "Local development and cross border cooperation  in the area of agricultural products and traditional food" - BSB 1101.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale pentru ocuparea posturilor în cadrul proiectului cu titlul: Sistem inovativ de valorificare a materiei prime vegetale (acronim SINOVEG), contract de finanțare nr. 326/390002/30.10.2020, cod SMIS 119659.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță programarea interviurilor pentru ocuparea posturilor în cadrul proiectului cu titlul: Sistem inovativ de valorificare a materiei prime vegetale (acronim SINOVEG), contract de finanțare nr. 326/390002/30.10.2020, cod SMIS 119659.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, anunță înființarea următoarelor posturi, în afara organigramei universității, în cadrul proiectului intitulat "Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea" - REXDAN, cod SMIS 127065.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură  în cadrul proiectului "Local development and cross border cooperation  in the area of agricultural products and traditional food" - BSB 1101.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură  în cadrul proiectului "Sistem inovativ de valorificare a materiei prime vegetale (acronim SINOVEG)", cod SMIS 119659.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați (UDJG) publică anunțul final al procedurii de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu o entitate de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanţare în cadrul POCU Axă prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă; Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.


Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email