UGAL

Informaţii privind înscrierea pentru concursul de admitere la studii universitare de licență pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene

 

For all the necessary information visit the English version of our website.

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene au acces la toate ciclurile de studii universitare în aceleași condiţii prevăzute de lege pentru cetățenii români, după recunoaşterea studiilor efectuate în ţările de origine. Recunoaşterea studiilor se face de către Centrul Naţional de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor (CNRED).

 

1. Actele necesare

Dosarul de înscriere va fi unul de tip plic și conține următoarele acte:

 • cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (se completează la depunerea dosarului);
 • diploma de bacalaureat (în original)diploma echivalentă acesteia sau adeverința tip de promovare a examenului de bacalaureat (în original) pentru absolvenții de liceu din promoția 2021, în care se menționează media generală de la bacalaureat, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat. În cazul în care un candidat este înscris pentru admitere și la o altă universitate, în locul diplomei, respectiv adeverinței, se va anexa copia diplomei, împreună cu o copie a legitimației de înscriere la concurs de la prima universitate;
 • foaia matricolă, în original sau în copie (sau echivalenta acesteia), din care rezultă mediile anilor de studii (pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat din anii precedenți);
 • adeverință medicală tip, eliberată de cabinetele medicale școlare sau de către medicul de familie, din care să rezulte că posesorul adeverinței este apt din punct de vedere medical pentru domeniul la care candidează; adeverințele medicale trebuie să deţină viza medicului de la Cabinetul Medical Studențesc din Galați, str. Parcului nr. 4, cămin F, parter, numai pentru candidații care optează pentru domeniile Educație fizică și sportKinetoterapieSănătateTeatru și artele spectacoluluiMuzică; pentru candidații de la domeniile sus-menționate, adeverința medicală tip trebuie să conțină în mod obligatoriu analiza de sânge (VDRL); Comisia Centrală de Admitere are dreptul să verifice, prin sondaj, adeverințele medicale care atestă starea sănătății candidatului, precum şi, în condiţii excepţionale, să solicite opinia unui medic specialist;
 • 3 (trei) fotografii tip buletin;
 • chitanța sau dovada de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere de la facultatea respectivă, sau actul care îi permite candidatului să fie scutit de plata acestei taxe; taxa de înscriere este de 150 de lei pentru fiecare facultate; 
 • certificatul de naștere, în copie;
 • cartea de identitate, în copie;
 • certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în copie.

Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spa­țiului Economic European și ai Confederației Elvețiene trebuie să prezinte în plus următoarele documente:

 • Diploma/certificatul de absolvire a anului pregătitor de limba română sau Certificatul de competență lingvistică;
 • Atestatul/adeverința de recunoaștere a studiilor eliberat/ă de către CNRED sau Cererea de recunoaștere a studiilor licealeîn vederea acceptării la studiiuniversitare (după caz).

Cetățenii străini care candidează la facultățile la care se susțin probe trebuie să prezinte în plus următoarele documente:

 • declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu COVID-19 în ultimele 14 zile;
 • adeverința medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și eventual antecedente personale legate de boli cronice și respectiv SARS-COV 2, în limba română;
 • rezultatul negativ al testului de identificare a agentului etiologic al bolii COVID-19, efectuat cu 72 de ore înaintea probelor de examen sau dovada vaccinării complete anti SARS-COV 2;
 • alte documente solicitate în funcție de legislația în vigoare.

Actele necesare pentru înscrierea online se vor trimite la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  în copie scanată/fotografie, format *.jpeg. Acestea sunt:

 • diploma de bacalaureatdiploma echivalentă acesteia sau adeverința tip de promovare a examenului de bacalaureat pentru absolvenții de liceu din promoția 2021, în care se menționează media examenului de bacalaureat, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat;
 • foaia matricolă (sau echivalenta acesteia), din care rezultă mediile anilor de studii (pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat din anii precedenți);
 • adeverință medicală tip, eliberată de cabinetele medicale școlare sau de către medicul de familie, din care să rezulte că posesorul adeverinței este apt din punct de vedere medical pentru domeniul la care candidează și o declarație pe propria răspundere de confirmare a stării de „clinic sănătos”;
  • candidații care optează pentru domeniile de licență Educație fizică și sport, Științe ale educației și Kinetoterapie depun suplimentar la dosar și analiza de sânge (VDRL). Adeverința medicală tip va fi vizată în ziua probelor de către reprezentanți ai Cabinetului medical studențesc;
  • candidații care optează pentru domeniile Sănătate, Teatru și artele spectacolului și Muzică depun suplimentar la dosar și analiza de sânge (VDRL).

   Comisia Centrală de Admitere are dreptul să verifice, prin sondaj, adeverințele medicale care atestă starea sănătății candidatului, precum şi, în condiţii excepţionale, să solicite opinia unui medic specialist;
 • fotografie tip buletin;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere de la facultatea respectivă, sau actul care îi permite candidatului să fie scutit de plata acestei taxe; taxa de înscriere este de 150 de lei pentru fiecare facultate. Detalii privind plata taxei de înscriere pot fi găsite în ghidul de înscriere online disponibil pe pagina web admitere.ugal.ro;
 • certificatul de naștere;
 • cartea de identitate;
 • certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
 • declarație pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 

2. Perioada de depunere a dosarelor

 • 5 - 17 iulie 2021 - înscrieri online (la facultățile care susțin probe) 
 • 5 - 20 iulie 2021 - înscrieri online (la facultățile care nu susțin probe)
 • 12 - 17 iulie 2021 - înscrieri la centrele special amenajate (la facultățile care susțin probe)
 • 12 - 20 iulie 2021 - înscrieri la centrele special amenajate (la facultățile care nu susțin probe)
 • 1 - 10 septembrie 2021 - înscrieri online
 • 6 - 10 septembrie 2021 - înscrieri la centrele special amenajate

* Facultățile care susțin probe sunt: Educație Fizică și Sport / Arte / Istorie, Filosofie și Teologie (domeniile: Teologie, Arte vizuale)

 

3. Locația unde se depun dosarele:

Înscrierile se pot face la centrul special amenajat la sediul central al Universității, Direcția Generală Secretariat, camera U90, precum și online, prin transmiterea documentelor la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., conform calendarului de admitere.

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email