UGAL Logo

UGAL

 

Comisia didactică şi de calitate
1. Prof. dr. ing. Camelia VIZIREANU – preşedintele comisiei Știința și Ingineria Alimentelor
2. Prof. dr. Leonard DOMNIȘORU Arhitectură Navală
3. Conf. dr. ing. Ion VONCILĂ Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
4. Conf. dr. Adrian LUPAȘC Economie și Administrarea Afacerilor
5. Conf. dr. ec. Viorica IOAN Economie și Administrarea Afacerilor
6. Prof. dr. Simona Mioara MARIN Educație Fizică și Sport
7. Prof. dr. habil. Claudiu MEREUŢĂ Educație Fizică și Sport
8. Prof. dr. ing. Daniela Laura BURUIANĂ Inginerie
9. Conf. dr. ing. Ștefan BALTĂ Inginerie
10. Conf. dr. ing. Dorinel Grigore EFTIMIE Inginerie și Agronomie din Brăila
11. Prof. dr. habil. Alina Elena GANEA Litere
12. Prof. dr. Michaela PRAISLER Litere
13. Prof. dr. Doina Carina VOINESCU Medicină și Farmacie
14. Conf. dr. Gabriela GURĂU Medicină și Farmacie
15. Prof. dr. ing. habil. Iuliana BANU Știința și Ingineria Alimentelor
16. Roxana Iuliana BÎCLEA, studentă Arte
17. Geanina-Monica CHETREANU, studentă Știința și Ingineria Alimentelor
Comisia pentru bază materială, buget şi finanţe
1. Conf. dr. Florina Oana VÎRLĂNUȚĂ  – președintele comisiei Economie și Administrarea Afacerilor
2. Prof. dr. ing. Dorel AIORDĂCHIOAIE Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
3. Prof. dr. Ancuța Daniela ȘARPE Economie și Administrarea Afacerilor
4. Vacant Economie și Administrarea Afacerilor
5. Lector dr. Cătălin Vasile SAVU Educație Fizică și Sport
6. Ș. l. dr. chim. Alina Crina MUREȘAN Inginerie
7. Conf. dr. Răzvan DINICĂ Istorie, Filosofie și Teologie
8. Vacant Litere
9. Conf. dr. Gabriela BĂLAN Medicină și Farmacie
10. Conf. dr. Victorița ȘTEFĂNESCU Medicină și Farmacie
11. Tatiana GRECU, studentă Economie și Administrarea Afacerilor
Comisia pentru cercetare ştiinţifică
1. Prof. dr. ing. habil. Gabriela RÂPEANU – președintele comisiei Știința și Ingineria Alimentelor
2. Prof. dr. Gabriel BULANCEA Arte
3. Conf. dr. ing. Emilia PECHEANU Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
4. Prof. dr. ing. habil. Marian GĂICEANU Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
5. Prof. dr. ing. Cristian Silviu SIMIONESCU Inginerie și Agronomie din Brăila
6. Prof. dr. Nicolae Cristian APETREI Istorie, Filosofie și Teologie
7. Vacant Medicină și Farmacie
8. Prof. dr. Carmina Liana MUȘAT Medicină și Farmacie
9. Prof. dr. ing. habil. Iuliana APRODU Știința și Ingineria Alimentelor
10. Prof. dr. ing. Daniela BORDA Știința și Ingineria Alimentelor
11. Prof. dr. habil. Antoaneta ENE Științe și Mediu
12. Conf. dr. Alice Monica APRODU Științe și Mediu
13. Prof. dr. fiz. habil. Adrian CÎRCIUMARU Transfrontalieră
14. Conf. dr. Carmen ALEXANDRACHE Transfrontalieră
15. Ramona-Ioana ZAHARIA, studentă Științe și Mediu
16. Nicoleta CĂNĂȚUI, studentă Transfrontalieră
17. Vacant, student AIESEC Galați
Comisia juridică şi de etică
1. Prof. dr. Gheorghe IVAN – preşedintele comisiei Drept și Științe Administrative
2. Lector dr. Adriana Iuliana STANCU Drept și Științe Administrative
3. Prof. dr. Romeo IONESCU Drept și Științe Administrative
4. Conf. dr. ing. Daniela Cristina CERNEGA Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
5. Conf. dr. ing. Sorin CIORTAN Inginerie
6. Ş. l. dr. ing. Diana Gina MUSCĂ Inginerie și Agronomie din Brăila
7. Prof. dr. habil. Alina Mihaela CĂLIN Medicină și Farmacie
8. Conf. dr. Alina PLEȘEA CONDRATOVICI Medicină și Farmacie
9. Șef lucrări dr. ing. Eugen GĂVAN Arhitectură Navală
10. Prof. dr. chim. habil. Constantin APETREI Știinte și Mediu
11. Conf. dr. ing. Octavian MIRCEA Inginerie
12. Alexandra-Florinela CHETRONE, studentă Drept și Științe Administrative
Comisia pentru activitatea studenților și probleme sociale
1. Alexandru-Cosmin VLAD, student  președintele comisiei Liga Studenților din UDJG
2. Conf. dr. Tudor IOAN Arte
3. Conf. dr. ing. Cornelia TUDORIE Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
4. Prof. dr. ing. Florin POPESCU Inginerie
5. Ș. l. dr. ing. Valentin MEREUȚĂ Inginerie
6. Pr. Lector dr. Lucian Vasile PETROAIA Istorie, Filosofie și Teologie
7. Vacant Medicină și Farmacie
8. Nelu Daniel POPLIACĂ, student masterand Educație Fizică și Sport
9. Vacant, student Inginerie
10. Daniel-Robert-Nicolae PITULICE, student Inginerie și Agronomie din Brăila
11. Florin GRIGORE, student Medicină și Farmacie
12. Dragoș-Gabriel MUNTEANU, student Medicină și Farmacie
13. Victoria LIPAI, studentă Transfrontalieră
14. Vacant, student doctorand Reprezentant al doctoranzilor
15. Lucian Emanoil ONIȘOR, student Societatea Studenților Mediciniști din Galați
16. ALJABWOBI Hatem Sharyan Sharyan Mosed, student Liga Studenților Străini Galați
Cancelaria Senatului
1. Conf. dr. Oana Magdalena CENAC – președintele Comisiei Litere
2. Lector dr. Daniela BOGDAN Litere
3. Conf. dr. Elena Lăcrămioara LISĂ Medicină și Farmacie
4. Conf. dr. Dragoș Cristian VOICU Medicină și Farmacie
5. Aura-Nicoleta EPURE, studentă Arhitectură Navală
6. Alexandru-Claudiu ALBERT, student masterand Istorie, Filosofie și Teologie
7. Ioana-Alexandra LUNGU, studentă Litere
8. Vacant, student Economie și Administrarea Afacerilor
9. Iuliana NECHITA Cancelaria Senatului
10. Angela RIBINCIUC Cancelaria Senatului
Comisia pentru dezvoltare instituțională și internaționalizare
1. Prof. dr. ing. habil. Liliana Celia RUSU – președintele Comisiei Inginerie
2. Prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU Inginerie
3. Prof. dr. habil. Cătălina ITICESCU Știinte și Mediu
4. Lector dr. Georgiana CIOBOTARU Transfrontalieră
5. Prof. dr. habil. Oana-Maria DRAGOSTIN Medicină și Farmacie
6. Prof. dr. ec. ing. Gheorghe-Adrian ZUGRAVU Transfrontalieră
7. Conf. dr. ing. Mariana-Carmelia BĂLĂNICĂ-DRAGOMIR Transfrontalieră
8. Ramona-Petronela BĂISAN, studentă Medicină și Farmacie
9. Andreea-Elena ȚÎRU, studentă Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email