UGAL

Cabinetul medical este situat în Str. Domnească 155, Cămin F, parter, tel. 0336 130 148, oferă tinerilor studenţi ai Universităţii ,,Dunărea de Jos" din Galaţi asistenţă medicală primară prin intermediul medicului de medicină generală, dr. CHESARU  BIANCA  IOANA, şi servicii de stomatologie în cabinetul dr. ICONARU  DURBACĂ  IOANA.

Toţi studenţii Universităţii ,,Dunărea de Jos" Galaţi pot beneficia de următoarele servicii medicale:

 • consulaţii medicale şi terapie: medicină preventivă şi curativă
 • consultaţii medicale stomatologice
 • consiliere şi planificare familială: consiliere contracepţie.

Medicii cabinetului medical studenţesc desfăşoară următoarele activităţi:

 •  examinează studenţii anului II de studiu în cadrul examenului medical de bilanţ;
 •  examinează studenţii care vor fi supuşi imunizărilor profilactice şi supraveghează efectuarea vaccinurilor;
 •  vizează documentele medicale eliberate de alte unităţi sanitare pentru motivarea absenţelor la cursurile universitare, certificate medicale - bursă, certificate medicale - amânare studii;
 •  eliberează scutiri medicale de prezenţă la cursurile şcolare pentru studenţii bolnavi;
 •  eliberează, pe baza documentelor medicale cu care studenţii se prezintă la cabinetul medical, adeverinţe medicale în vederea scutirii de efort fizic;
 •  eliberează adeverinţe medicale privind starea de sănătate a studenţilor străini în vederea prelungirii vizei de rezidenţă;
 •  eliberează adeverinţe medicale la terminarea facultăţii;
 •  eliberează adeverinţe medicale pentru înscrierea la altă facultate sau masterat, doctorat;
 •  acţiuni de investigare epidemiologică a studenţilor suspecţi sau contacţilor din focarele de boli transmisibile;
 •  controlează respectarea condiţiilor de igienă din spaţiile de învăţământ şi cazare;
 •  constată abaterile de la normele de igienă şi antiepidemice cu informarea inspecţiei sanitare de stat.

Pentru a fi înscrişi în baza de date a cabinetului, studenţii se vor prezenta cu carnetul de student (adeverinţă) şi buletinul de identitate. Studenţii cu boli cronice se vor prezenta la cabinetul medical studenţesc cu documentaţia medicală corespunzătoare pentru evidenţe speciale.

Studenţii străini care solicită eliberarea de adeverinţe medicale pentru prelungirea vizei de rezidenţă, sunt obligaţi să se prezinte la cabinetul medical  cu documentele medicale actualizate din dosarul de înscriere la  facultate.

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email