UGAL

Comunitatea universitară gălăţeană a primit cu tristeţe vestea trecerii în nefiinţă, în seara zilei de 29 decembrie 2021, a distinsului profesor universitar doctor inginer Ioan Tarău, care a făcut parte, până la retragerea din activitate, din colectivul Catedrei de Grafică, Mecanisme şi Toleranţe, din cadrul Facultăţii de Mecanică (în prezent Facultatea de Inginerie), Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Domnul Profesor Ioan Tarău s-a născut pe data de 1 octombrie, 1930, în satul Strâmbu (astăzi Lunca), judeţul Buzău.


Ne-a părăsit lect. univ. dr. Grigore Mihalcu Lazarovici, unul din profesioniștii media, fost director-adjunct al cotidianului local „Viața liberă", fost cadru didactic la Departamentul de literatură, lingvistică și jurnalism din cadrul Facultății de Litere a Universității „Dunărea de Jos" din Galați.


Ne-a părăsit de curând, pentru a trece în lumina celor veșnice, Ioan Cârâc (născut la Brăila, 1941), profesor universitar la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, cel care a format, vreme de două decenii, generații întregi de filologi.


Mult prea devreme și lăsând în urmă o durere imensă, prietenul și colegul nostru a plecat într-o lume mai bună! Sportiv dedicat și un specialist al domeniului cu o dezvoltare profesională continuă, Marius Trandafir a fost Asistent universitar doctor în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, la Facultatea de Educație Fizică și Sport, cu premise reale ca de anul viitor să ocupe postul de lector în cadrul Departamentului de Jocuri Sportive și Educație Fizică.


Colectivul cadrelor didactice din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor anunţă cu regret că, pe 10 septembrie 2021, domnul Profesor universitar doctor Negoescu Gheorghe a încetat din viață, la vârsta de 66 de ani. Profesorul Negoescu Gheorghe a contribuit la creearea Facultăţii de Ştiinţe Economice și Administrative precum și la consolidarea prestigiului şcolii economice în cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați pe plan naţional dar și internațional.


În ziua de 26 August 2021, a încetat din viaţă domnul Prof. univ. dr. ing. DHC Emil CONSTANTIN, Rector al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi în perioada 1996-2004. Domnul Prof. univ. dr. ing. DHC Emil CONSTANTIN s-a născut în Galaţi, în data de 06.10.1942. A absolvit Liceul Vasile Alecsandri în anul 1960, iar în perioada 1960-1965 a urmat cursurile Institutului Politehnic Galaţi, specializarea Tehnologia Construcțiilor de Mașini, finalizând studiile ca șef de promoție.


Colectivul cadrelor didactice din cadrul Facultății de Inginerie și Agronomie din Brăila anunţă cu regret că pe 6 August 2021, domnul conferenţiar universitar doctor Gheorghe Marin a plecat în lumea celor drepţi cu discreţie şi demnitate.


În data de 12 aprilie 2021, comunitatea academică gălățeană a aflat cu durere de pierderea unuia dintre cei mai valoroși membri. Un om de o calitate morală deosebită, doamna conferențiar dr. Gabriela Iuliana Colipcă-Ciobanu a fost și rămâne un exemplu de profesionalism, implicare și dedicare pentru toți cei care au cunoscut-o.


Cu sufletele pline de mâhnire, colectivul de Pescuit și Acvacultură din cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor vă aduce la cunoștință trecerea în neființă a Domnului Profesor Emerit dr. ing. Mircea Răuță – OM si DASCAL care a contribuit la formarea multor generaţii de specialişti care au activat şi activează în acvacultura românească.


Pe 7 aprilie 2021 o veste tristă a îndurerat comunitatea academică de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Profesorul universitar dr. ing. Constantin Gheorghiu, membru marcant al corpului didactic, a plecat în lumea celor drepţi cu discreţie şi demnitate. Ingineria gălăţeană a pierdut un  dascăl cu vocaţie,  un profesionist în adevăratul sens al cuvântului, un mentor subtil si dedicat, un specialist de mare valoare cu o rară capacitate de a stimula, motiva şi îndruma, coleg de nădejde, un prieten.


Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email