UGAL

 

Metodologia de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar pentru studenții și studenții-doctoranzi din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, învățământ cu frecvență, aprobată prin Hotărârea Senatului universitar nr. 300/8 decembrie 2023 

 

  • Anexa 1: Grila de punctaj utilizată la acordarea bursei de performanță pentru activitatea de cercetare științifică, inovație și brevete
  • Anexa 2a: Cerere acordare bură socială
  • Anexa 2b: Declaraţie pe propria răspundere privind veniturile nete cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii de bursă socială sau de bursă socială ocazională
  • Anexa 2c: Acord student / membru de familie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
  • Anexa 3a: Grila de punctaj utilizată la acordarea bursei speciale pentru performanțe cultural-artistice și organizatorice deosebite
  • Anexa 3b: Grila de punctaj utilizată la acordarea bursei speciale pentru activități extracurriculare și de voluntariat
  • Anexa 4: Grila de punctaj utilizată la acordarea bursei de performanță sportivă
  • Anexa 5: Criterii pentru acordarea burselor speciale din venituri proprii la nivelul facultăților
  • Anexa 6: Condițiile de acordare a bursei speciale din venituri proprii pentru activități efectuate în cadrul instituției de către studenții Universității „Dunărea de Jos” din Galați, de tipul acțiunilor cu scop umanitar, în cazul situațiilor de urgență sau alte situații atipice
  • Anexa 7: Condițiile de acordare a bursei speciale din venituri proprii pentru activitățile de voluntariat desfășurate în cadrul instituției de către studenții Universității „Dunărea de Jos” din Galați

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email