UGAL

Cursul este organizat în cadrul proiectului „Îmbunătățirea calității educației antreprenoriale a studenților la UDJG - IQSEE”, Cod proiect: CNFIS-FDI-2021-0324, Proiect finanțat de Ministerul Educației din Fondul de Dezvoltare Instituțională – FDI 2021
 

Pe lângă inspirație, creativitate sau putere de muncă, spiritul antreprenorial are nevoie și de o pregătire teoretică și practică. De aceea, dacă doriți să deveniți un antreprenor de succes, vă invităm la un curs practic în cadrul căruia veți fi instruit pentru a începe dezvoltarea propriei afaceri.
 


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție organizat în cadrul proiectului cu titlul: „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, cod SMIS 127065.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție, organizate în cadrul proiectului cu titlul: "Jointly preparing the conditions in the agricultural and connected sectors in the BSB area for the digital transformation, acronim BSB Smart Farming", BSB 908.


 Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță programarea interviurilor în cadrul proiectului cu titlul: „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, cod SMIS 127065.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție, organizate în cadrul proiectului cu titlul: „Competențe și aptitudini sporite în domenii inteligente de activitate” , POCU 128219.


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură  în cadrul proiectului cu titlul: „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, cod SMIS 127065.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură și programarea interviurilor în cadrul proiectului cu titlul: "Jointly preparing the conditions in the agricultural and connected sectors in the BSB area for the digital transformation, acronim BSB Smart Farming", BSB 908.


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură și programarea interviurilor în cadrul proiectului cu titlul: „Competențe și aptitudinisporite în domenii inteligente de activitate”, contract de finanțare POCU/464/3/12/128219.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează procedura de selecție și recrutare personal pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul: „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, cod SMIS 127065.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, organizează selecția în vederea angajării în cadrul grantului cu nr. 94989/10.07.2020, cu titlul "Jointly preparing the conditions in the agricultural and connected sectors in the BSB area for the digital transformation/BSB Smart Farming" (cod BSB 908).


Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email