UGAL

Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Grup de Unități din Sectorul de Activitate Invățământ Superior, ı̂nregistrat la M.M.P.S.-D.D.S. sub nr. 1241 din 11.10.2021 (pdf)

ANUNŢ IMPORTANT referitor la alegerea reprezentantului salariaţilor care nu sunt membrii de sindicat 
Convocator negociere colectivă (doc)

Proces-verbal privind demararea negocierilor Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate
Model listă de prezență (doc)

Model proces-verbal privind alegerea reprezentanţilor angajaţilor (doc)

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email