UGAL

 

Procedura privind înscrierea în anul I a candidaţilor admişi la forma de finanţare BUGET în anul universitar 2023/2024, forma de învăţământ cu frecvenţă, ciclul I / II de studii universitare de licenţă/ de master 
Procedura privind înscrierea în anul I a candidaţilor admişi la forma de finanţare TAXĂ în anul universitar 2023/2024, forma de învăţământ cu frecvenţă, la distanță, cu frecvență redusă ciclul I/ II de studii universitare de licenţă / de master 
Procedura privind înscrierea on-line în anul I a candidaţilor admişi la forma de finanţare BUGET / TAXĂ, în anul universitar 2023/2024, forma de învăţământ cu frecvenţă, la distanță, cu frecvență redusă, ciclul I/ II de studii universitare de licenţă/ de master 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email