UGAL

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați consemnează rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție în cadrul proiectului „Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate_antre_s”, POCU/379/6/21/124388.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează selecția în vederea angajării, în cadrul proiectului „Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate_antre_s”, POCU/379/6/21/124388.


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați organizează selecția în vederea angajării, în cadrul proiectului: "Program de internaționalizare în învățământul superior din România și Ucraina. Mobilități academice".


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați anunță anularea procedurii de recrutare și selecție în cadrul proiectului cu titlul: ”Program de internaționalizare în învățământul superior din România și Ucraina. Mobilități academice”, finanțat prin contractul DRP/3095/03.08.2020, urmând ca procedura să fie reluată la o dată ulterioară, prin publicarea anunțului de recrutare și selecție pe site-ul www.ugal.ro.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură și programarea interviurilor în cadrul proiectului „Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate_antre_s”, POCU/379/6/21/124388.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de selecție a grupului țintă (cadre didactice, studenți, elevi) în cadrul proiectului POCU/379/6/21/124651, cu titlul „Atragerea de candidați (viitori studenți) la învățământul terțiar universitar ingineresc şi pregătirea lor pentru cerințele pieței muncii actuale”.


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați organizează selecția în vederea angajării, în cadrul proiectului: "Program de internaționalizare în învățământul superior din România și Ucraina. Mobilități academice".


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați consemnează rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție în cadrul proiectului “ÎNVĂŢĂMÂNT TERŢIAR INOVATIV CORELAT CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTELIGENTĂ” - POCU/320/6/21/121659.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează selecția în vederea angajării, în cadrul proiectului „Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate_antre_s”, POCU/379/6/21/124388.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură și programarea interviurilor în cadrul proiectului “ÎNVĂŢĂMÂNT TERŢIAR INOVATIV CORELAT CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTELIGENTĂ” - POCU/320/6/21/121659.