UGAL Logo

UGAL

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură în cadrul proiectului cu titlul „Excelență și implicare în dezvoltarea inteligentă bazată pe cercetare și inovare la Universitatea Dunărea de Jos din Galați (UDJG) – DINAMIC”, 12PFE/2021, ID 536/2021.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați organizează concurs de recrutare și selecție pentru ocuparea unui post, în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul Erasmus+, contract de finanțare nr. 2023-1-RO01-KA131-HED-000122957.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați organizează concurs de recrutare și selecție pentru ocuparea unui post, în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul Erasmus+, contract de finanțare nr. 2023-1-RO01-KA171-HED-000132561.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați organizează concurs de recrutare și selecție pentru ocuparea unui post, în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul „Excelență și implicare în dezvoltarea inteligentă bazată pe cercetare și inovare la Universitatea Dunărea de Jos din Galați (UDJG) – DINAMIC”, 12PFE/2021, ID 536/2021.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunţă rezultatul final al selecției de parteneri pentru proiectul „Stagii de internship și practica în activități sportive și artistice”, acronim SIPASA.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunţă rezultatul final al selecției de parteneri pentru proiectul „Optimizarea ofertei educaționale: Stagii de practică pentru un viitor sustenabil – OptimEdu”.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunţă rezultatul provizoriu al selecției de parteneri pentru proiectul „Stagii de internship și practica în activități sportive și artistice”, acronim SIPASA.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunţă rezultatul provizoriu al selecției de parteneri pentru proiectul „Optimizarea ofertei educaționale: Stagii de practică pentru un viitor sustenabil – OptimEdu”.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție în cadrul procedurii de angajare personal pentru proiectul cu titlul "Restoration of wetland complexes as life supporting systems in the Danube Basin (Restore4Life)", contract de finanțare nr. 101112736/01.06.2023.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță programarea candidaților la proba de interviu în cadrul procedurii de angajare personal pentru proiectul cu titlul "Restoration of wetland complexes as life supporting systems in the Danube Basin (Restore4Life)", contract de finanțare nr. 101112736/01.06.2023.


Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email