UGAL

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță consemnarea eligibilității dosarelor de candidatură în procesele de recrutare și selecție, organizate în cadrul proiectului cu titlul: „Transfer de cunoştinţe privind creşterea eficienţei energetice şi sisteme inteligente de putere” (CRESC-INTEL), desfăşurat în cadrul Programului Operaţional Competitivitate, Competiţia POC-A1-A1.2.3-G-2015), cod SMIS 105803.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatul final al procesului de selecție a partenerului entitate privată, selectat pentru încheierea acordului de parteneriat în vederea elaborării propunerii de proiect intitulată INGenius Startup, în cadrul programului POCU 2014 – 2020, Axa Prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Obiectivul specific 6.13.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție, organizate în cadrul proiectului cu titlul: "Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunarea, REXDAN", cod SMIS 127065, contract de finanțare nr. 309/10.07.2020.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați anunță înființarea următoarelor posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul: „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunarea, REXDAN”, cod SMIS 127065, contract de finanțare nr. 309/10.07.2020.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează procedura de selecție și recrutare personal, în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul: "LET'S CYCLE AT THE BLACK SEA/LetsCYCLE", proiect nr. BSB 998


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță programarea interviurilor pentru ocuparea posturilor în cadrul proiectului cu titlul: „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunarea, REXDAN”, cod SMIS 127065, contract de finanțare nr. 309/10.07.2020.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură în cadrul proiectului cu titlul: „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunarea, REXDAN”, cod SMIS 127065, contract de finanțare nr. 309/10.07.2020.


 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează procedura de selecție și recrutare personal, în afara organimei, pentru postul "Cercetător 6" în cadrul proiectului cu titlul: ”Transfer de cunoştinţe privind creşterea eficienţei energetice şi sisteme inteligente de putere” (CRESC-INTEL), desfăşurat în cadrul Programului Operaţional Competitivitate, Competiţia POC-A1-A1.2.3-G-2015), cod SMIS 105803.


Rezultatul procesului de selecţie a partenerilor pentru propunere proiect în cadrul programului POCU 2014-2020, Axa Prioritară 6, PI 10/iv. OS 6.13, „Innotech Student”


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați anunță rezultatele finale în cadrul proiectului cu titlul: "Transfer de cunoştinţe privind creşterea eficienţei energetice şi sisteme inteligente de putere" (CRESC-INTEL), desfăşurat în cadrul Programului Operaţional Competitivitate, Competiţia POC-A1-A1.2.3-G-2015), cod SMIS 105803.