UGAL

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 14.07.2023, ora 10.00, în sala Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

DEZVOLTAREA UNOR NOI METODE ELECTROANALITICE PENTRU DETERMINAREA COMPUȘILOR BIOACTIVI CU PROPRIETĂȚI ANTIOXIDANTE

 

elaborată de doamna BULGARU C. IRINA-GEORGIANA (MUNTEANU), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Chimie:

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU (CV)
Președintele Senatului - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. chim. habil. Constantin APETREI (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. chim. habil. Mihaela BADEA (CV)
Universitatea „Transilvania” din Brașov
2. Prof. univ. dr. ing. habil. Anton FICAI (CV)
Universitatea POLITEHNICA din București
3. Prof. univ. dr. chim. habil. Rodica-Mihaela DINICĂ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 13.07.2023, ora 12.00, în sala I05 a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

PROVOCĂRI ȘI FACTORI DETERMINANȚI PENTRU DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI SOCIAL

 

elaborată de doamna GRIGOROV I. LUCIA (DURAC), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Management:

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. habil. Adrian MICU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. habil. Liliana-Mihaela MOGA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Ion POPA (CV)
Academia de Studii Economice din București
2. Prof. univ. dr. Norina POPOVICI (CV)
Universitatea „Ovidius” din Constanța
3. Prof. univ. dr. Daniela-Ancuța ȘARPE (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 08.12.2023, ora 11,00, în sala D12 a Facultății de Inginerie, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

STUDIU NUMERIC ȘI EXPERIMENTAL PENTRU SISTEME DE PROTECȚIE BALISTICĂ CU ȚESĂTURI DIN FIBRE ARAMIDICE

 

elaborată de doamna CHIPER M. LARISA (TITIRE), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Inginerie mecanică.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU (CV)
Președintele Senatului - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. Lorena DELEANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. ing.  Eugen TRANĂ (CV)
Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” din București
2. Prof. univ. dr. ing. Sorin CĂNĂNĂU (CV)
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA BUCUREȘTI
3. Prof. univ. dr. ing. Mihaela BUCIUMEANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 21.07.2023, ora 10.00, în sala Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

VALORIFICAREA UNOR COMPUȘI BIOLOGIC ACTIVI DIN SUBPRODUSELE REZULTATE DE LA PRELUCRAREA STRUGURILOR ROȘII ȘI OBȚINEREA UNOR INGREDIENTE CU VALOARE ADĂUGATĂ

 

elaborată de doamna SEREA I. DANIELA, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Biotehnologii:

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Nicoleta STĂNCIUC (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. Gabriela-Elena BAHRIM (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat în cotutelă Prof. univ. dr. ing. Gabriela RÂPEANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. ing. Adriana DABIJA (CV)
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
2. Prof. univ. dr. ing. Simona-Ioana VICAȘ(CV)
Universitatea din Oradea
3. Prof. univ. dr. ing. Iuliana APRODU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 06.12.2023, ora 12.00, în sala FORINFO a Facultății de Științe și Mediu, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

STUDII PRIVIND CARACTERIZAREA FUNCȚIONALĂ PENTRU NOI DERIVAȚI DE CHITOSAN

 

elaborată de doamna COSTEA V. IULIANA-FLORINA (NOUR), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Ingineria materialelor.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU (CV)
Președintele Senatului - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. chim. habil. Geta CÂRÂC (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. ing. Petrică VIZUREANU (CV)
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
2. Cercet. șt. gr. I dr. chim. habil. Luminița MARIN (CV)
Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” din Iași
3. Prof. univ. dr. habil. Rodica-Mihaela DINICĂ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 08.12.2023, ora 10,00, în sala Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

OBȚINEREA ȘI CARACTERIZAREA UNOR COMPUȘI HETEROAROMATICI CU PROPRIETĂȚI BIOACVTIVE UTILIZÂND METODE CLASICE SAU APARȚINÂND CHIMIEI VERZI

 

elaborată de doamna DEDIU I. ANDREEA-VERONICA (BOTEZATU), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Chimie.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Gabriela-Elena BAHRIM (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. chim. habil. Rodica-Mihaela DINICĂ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. chim. Sabine CHIERICI (CV)
Universitatea Grenoble Alpes, Grenoble, Franța
2. Prof. univ. dr. habil. Paizs CSABA (CV)
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
3. Prof. univ. dr. chim. Ionel MANGALAGIU (CV)
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

      IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 17.05.2024, ora 12.00, în sala de Conferințe nr. 1.1, corpul MD al Facultății de Medicină și Farmacie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

„TULBURĂRI DEPRESIVE LA COPIII CU TUBERCULOZĂ

 

elaborată de doamna CRISTEA F. OANA-MARIANA (MIHAILOV), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Medicină.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. Aurel NECHITA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. habil. Anamaria CIUBARĂ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Nicu GAVRILUȚĂ (CV)
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
2. Prof. univ. dr. habil. Vasile Valeriu LUPU (CV)
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași
3. Prof. univ. dr. habil. Lucreția ANGHEL (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 12.12.2023, ora 15.00, în sala B 26 a Facultății de Inginerie, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

STUDII ȘI CERCETĂRI PRIVIND GENERAREA ȘI TRANSMITEREA ENERGIEI, ÎN ZONELE COSTIERE ALE MĂRII NEGRE

 

elaborată de doamna DIACONIȚĂ A. ALEXANDRA-IONELIA (MANOLACHE), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Inginerie mecanică.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Elena SCUTELNICU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. Gabriel ANDREI (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. ing. Anton HADĂR (CV)
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București
2. Prof. univ. dr. ing. Dan-Mihai CONSTANTINESCU (CV)
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București
3. Prof. univ. dr. ing. Liliana-Celia RUSU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 17.05.2024, ora 11.00, în sala AN 212 a Facultății de Inginerie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

MODELE MATEMATICE ȘI APLICAȚIE INFORMATICĂ PENTRU ANALIZA BIOMECANICĂ

 

elaborată de doamna NOVETSCHI I. IULIANA-MONICA (MUȘUNOIU-NOVETSCHI), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Inginerie mecanică.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Academician prof. univ. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU (CV)
Director CSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. Elena MEREUȚĂ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. ing. Daniel CONDURACHE (CV)
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
2. Prof. univ. dr. ing. Sorin-Ștefan BIRIȘ (CV)
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București
3. Prof. univ. dr. ing. Mihaela BUCIUMEANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 26.07.2023, ora 9.30, în sala Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

PERFORMANȚA CREȘTERII ȘI EFICIENȚA REȚINERII NUTRIENȚILOR ÎN ALIMENTAȚIA PUIETULUI DE CRAP (CYPRINUS CARPIO, LINNE, 1758) ÎN SISTEME RECIRCULANTE DE ACVACULTURĂ

 

elaborată de doamna CORDELI M.I. ANCA-NICOLETA (SĂVESCU), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Inginerie industrială:

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Gabriela-Elena BAHRIM (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. Lucian OPREA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Cercet. șt. gr. I dr. ing. Mioara COSTACHE (CV)
Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, jud. Dâmbovița
2. Cercet. șt. gr. I dr. biolog Marian TUDOR (CV)
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” din Tulcea
3. Prof. univ. dr. ing. Lorena DEDIU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
4. Cercet. șt. gr. I, prof. univ. dr. ing. Neculai PATRICHE (CV)
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

Subcategorii

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email