UGAL Logo

UGAL

 

 1. Calendarul concursului (aprobat în Hotărârea Consiliului de administrație nr. 51/28.04.2023)
 2. Metodologia privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare
 3. Lista posturilor vacante vezi și Anunțul în ziar
 4. Comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă determinată (modificarea comisiilor la pozițiile 30, 31 asistent , Facultatea ACIEE - Departamentul Calculatoare)
 5. Comisiile de contestații
 6. Situația privind avizul compartimentului juridic cu privire la dosarele de concurs ale candidaţilor înscriși la concursul pentru ocuparea unui post didactic pe durată determinată
 7. Rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă determinată
 8. Criterii specifice privind ocuparea posturilor vacante stabilite de facultăţi
 9. Lista documentelor necesare
 10. Formulare de înscriere la concurs
 11. Documente finalizare concurs
 12. Procedura pentru susținerea online a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
 13. Modalitatea de desfășurare a concursului de ocupare a posturilor didactice pe perioadă determinată
 14. Data, ora, și locația desfășurării probelor
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email