UGAL

Facultatea de Inginerie

Facultatea de Arhitectură Navală

Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor

Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică

Facultatea de Educație Fizică și Sport

Facultatea de Litere

Facultatea de Științe și Mediu

Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie

Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Facultatea de Drept și Științe Administrative

Facultatea de Medicină și Farmacie

Facultatea de Arte

Facultatea Transfrontalieră

Extensiunea Facultăţii de Medicină şi Farmacie în Enna - Italia

Extensiunea Universității „Dunărea de Jos” din Galați la Buzău

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email