UGAL

Rezultate interviu în cadrul selecției grupului țintă (seria 3) pentru proiectul „Excelența academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor” (ANTREPRENORDOC – cod proiect 123847).


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează concurs pentru ocuparea unui post, în afara organigramei, în cadrul proiectului: „ÎNVĂŢĂMÂNT TERŢIAR INOVATIV CORELAT CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTELIGENTĂ”, POCU/320/6/21/121659.

 


Rezultate eligibilitate și evaluare dosare în cadrul selecției grupului țintă (seria 3) pentru proiectul „Excelența academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor” (ANTREPRENORDOC – cod proiect 123847).


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați organizează concurs de recrutare și selecție pentru ocuparea unor posturi, în afara organigramei, în cadrul proiectului intitulat "Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea" - REXDAN, cod SMIS 127065.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale concursului de recrutare și selecție pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei în cadrul proiectului cu titlul: „Sprijinirea tranziției studenților din domeniul ingineriei către piața muncii prin stagii de practică inovatoare”, acronim PRACTINOV, codMySmis 108114.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei a doua, proba interviu, ale concursului de recrutare și selecție pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei în cadrul proiectului cu titlul: „Sprijinirea tranziției studenților din domeniul ingineriei către piața muncii prin stagii de practică inovatoare”, acronim PRACTINOV, codMySmis 108114.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează concurs pentru ocuparea unui post, în afara organigramei, în cadrul proiectului Erasmus+, Acțiunea cheie 1 – Învățământ superior, mobilități între Țările Programului, contract de finanțare nr. 2020-1-RO01-KA107-079658.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură și programarea interviurilor în cadrul proiectului cu titlul: „Sprijinirea tranziției studenților din domeniul ingineriei către piața muncii prin stagii de practică inovatoare”, acronim PRACTINOV, codMySmis 108114.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale concursului de recrutare și selecție pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei în cadrul proiectului cu titlul “Strategic Management, Agility and Right Technologies for Youth”, acronim SMART Youth, în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea cheie KA205 - Strategic Partnerships for youth, Contract nr. 2020-2-TR01-KA205-095914.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei a doua, proba interviu, ale concursului de recrutare și selecție pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei în cadrul proiectului cu titlul “Strategic Management, Agility and Right Technologies for Youth”, acronim SMART Youth, în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea cheie KA205 - Strategic Partnerships for youth, Contract nr. 2020-2-TR01-KA205-095914.


Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email