UGAL

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 26.07.2023, ora 11.00, în sala Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

INFLUENȚA COMPUȘILOR BIOACTIVI DIN SUPLIMENTELE ALIMENTARE ASUPRA PROCESELOR METABOLICE ALE ORGANISMELOR ACVATICE

 

elaborată de doamna NĂSTAC I. LĂCRĂMIOARA (GRĂDINARIU), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Biotehnologii:

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Gabriela-Elena BAHRIM (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. Camelia VIZIREANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. ing. Mona-Elena POPA (CV)
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
2. Prof. univ. dr. ing. Adrian RIVIȘ (CV)
Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara
3. Prof. univ. dr. ing. Lorena DEDIU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 31.05.2024, ora 11.30, în sala Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

METODE MATEMATICE MULTIVARIATE DE DEPISTARE A DROGURILOR

 

elaborată de doamna DARIE G. IULIA-FLORENTINA, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Inginerie industrială.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Mirela PRAISLER (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. ing. Gheorghe NAGÎȚ (CV)
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
2. Prof. univ. dr. ing. Remus ZĂGAN (CV)
Universitatea Maritimă din Constanța
3. Conf. univ. dr. Steluța GOSAV (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 12.12.2023, ora 8.30, în sala AN 007 a Facultății de Inginerie, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

CERCETĂRI PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZĂRII METODELOR HIBRIDE DE NANOSTRUCTURARE A MATRICELOR POLIMERICE. EFECTE MECANICE

 

elaborată de doamna CHIHAI A. RODICA (PEȚU), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Inginerie mecanică.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Mihaela BUCIUMEANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Adrian CÎRCIUMARU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. ing. Anton HADĂR (CV)
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București
2. Prof. univ. dr. ing. Dan-Mihai CONSTANTINESCU (CV)
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București
3. Prof. univ. dr. ing. Costel-Iulian MOCANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 12.12.2023, ora 10.30, în sala AN 007 a Facultății de Inginerie, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

CERCETĂRI PRIVIND METODE ȘI TEHNICI DE CONTROL A CONDUCTIVITĂȚII ELECTRICE A POLIMERILOR ȘI EFECTELE ACESTORA ASUPRA PROPRIETĂȚILOR MECANICE ALE MATERIALELOR OBȚINUTE

 

elaborată de domnul SĂRACU C. GABRIEL, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Inginerie mecanică.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Mihaela BUCIUMEANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Adrian CÎRCIUMARU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. ing. Anton HADĂR (CV)
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București
2. Prof. univ. dr. ing. Dan-Mihai CONSTANTINESCU (CV)
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București
3. Prof. univ. dr. ing. Costel-Iulian MOCANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 21.10.2023, ora 10.00, în sala SB 301 a Facultății de Științe și Mediu, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

TEHNICI ANALITICE PERFORMANTE UTILIZATE PENTRU MONITORIZAREA SUBSTANȚELOR TOXICE ȘI MANAGEMENTUL DEȘEURILOR INDUSTRIALE

 

elaborată de domnul SLOATĂ D. FLORIN, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul  Inginerie industrială.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Luminița MORARU (CV)
Director al Școlii doctorale de Inginerie mecanică și industrială, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. habil. Antoaneta ENE (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Octavian G. DULIU (CV)
Universitatea din București
2. Conf. univ. dr. Claudia STIHI (CV)
Universitatea Valahia din Târgoviște
3. Prof. univ. dr. Mirela PRAISLER (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 15.12.2023, ora 12.00, în sala I 05 a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

EFECTELE TRANFORMĂRII PASIUNII PENTRU ACTIVITĂȚILE ECVESTRE ÎN INIȚIATIVE ANTREPRENORIALE ASUPRA DEZVOLTĂRII ACESTUI SECTOR ÎN ROMÂNIA

 

elaborată de doamna LUPOAE I. OANA-DANIELA, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Management.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof.univ.dr. Nicoleta CRISTACHE (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Alexandru CĂPĂȚÎNĂ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Constantin BRĂTIANU (CV)
Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București
2. Prof. univ. dr. Andrei-Ștefan NEȘTIAN (CV)
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
3. Prof. univ. dr. Adrian MICU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 23.01.2024, ora 11.00, în Aula „Edmond Nicolau” a Facultății de Inginerie și Agronomie din Brăila, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

ANALIZA NIVELULUI DE PERFORMANȚĂ A PROCESULUI DE COMPACTARE PRIN VIBRARE A MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII LA PUNEREA ÎN OPERĂ

 

elaborată de domnul BURAGA P. ANDREI, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Inginerie mecanică.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Conf. univ. ec. dr. ing. Adrian-Mihai GOANȚĂ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. habil. Carmen-Nicoleta DEBELEAC (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. emerit dr. ing. DHC Polidor-Paul BRATU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
2. Prof. univ. dr. ing. Cristian PAVEL (CV)
Universitatea Tehnică de Construcții București
3. Conf. univ. dr. ing. habil. Ovidiu VASILE (CV)
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 20.12.2023, ora 10.00, în sala AS 010 a Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

ORAȘUL RÂMNICU SĂRAT ÎN PERIOADA COMUNISTĂ. EVOLUȚIE ECONOMICĂ ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ

 

elaborată de domnul TORCĂRESCU M. ȘTEFAN, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Istorie.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. habil. Nicoleta IFRIM (CV)
Director al Școlii doctorale de Științe socio-umane, 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. habil. George-Eugen ENACHE (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Dr. habil. Cosmin BUDEANCĂ (CV)
Conducător de doctorat în cadrul Școlii doctorale de Istorie,
Universitatea din București, Membru CNATDCU
2. Conf. univ. dr. Cristina PREUTU (CV)
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
3. Prof. univ. dr. habil. Arthur-Viorel TULUȘ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 21.03.2024, ora 13.00, în Biblioteca Universității „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

CERCETĂRI PRIVIND CONTRIBUȚII ALE BRANDULUI LOCAL PENTRU UN ANTREPRENORIAT DURABIL

 

elaborată de doamna ȘERBAN I. MĂDĂLINA, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Academician prof. univ. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU (CV)
Director CSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. econ. habil. Maria-Magdalena TUREK-RAHOVEANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. ing. dr. econ. habil. Silvius STANCIU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
2. Prof. univ. dr. habil. Dorina-Nicoleta MOCUȚA (CV)
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
3. Prof. univ. dr. habil. Alina MĂRCUȚĂ (CV)
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 25.03.2024, ora 10.00, în sala AS 212 a Facultății de Litere, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

SCRIITURA MAGDEI ISANOS - REPERE TEMATICE ȘI MONOGRAFICE

 

elaborată de doamna COZMA E. ALINA-LILIANA (BLĂNARIU-COZMA), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Filologie.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. Eugenia-Simona ANTOFI (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. habil. Nicoleta IFRIM (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Vasile SPIRIDON (CV)
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
2. Prof. univ. dr. habil. Aliona GRATI (CV)
Universitatea de Stat din Moldova, Republica Moldova
3. Conf. univ. dr. Iuliana-Petronela BARNA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

Subcategorii

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email