UGAL


 • Încasarea taxelor de şcolarizare, tranşa I de 50%, conform contractului de studii, se va face în perioada 26.09.2019 – 15.10.2019.
 • Începând cu data de 17.10.2019 se va emite decizia de exmatriculare pentru studenţii care nu au achitat taxa de şcolarizare.
 • Reînmatricularea se poate face în maximum 2 luni, după achitarea tranşei I şi a taxei de reînmatriculare.

 • 26.09.2019 - 04.10.2019: 09.00 - 15.00

26.09.2019:                8.30 - 15.30
27.09.2019:                 8.30 - 15.00
28-29.09.2019:             9.00 -15.00
30.09 - 15.10.2019:     
 • LUNI - JOI:            8.30 - 15.30
 • VINERI:                8.30 - 13.30
Pentru plata taxelor studenţii trebuie să se prezinte cu următoarele documente:
 • carte de identitate sau paşaport
 • contract de studii sau act adițional/adeverință de student

Înscrierea studenților în anul universitar 2019/2020 se face în perioada 26.09.2019 – 04.10.2019 indiferent de anul de studiu, achitarea taxelor urmând să se facă după programul de mai jos. 

Pentru încasarea taxelor de școlarizare la formele de învățământ cu frecvență, învățământ la distanță, cu frecvență redusă, precum și a taxei de înmatriculare în anul I buget, studenții se vor prezenta la sediul Universității (corpul U), sala U 13 (parter), conform următorului grafic:

Nr. crt. Facultatea Anul I buget
Anul I–VI taxă
forma de învățământ cu frecvență/ ID/FR
1. Inginerie 26.09.2019 – 15.10.2019
2. Arhitectură Navală
3. Știința și Ingineria Alimentelor
4. Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
5. Educaţie Fizică şi Sport
6. Litere
7. Științe și Mediu
8. Istorie, Filosofie și Teologie
9. Economie şi Administrarea Afacerilor
10. Științe Juridice, Sociale și Politice
11. Medicină și Farmacie
12. Arte
13. Inginerie și Agronomie din Brăila

26.09.2019 – 04.10.2019

Achitarea taxelor are loc la sediul facultății din Brăila, Str. Călărași nr. 29
(sala de Lectură) • Încasarea taxelor de şcolarizare, tranşa I de 50%, conform contractului de studii, se va face în perioada 27.09.2018 – 17.10.2018.
 • În perioada 18.10.2018 – 16.11.2018 plata se va face cu penalități de 0,06% pe zi, conform contractului de studii.
 • Începând cu data de 21.11.2018 se va emite decizia de exmatriculare pentru studenţii care nu au achitat taxa de şcolarizare.         
Reînmatricularea se poate face în maximum 2 luni, după achitarea tranşei I şi a penalităţilor pe o lună.

27.09.2018: 10.00 - 15.00
28-30.09.2018: 10.00 -13.00
01.10 - 05.10.2018:
 • LUNI - JOI: 10.00 - 15.00
 • VINERI: 10.00 - 13.00

27.09.2018: 8.30 - 15.30
28.09.2018: 8.30 - 13.30
29 - 30.09.2018: 9.00 -13.00
01.10 - 17.10.2018:
 • LUNI - JOI: 8.30 - 15.30
 • VINERI: 8.30 - 13.30
 • SÂMBĂTĂ, DUMINICĂ: 9.00 - 13.00
Pentru plata taxelor studenţii trebuie să se prezinte cu următoarele documente:
 • carte de identitate sau paşaport

Înscrierea studenților în anul universitar 2018/2019 se face în perioada 27.09.2018 – 05.10.2018 indiferent de anul de studiu, achitarea taxelor urmând să se facă după programul de mai jos. 

Pentru încasarea taxelor de școlarizare la formele de învățământ cu frecvență, învățământ la distanță, cu frecvență redusă, precum și a taxei de înmatriculare în anul I buget, studenții se vor prezenta la sediul Universității (corpul U), sala U 13 (parter), conform următorului grafic:
Nr. crt. Facultatea Anul I buget
Anul I–VI taxă
forma de învățământ cu frecvență/ ID/FR
1. Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică 27.09.2018 – 01.10.2018
2. Științe și Mediu
3. Arhitectură Navală
4. Inginerie 02.10.2018 - 06.10.2018
5. Educaţie Fizică şi Sport
6. Arte
7. Istorie, Filosofie și Teologie
8. Știința și Ingineria Alimentelor 07.10.2018 – 11.10.2018
9. Litere
10. Științe Juridice, Sociale și Politice
11. Economie şi Administrarea Afacerilor 12.10.2018 – 17.10.2018
12. Medicină și Farmacie
13. Inginerie și Agronomie din Brăila

27.09.2018 – 05.10.2018

Achitarea taxelor are loc la sediul facultății din Brăila, Str. Călărași nr. 29 (sala de Lectură)


Programul de înscriere în anul universitar 2018/2019 se corelează cu programul de la cazări. Informații suplimentare se regăsesc și în adresa DCCPS nr. 20343/27.08.2018, transmisă anterior, pe site-ul http://campus.ugal.ro/
 
Vă transmitem și graficul stabilit de DCCPS pentru cazarea studenților:
 • 10.09.2018 - 21.09.2018 – studenți cu probleme medicale, studenți care solicită cazare în căminul LSG;
 • 28.09.2018 - 29.09.2018 – studenți anul I (studii universitare de licență), studenți cu părinți cadre didactice sau personal didactic auxiliar, studenți proveniți din plasament, studenți orfani de ambii părinți
 • 29.09.2018 - 01.09.2018 – studenți care au precazare în cămine
 • 28.09.2018 - 03.10.2018 – studenți bursieri ai statului român și anul pregătitor
 • 01.10.2018 - 02.10.2018 – studenți anul I (studii universitare de master)
 • 02.10.2018 - 04.10.2018 – studenți care repetă anul universitar, studenți fără precazare, reînmatriculați.