UGAL

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură în cadrul procedurii de selecție și recrutare personal pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul: "Sistem complex de valorificare a subproduselor pomicole pentru obtinerea de pudre bioactive" (acronim Biopowder).


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție organizat în cadrul proiectului cu titlul: „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, cod SMIS 127065.


 Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță programarea interviurilor în cadrul proiectului cu titlul: „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, cod SMIS 127065.


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție organizat în cadrul proiectului Erasmus+ KA107 nr. 2018-1-RO01-KA107-048399.


 Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură în cadrul proiectului cu titlul: „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, cod SMIS 127065.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează procedura de selecție și recrutare personal pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul: "Sistem complex de valorificare a subproduselor pomicole pentru obtinerea de pudre bioactive" (acronim Biopowder).


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură și programarea interviurilor în cadrul proiectului Erasmus+ KA107 nr. 2018-1-RO01-KA107-048399.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează procedura de selecție și recrutare personal pentru ocuparea unui post în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul: „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, cod SMIS 127065.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, organizează selecția în vederea angajării în cadrul proiectului Erasmus+ KA107 nr. 2018-1-RO01-KA107-048399


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție organizat în cadrul proiectului cu titlul: “Dezvoltarea si consolidarea Nodului naţional METROFOOD-RI (acronim METROFOOD-RO)", cod SMIS 136213, contract de finanțare nr. 333/390009/21.01.2021.


Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email