UGAL

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță programarea interviului pentru ocuparea postului în cadrul proiectului cu titlul „Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate_antre_s”, POCU/379/6/21/124388.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură în cadrul proiectului cu titlul: „Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate_antre_s”, POCU/379/6/21/124388.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție, organizate în cadrul proiectului cu titlul: „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”, POCU/904/6/25/146587.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță anunță programarea interviurilor pentru ocuparea posturilor în cadrul proiectului cu titlul: „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”, contract de finanțare POCU/904/6/25/146587.


ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI PENTRU PROIECTUL CU TITLUL „Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență
ACRONIM: PROINVENT


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură în cadrul proiectului cu titlul: „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”, contract de finanțare POCU/904/6/25/146587.


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați organizează procedura de selecție și recrutare personal pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul „Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate_antre_s”, POCU/379/6/21/124388.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție organizat în cadrul proiectului cu titlul: „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, cod SMIS 127065.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție organizat în cadrul proiectului cu titlul: „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, cod SMIS 127065.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță programarea interviurilor pentru ocuparea posturilor în cadrul proiectului cu titlul: „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, cod SMIS 127065, contract de finanțare nr. 309/10.07.2020.


Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email