UGAL


 

Fișa de înscriere / Registration form
Contracte de studii an pregătitor de învățare a limbii române / Study contracts

 


 

Fișa de înscriere / Registration form
Contracte de studii / Study contracts
 • Licență și master [descarcă]
 • Licență Facultatea de medicină și farmacie [descarcă]

 


 

Fișa de înscriere / Registration form
Contract de studii / Study contract
 • Facultatea de medicină și farmacie - programul de studii Medicina (in limba engleza) [descarcă]

  

Procedura privind înscrierea în anul I a candidaţilor admişi la forma de finanţare BUGET în anul universitar 2023/2024, forma de învăţământ cu frecvenţă, ciclul I / II de studii universitare de licenţă/ de master 
Procedura privind înscrierea în anul I a candidaţilor admişi la forma de finanţare TAXĂ în anul universitar 2023/2024, forma de învăţământ cu frecvenţă, la distanță, cu frecvență redusă ciclul I/ II de studii universitare de licenţă / de master 
Procedura privind înscrierea on-line în anul I a candidaţilor admişi la forma de finanţare BUGET / TAXĂ, în anul universitar 2023/2024, forma de învăţământ cu frecvenţă, la distanță, cu frecvență redusă, ciclul I/ II de studii universitare de licenţă/ de master 

 


 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 29.07.2024, ora 10.00, în sala I 05 a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

CONTRIBUȚII PRIVIND PERFECȚIONAREA MANAGEMENTULUI SERVICIILOR ÎN DOMENIUL ASIGURĂRILOR

 

elaborată de domnul MATIȘ D. CIPRIAN-EUGEN, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Management.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. Adrian MICU (CV)
Prorector Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Nicoleta CRISTACHE (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Ion POPA (CV)
Academia de Studii Economice din București
2. Prof. univ. dr. Cristinel VASILIU (CV)
Academia de Studii Economice din București
3. Prof. univ. dr. Marian NĂSTASE (CV)
Academia de Studii Economice din București

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 12.07.2024, ora 9.00, în sala de Conferințe nr. 1.1, corpul MD al Facultății de Medicină și Farmacie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

AFECTAREA CARDIACĂ ÎN COVID-19

 

elaborată de doamna NECHITA A. LUIZA-CAMELIA, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Medicină.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. habil. Dana TUTUNARU (CV)
Director al Școlii doctorale de Științe biomedicale,
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. habil. Mihaela DEBITA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. habil. Citto-Iulian TAISESCU (CV)
Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
2. Prof. univ. dr. habil. Tudor-Adrian BĂLȘEANU (CV)
Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
3. Prof. univ. dr. habil. Liliana BAROIU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 12.07.2024, ora 11.00, în sala I 05 a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

AVANTAJUL COMPETITIV LA NIVELUL ORGANIZAȚIILOR ROMÂNEȘTI PRIN INTERMEDIUL MANAGEMENTULUI INSTRUMENTELOR CSR

 

elaborată de doamna IVAN M. IONICA, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Management.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. Alexandru CĂPĂȚÎNĂ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Nicoleta CRISTACHE (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Ion POPA (CV)
Academia de Studii Economice din București
2. Prof. univ. dr. Cosmin-Octavian DOBRIN (CV)
Academia de Studii Economice din București
3. Prof. univ. dr. Cătălin-Răzvan DOBREA (CV)
Academia de Studii Economice din București

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 26.04.2024, ora 11.00, în sala de Conferințe 1.1, corpul MD al Facultății de Medicină și Farmacie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

ABORDAREA TERAPEUTICĂ LA PACIENȚII CRITICI CU INFECȚIE RESPIRATORIE SARS CoV 2

 

elaborată de doamna PĂLIVAN C. CORINA-CECILIA (MANOLE-PĂLIVAN), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Medicină.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. Aurel NECHITA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. habil. Dorel FIRESCU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. habil. Oana-Cristina ARGHIR (CV)
Universitatea „Ovidius” din Constanța
2. Prof. univ. dr. habil. Oana-Roxana CIOBOTARU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
3. Conf. univ. dr. Mihai SAVA (CV)
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

Subcategorii

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email