UGAL

fotografie veche a universității

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi este o instituţie de învăţământ superior de stat. Aceasta a fost înfiinţată în anul 1974 şi funcţionează conform Decretului 105/1974. În anul 1991, conform Ordinului Ministrului s-a stabilit denumirea universităţii în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi care are o Cartă Universitară ale cărei prevederi sunt în concordanţă cu legislaţia naţională şi cu principiile Spaţiului European al Învăţământului Superior şi sunt cunoscute de membrii comunităţii universitare. Istoria învăţământului superior din Galaţi cuprinde următoarele etape:
 • 1948: înfiinţarea Institutului de Îmbunătăţiri Funciare;
 • 1951: înfiinţarea Institutului Mecano - Naval;
 • 1953: comasarea Institutului Mecano - Naval cu Institutul Agronomic şi cu Institutul de Pescuit şi Piscicultură (transferate din alte centre universitare) şi crearea Institutului Tehnic din Galaţi;
 • 1955: comasarea Institutului Tehnic cu Institutul de Industrii Alimentare din Bucureşti;
 • 1957: transformarea Institutului Tehnic în Institutul Politehnic;
 • 1959: înfiinţarea Institutului Pedagogic şi mutarea la Iaşi a Institutului de Îmbunătăţiri Funciare;
 • 1974: crearea Universităţii din Galaţi prin unirea Institutului Politehnic cu Institutul Pedagogic (Decretul Consiliului de Stat din 20 martie 1974);
 • 1991: Universitatea din Galaţi devine Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi (Hotărârea Guvernului din 4 ianuarie 1991).

În structura institutelor menţionate s-a aflat o serie de programe de studiu unice în ţară: construcţii navale, exploatarea navelor şi porturilor, industrii alimentare, tehnică piscicolă, frigotehnie, fapt care a făcut ca un important proces de concepţie, privind elaborarea planurilor şi programelor de învăţământ, a cursurilor, dotarea laboratoarelor etc., valorificat în prezent şi în alte centre universitare ale ţării, să fie în întregime opera corpului profesoral de specialitate din învăţământul superior gălăţean. 

Evoluția universității pe ani

În cei peste 70 ani de existenţă, învăţământul superior de la Galaţi a instruit aproximativ 60.000 absolvenţi în domeniul ingineresc, economic şi umanist.
Principalele etape ale evoluţiei învăţământului superior din Galaţi sunt:
  • 1948-1959 Institutul Agronomic
   • Facultatea de Imbunătăţiri Funciare
   • Facultatea de Măsurători Terestre
   • Facultatea de Hidroamelioraţii şi Organizarea Teritoriului
  • 1951-1953 Institutul Mecano-Naval
   • Facultatea de Construcţii Navale
   • Facultatea de Exploatare a Navelor şi Porturilor
  • 1953-1957 Institutul Tehnic
   • Facultatea de Mecanică
   • Facultatea de Industrii Alimentare şi Tehnică Piscicolă
  • 1957-1974 Institutul Politehnic
   • Facultatea de Mecanică
   • Facultatea de Industrii Alimentare şi Tehnică Piscicolă
  • 1959-1974 Institutul Pedagogic
   • Facultatea de Filologie
   • Facultatea de Matematică
   • Facultatea de Fizică - Chimie
   • Facultatea de Ştiinţe Naturale şi Agricole
   • Facultatea de Educaţie Fizică
  • 1974-1990 Universitatea din Galaţi
   • Facultatea de Mecanică
   • Facultatea de Tehnologia şi Chimia Produselor Alimentare şi Tehnică Piscicolă
   • Facultatea de Învăţământ Pedagogic
  • 1991-2001 Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi
   • Facultatea de Mecanică
   • Facultatea de Nave şi Inginerie Electrică
   • Facultatea de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor
   • Facultatea de Inginerie din Brăila
   • Facultatea de Industrii Alimentare, Acvacultură şi Pescuit
   • Facultatea de Ştiinţe
   • Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie
   • Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
   • Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative
   • Facultatea de Litere, Istorie şi Ştiinţe Administrative din Cahul, Republica Moldova
   • Facultatea de Ştiinţe din Cahul, Republica Moldova
   • Facultatea de Ştiinţe Inginereşti din Cahul, Republica Moldova
   • Colegiul Universitar Tehnic
   • Colegiul Universitar Economic, de Informatică şi Secretariat
   • Colegiul Universitar Medical
   • Colegiul Universitar de Institutori
  • 2007 - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi
   • Facultatea de Mecanică
   • Facultatea de Nave
   • Facultatea de Inginerie Electrică şi Electronică
   • Facultatea de Ştiinţa Calculatoarelor
   • Facultatea de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor
   • Facultatea de Inginerie din Brăila
   • Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor
   • Facultatea de Ştiinţe
   • Facultatea de Litere
   • Facultatea de Istorie, Filozofie şi Teologie
   • Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
   • Facultatea de Ştiinţe Economice
   • Facultatea de Drept
   • Facultatea de Medicină şi Farmacie
   • Facultatea de Arte
   • Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti
  • 2022 - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi
   • Facultatea de Inginerie
   • Facultatea de Arhitectură Navală
   • Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor
   • Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
   • Facultatea de Educație Fizică și Sport
   • Facultatea de Litere
   • Facultatea de Științe și Mediu
   • Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie
   • Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila
   • Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
   • Facultatea de Facultatea de Drept și Științe Administrative
   • Facultatea de Medicină și Farmacie
   • Facultatea de Arte
   • Facultatea de Transfrontalieră
   • Extensiunea Facultăţii de Medicină şi Farmacie în Enna - Italia

 

                                               Decret înființare

Decret dobândire nume

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email