UGAL

 

Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați are printre obiectivele prioritare sprijinirea membrilor comunității academice în accesarea fondurilor și în implementarea de proiecte care să aducă numeroase beneficii la nivel instituțional: creșterea numărului de cercetători; susținerea formării unor generații deschise către mediul științific european și internațional; crearea unui mediu de cercetare competitiv; diseminarea cunoștințelor și rezultatelor cercetării; dezvoltarea, modernizarea și utilizarea eficientă a infrastructurii educaționale și de cercetare; eficientizarea utilizării resurselor existente în cadrul instituției; implicarea în parteneriate cu instituții publice și private; identificarea și utilizarea instrumentelor de antrenare a antreprenoriatului etc.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a acumulat o vastă experiență în implementarea proiectelor de cercetare și educaționale, în cadrul acesteia fiind implementate peste 500 de proiecte, în calitate de beneficiar și partener.

În prezent, în cadrul Universității „Dunărea de Jos" din Galați se implementează în calitate de beneficiar și partener: 23 de Proiecte de cercetare și cooperare internațională, 19 proiecte contractate în cadrul programelor operaționale, 18 proiecte de cercetare contractate în cadrul programelor naționale, 13 proiecte cu finanțare complementară.

Consultanța acordată membrilor comunității academice în atragerea fondurilor și implementarea proiectelor se desfășoară prin intermediul Serviciului de management operațional.

Activități:

  • Diseminarea informațiilor referitoare la lansarea de programe/proiecte/oportunități de finanțare;
  • Consilierea membrilor comunității academice în domeniul administrativ-financiar, la depunerea cererilor de finanțare, inclusiv încărcarea informațiilor din cererile de finanțare pe platforma MySmis și în procesul de contractare a propunerilor de proiecte declarate finanțabile;
  • Ținerea evidenței propunerilor de proiecte cu finanțare din fonduri structurale, naționale și internaționale;
  • Asigurarea suportului pentru derularea concursurilor de angajare conform metodologiilor aplicabile (inclusiv publicarea acestora pe site-ul UDJG și pe alte platforme), întocmirea documentelor de angajare, modificare și încetare a contractelor individuale de muncă în cadrul tuturor proiectelor și asigurarea documentației necesare pentru plata lunară a salariilor;
  • Centralizarea și verificarea situațiilor privind monitorizarea proiectelor, menținerea legăturii cu managerii de proiecte/responsabilii partener în vederea corelării informațiilor;
  • Asigurarea cadrului organizatoric și informațional privind managementul financiar al proiectelor aflate în derulare;
  • Consilierea și asistența echipelor de proiect la întocmirea documentelor financiare, în vederea angajării cheltuielilor prevăzute în cererea de finanțare, corespunzător liniilor bugetare aprobate prin contractul de finanțare, în vederea atingerii obiectivelor proiectelor;
  • Asigurarea sumelor necesare implementării proiectelor, prin prevederea acestora în bugetul de venituri și cheltuieli al universității;
  • Asigurarea de suport managerilor de proiecte/responsabililor partener la întocmirea, depunerea raportărilor financiare intermediare sau finale, alte documente solicitate de autoritățile finanțatoare, în funcție de proiect;
  • Sprijinirea misiunilor de audit financiar extern și/sau altor organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control.

 

Serviciul de management operațional
ec. Lidia DOBREA - șef serviciu Tel: 0751 065 502
Interior: 8411
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Echipa C.M.P.
ec. Cristina VASILACHE Tel: 0336 130 126
Interior: 126
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
ec. Zînica GURĂU Interior: 126/8374
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
adm. patrim. Iuliu Dorian BOLD Interior: 126/8369
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
adm. patrim. Simona Cristina BOLEA Interior: 126
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
inf. Carmen ȘTEFĂNESCU Interior: 126/8373
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
ec. Măgduța CHIVU Interior: 8411
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
ec. Alina HUMĂ Interior: 8411
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
admin. patrim. Ionela SCHIN Interior: 8411
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Echipa C.O.F.C.
ec. Doina SABABEI Tel: 0336 130 112
Interior: 112
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
ec. Narcisa Mirela STROIU

Tel: 0336 130 112
Interior: 112
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

ec. Alexandra Geanina ȚENGHER Tel: 0336 130 112
Interior: 112
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
ec. Loredana Narcisa CERBU Tel: 0336 130 112
Interior: 112
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Echipa C.E.M.
ec. Adina BICHESCU

Tel: 0730 018 587
Interior: 8368
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

adm. fin. Angelica LOVIN Interior: 8368
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
adm. patrim. Catalina MIHU Interior: 8368
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
adm. patrim. Mirela PUCHEANU Interior: 8368
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
adm. fin.  Anca TUDORACHE Interior: 8368
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email