UGAL

Conform art. 61 a  Metodologiei de acordare a burselor, studenții bursieri în Semestrul I al anului universitar 2021-2022 au obligația de a depune actele necesare pentru virarea burselor până la data de 15 noiembrie 2021.Studenții bursieri care nu depun actele necesare pentru virarea pe card a burselor, vor pierde dreptul de a mai ridica bursa respectivă începând cu data de 15 decembrie 2021.

Pentru virarea pe card a bursei, studenții  trebuie să trimită pe email-ul Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. următoarele documente scanate (poză) cât mai vizibile:

 • extrasul de cont emis de banca unde are cardul studentul bursier.Contul trebuie deschis la una din următoarele bănci: BCR, BRD, Banca Transilvania, Unicredit Bank, Raiffeisen Bank, Garanti Bank, CEC Bank, ING, First Bank,OTP Bank;
 • copia cărții de identitate;
 • copia carnetului de student, vizat pentru anul universitar în curs, care să cuprindă și informațiile scrise pe coperta interioară(nume, prenume ,facultatea, specializarea, CNP)

Studentul va fi informat prin e-mail dacă actele corespund.


Vă informăm că anul universitar 2021/2022 începe în data de 04.10.2021, conform Structurii anului universitar, aprobată prin HS nr. 75/26.02.2021, art. 3, Anexa 3.

Înscrierea studenților în anul universitar 2021/2022 se face în perioada 30.09.2021 – 08.10.2021, indiferent de anul de studiu.

Pentru încasarea taxelor la formele de învățământ: cu frecvență, la distanță și cu frecvență redusă, studenții plătesc taxele în perioada 30.09.2021 – 15.10.2021 astfel:

 • taxa de înmatriculare în anul I, pentru studenții de la forma de finanțare buget, în cuantum de 100 lei;
 • taxa de școlarizare, pentru studenții de la forma de finanțare cu taxă, tranşa I - 50%, conform contractului de studii.

Punctele de încasare a taxelor:

A.Numerar și POS:

- corpul U, sediul Universităţii din str. Domnească nr. 47, sala U13 (parter);

- corpul D din str. Domnească nr. 111;

- corpul I,  sediul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din str. Nicolae Bălcescu nr. 59-61;

- sediul Facultății de Inginerie și Agronomie din Brăila din Calea Călărașilor nr. 29, sala E1.

B.POS:

- la sediul facultăților: SIA, ACIEE, SJSP (DSA).

               Programul casieriilor pentru încasarea taxelor (30.09.2021-15.10.2021) și al punctelor de înscriere (30.09.2021-08.10.2021):

30.09.2021-01.10.2021

8.30-15.30

Casierie și punct de înscriere

02.10.2021-03.10.2021

9.00-15.00

04.10.2021-07.10.2021

8.30-15.30

08.10.2021

9.00-15.00

11.10.2021-14.10.2021

8.30-15.30

Casierie

15.10.2021

9.00-15.00

Documente necesarestudenților în vederea achitării taxelor:

 • carte de identitate sau paşaport;
 • contract de studii sau act adițional încheiat și înregistrat la secretariatul facultății la care este înmatriculat;
 • bon eliberat secretariatul facultății cu valoarea taxei pentru anul universitar 2021-2022, precum și cuantumul primei tranșe (numai pentru studenţii care au taxa de studii diferită de cea standard).

Coordonate pentru achitarea taxei on-line:

 • Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
 • Cod fiscal 3127522;
 • Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
 • La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele studentului, CNP, facultatea, programul de studii, forma de învățământ (IF, ID sau FR), taxă de școlarizare.

 Încasarea  taxei de şcolarizare, tranşa I - 50%, conform contractului de studii, se va face în perioada 24.09.2020 – 15.10.2020.

 Taxele de studii se achită până la data de 15.10.2020 la:

 • Sediul Universităţii din str. Domnească nr. 47 (corpul U), sala U13 (parter) (numerar și POS) pentru studenții Facultății de Medicină și Farmacie;
 • În corpul D din str. Domnească nr. 111 (numerar și POS) pentru studenții facultăților: Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Istorie, Filosofie şi Teologie, Știința și Ingineria Alimentelor, Inginerie, Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, Arhitectura Navală, Litere, Științe și Mediu, Arte;
 • Sediul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din str. Nicolae Bălcescu nr. 59-61 (numerar și POS) pentru studenții facultăților: Economie şi Administrarea Afacerilor și Educaţie Fizică şi Sport;
 • Sediul Facultății de Inginerie și Agronomie din Brăila, Calea Călărașilor nr. 29, sala E1 (numerar și POS) ;
 • Sediul Facultăților: Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Știința și Ingineria Alimentelor, Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, Litere se poate face plata doar cu ajutorul cardului bancar prin POS.

PROGRAM CASIERII  ÎNCASARE TAXE anul universitar 2020-2021 perioada 24.09.2020 - 15.10.2020:

Joi-Vineri      24-25.09.2020     8.30-16.00 
Sâmbătă    26.09.2020   9.00-15.30
Duminică   27.09.2020   9.00-15.30

Perioada 28.09-15.10.2020  

Luni-Joi     8.30-16.00 
Vineri   8.30-14.00

Pentru plata taxelor studenţii trebuie să se prezinte la casierie cu următoarele documente:

 • carte de identitate sau paşaport;
 • contract de studii sau act aditional încheiat și înregistrat la secretariatul facultății unde este înmatriculat;
 • pentru studenţii care au taxa de studii diferită de cea standard, secretariatul va elibera un bon cu valoarea taxei în anul universitar 2020-2021 și valoarea primei tranșe.

Taxa de studii poate fi plătită și online folosind următoarele coordonate:

 • Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
 • Cod fiscal 3127522;
 • Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
 • La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele studentului, CNP, facultatea, specializarea, forma de învățământ (zi sau IDFR), taxă de școlarizare.


 • Încasarea taxelor de şcolarizare, tranşa I de 50%, conform contractului de studii, se va face în perioada 26.09.2019 – 15.10.2019.
 • Începând cu data de 17.10.2019 se va emite decizia de exmatriculare pentru studenţii care nu au achitat taxa de şcolarizare.
 • Reînmatricularea se poate face în maximum 2 luni, după achitarea tranşei I şi a taxei de reînmatriculare.

 • 26.09.2019 - 04.10.2019: 09.00 - 15.00

26.09.2019:                8.30 - 15.30
27.09.2019:                 8.30 - 15.00
28-29.09.2019:             9.00 -15.00
30.09 - 15.10.2019:     
 • LUNI - JOI:            8.30 - 15.30
 • VINERI:                8.30 - 13.30
Pentru plata taxelor studenţii trebuie să se prezinte cu următoarele documente:
 • carte de identitate sau paşaport
 • contract de studii sau act adițional/adeverință de student

Înscrierea studenților în anul universitar 2019/2020 se face în perioada 26.09.2019 – 04.10.2019 indiferent de anul de studiu, achitarea taxelor urmând să se facă după programul de mai jos. 

Pentru încasarea taxelor de școlarizare la formele de învățământ cu frecvență, învățământ la distanță, cu frecvență redusă, precum și a taxei de înmatriculare în anul I buget, studenții se vor prezenta la sediul Universității (corpul U), sala U 13 (parter), conform următorului grafic:

Nr. crt. Facultatea Anul I buget
Anul I–VI taxă
forma de învățământ cu frecvență/ ID/FR
1. Inginerie 26.09.2019 – 15.10.2019
2. Arhitectură Navală
3. Știința și Ingineria Alimentelor
4. Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
5. Educaţie Fizică şi Sport
6. Litere
7. Științe și Mediu
8. Istorie, Filosofie și Teologie
9. Economie şi Administrarea Afacerilor
10. Științe Juridice, Sociale și Politice
11. Medicină și Farmacie
12. Arte
13. Inginerie și Agronomie din Brăila

26.09.2019 – 04.10.2019

Achitarea taxelor are loc la sediul facultății din Brăila, Str. Călărași nr. 29
(sala de Lectură) • Încasarea taxelor de şcolarizare, tranşa I de 50%, conform contractului de studii, se va face în perioada 27.09.2018 – 17.10.2018.
 • În perioada 18.10.2018 – 16.11.2018 plata se va face cu penalități de 0,06% pe zi, conform contractului de studii.
 • Începând cu data de 21.11.2018 se va emite decizia de exmatriculare pentru studenţii care nu au achitat taxa de şcolarizare.         
Reînmatricularea se poate face în maximum 2 luni, după achitarea tranşei I şi a penalităţilor pe o lună.

27.09.2018: 10.00 - 15.00
28-30.09.2018: 10.00 -13.00
01.10 - 05.10.2018:
 • LUNI - JOI: 10.00 - 15.00
 • VINERI: 10.00 - 13.00

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email