UGAL

Aiordăchioaie Dorel (avere, interese)
Aiordăchioaie Dorel 2 (avere, interese)
Aiordăchioaie Dorel 3 (avere, interese)
Andrei Mihaela (avere, interese)
Antofi Eugenia-Simona (avere, interese)
Antofi Eugenia-Simona 2 (avere, interese)
Antofi Eugenia-Simona 3 (avere, interese)
Apetrei Nicolae Cristian (avere, interese)
Aramă Petrică-Cătălin (avere, interese)
Baltă Ștefan (avere, interese)
Baltă Ștefan 2 (avere, interese)
Bahrim Gabriela-Elena (avere, interese)
Bahrim Gabriela-Elena 2 (avere, interese)
Bahrim Gabriela-Elena 3 (avere, interese)
Balănică-Dragomir Mariana-Carmelia (avere, interese)
Balănică-Dragomir Mariana-Carmelia 2 (avere, interese)
Balănică-Dragomir Mariana-Carmelia 3 (avere, interese)
Bălbărau Mariana (avere, interese)
Barbu Marian (avere, interese)
Barbu Marian 2 (avere, interese)
Barbu Marian 3 (avere, interese)
Barbu Marian 4 (avere, interese)
Barbu Marian 5 (avere, interese)
Bedrosian Monica Alis (avere, interese)
Bărbuță-Mișu Nicoleta (avere, interese)
Bedrosian Monica Alis (avere, interese)
Bedrosian Monica Alis 2 (avere, interese)
Bentea T. Cristina-Corina (avere, interese)
Bichescu Adina-Florentina (avere, interese)
Bichescu Cezar-Ionuț (avere, interese)
Bichescu Cezar-Ionuț 2 (avere, interese)
Bichescu Cezar-Ionuț 3 (avere, interese)
Bogdan Daniela Aura (avere, interese)
Bogdan Daniela Aura 2 (avere, interese)
Bogdan Daniela Aura 3 (avere, interese)
Bogdan Daniela Aura 4 (avere, interese)
Braniște Gheorghe (avere, interese)
Bulancea Gabriel (avere, interese)
Bulancea Gabriel 2 (avere, interese)
Bulancea Gabriel 3 (avere, interese)
Burghilă Adrian Nicușor (avere, interese)
Burghilă Adrian Nicușor 2 (avere, interese)
Burghilă Adrian Nicușor 3 (avere, interese)
Burlui Marius-Silviu (avere, interese)
Buruiană Daniela-Laura 1 (avere, interese)
Buruiană Daniela-Laura 2 (avere, interese)
Buruiană Daniela-Laura 3 (avere, interese)
Buruiană Daniela-Laura 4 (avere, interese)
Buruiană Daniela-Laura 5 (avere, interese)
Buruiană Daniela-Laura 6 (avere, interese)
Căpățînă Alexandru (avere, interese)
Căpraru-Ilie Antoaneta (avere, interese)
Cardaș Costel-Mihai (avere, interese)
Cardaș Costel-Mihai 2 (avere, interese)
Cartaș Viorel-Laurențiu (avere, interese)
Celmare Valerica (avere, interese)
Celmare Valerica 2 (avere, interese)
Celmare Valerica 3 (avere, interese)
Celmare Valerica 4 (avere, interese)
Celmare Valerica 5 (avere, interese)
Chirilă Simona-Adina (avere, interese)
Chiscop Iulia (avere, interese)
Chiscop Iulia 2 (avere, interese)
Cioromele Gabriela Alina (avere, interese)
Ciortan Sorin (avere, interese)
Cociu Elena (avere, interese)
Cocu Iulia Veronica (avere, interese)
Cocu Iulia Veronica 2 (avere, interese)
Cocu Iulia Veronica 3 (avere, interese)
Codrescu Carmen (avere, interese)
Constantinescu Lilica Elena (avere, interese)
Coștoi Costică (avere, interese)
Cristache Nicoleta (avere, interese)
Crînganu Jenică (avere, interese)
Crînganu Jenică 2 (avere, interese)
Crînganu Jenică 3 (avere (rectificativa))
Crînganu Jenică 4 (avere, interese)
Crînganu Jenică 5 (avere, interese)
Crînganu Jenică 6 (avere, interese)
Daghie Dragoș-Mihail (avere, interese)
Daghie Dragoș-Mihail 2 (avere, interese)
Daghie Dragoș-Mihail 3 (avere, interese)
Daghie Dragoș-Mihail 4 (avere, interese)
Daghie Dragoș-Mihail 5 (avere, interese)
David Cristian Laurentiu (avere, interese)
Dănăilă Marian 1 (avere, interese)
Dănăilă Marian 2 (avere, interese)
Dănăilă Marian 3 (avere, interese)
Dimofte Constantina (avere, interese)
Dinică Rodica-Mihaela (avere, interese)
Dinu Ciprian-Adrian (avere, interese)
Dobrea Lidia 1 (avere, interese)
Dobrea Lidia 2 (avere, interese)
Dobrea Lidia 3 (avere, interese)
Drăgan Adela-Aida (avere, interese)
Drăgan Adela-Aida 2 (avere, interese)
Drăgan Adela-Aida 3 (avere, interese)
Drăgan Adela-Aida 4 (avere (rectificativă)
Drăgan Adela-Aida 5 (avere (rectificativă 2))
Drăgan Nicușor (avere, interese)
Dumitrascu Adrian (avere, interese)
Earar Kamel (avere, interese)
Frigioiu Camelia-Mirela (avere, interese)
Gasparotti Carmen-Marilena (avere, interese)
Gavrilă Gabriela-Mioara (avere, interese)
Găvan Eugen (avere, interese)
Georgescu Puiu-Lucian (avere, interese)
Georgescu Constantin (avere, interese)
Georgescu Constantin 2 (avere, interese)
Georgescu Constantin 3 (avere, interese)
Ghencea Sorin 1 (avere, interese)
Ghencea Sorin 2 (avere, interese)
Ghencea Sorin 3 (avere, interese)
Ghisman Viorica (avere, interese)
Ghisman Viorica (avere, interese)
Goanță Adrian-Mihai (avere, interese)
Goanță Adrian-Mihai 2 (avere, interese)
Goanță Adrian-Mihai 3 (avere, interese)
Goanță Adrian-Mihai 4 (avere, interese)
Goanță Adrian-Mihai 5 (avere, interese)
Grigoraș Corina (avere, interese)
Grigorași Marina-Victoria 1 (avere, interese)
Grigorași Marina-Victoria 2 (avere, interese)
Grigorași Marina-Victoria 3 (avere, interese)
Gurau Gabriela (avere, interese)
Honceriu Gica (avere, interese)
Horghidan Radu-Andrei (avere, interese)
Iconomescu Teodora Mihaela (avere, interese)
Iconomescu Teodora Mihaela 2 (avere, interese)
Ifrim Nicoleta (avere, interese)
Iordan Daniel-Andrei (avere, interese)
Istrati Daniela Ionela (avere, interese)
Jâscanu Veronica (avere, interese)
Luparu Camelia (avere, interese)
Lisa Elena Lacramioara (avere, interese)
Man Otilia-Rica (avere, interese)
Manolache Gabriel-Marian (avere, interese)
Mardar Antoanela-Marta (avere, interese)
Mareș Nicușoara (avere, interese)
Mareș Nicușoara 2 (interese
Marin Simona-Mioara (avere, interese)
Matei Madalina Nicoleta (avere, interese)
Matei Madalina Nicoleta 2 (avere, interese)
Matei Madalina Nicoleta 3 (avere, interese)
Matei Madalina Nicoleta 4 (avere (rectificativă))
Matei Madalina Nicoleta 5 (avere, interese)
Matei Madalina Nicoleta 6 (avere, interese)
Matic Andreea-Elena (avere, interese)
Mazuru Alina Genoveva (avere, interese)
Mereuță Elena (avere, interese)
Mereuță Elena 2 (avere, interese)
Mereuță Elena (rectificativă) (avere)
Mereuță Elena 3 (avere, interese)
Micu Adrian (avere, interese)
Micu Adrian 2 (avere, interese)
Micu Adrian 3 (avere, interese)
Micu Adrian 4 (avere, interese)
Micu Adrian 5 (avere, interese)
Mihail Rarița (avere, interese)
Modiga Alina (avere, interese)
Modiga Aurelia Daniela (avere, interese)
Moraru Luminița (avere, interese)
Muntean Mihaela-Carmen (avere, interese)
Muntean Mihaela-Carmen 2 (avere, interese)
Muntean Mihaela-Carmen 3 (avere, interese)
Muntean Mihaela-Carmen 4 (avere, interese)
Muntean Mihaela-Carmen 5 (avere, interese)
Munteanu Traian George (avere, interese)
Munteanu Traian George 2 (avere, interese)
Munteniță Cristian (avere, interese)
Munteniță Cristian 2 (avere, interese)
Munteniță Cristian 3 (avere, interese)
Nanu Liliana (avere, interese)
Nanu Liliana 2 (avere, interese)
Nanu Liliana 3 (avere, interese)
Nanu Liliana 4 (avere, interese)
Necula Gina-Aurora  (avere, interese)
Necula Gina-Aurora 2 (avere, interese)
Necula Gina-Aurora 3 (avere, interese)
Necula Gina-Aurora 4 (avere, interese)
Necula Gina-Aurora 5 (avere, interese)
Niță Teodor 1 (avere, interese)
Niță Teodor 2 (avere, interese)
Niță Teodor 3 (avere, interese)
Niță Teodor 4 (avere, interese)
Niță Teodor 5 (avere, interese)
Oprea Delia-Andreea (avere, interese)
Oprea Lucian (avere, interese)
Opriș Cornelia (avere, interese)
Pădurean Doina Eugenia 1 (avere, interese)
Păcularu-Burada Alina (avere, interese)
Pădurean Doina Eugenia 2 (avere, interese)
Pădurean Doina Eugenia 3 (avere, interese)
Paraipan Iulian Cătălin (avere, interese)
Paraipan Iulian Cătălin 2 (avere, interese)
Paraipan Iulian Cătălin 3 (avere, interese)
Paraschiv Catuța (avere, interese)
Petrescu Adriana (avere, interese)
Petrea George (avere, interese)
Petroaia Lucian-Vasile (avere, interese)
Pîrvu Relu (avere, interese)
Pleșea-Condratovici Alina (avere, interese)
Podaru Geanina-Marcela (avere, interese)
Popa Gabriel-Valeriu (avere, interese)
Popescu Gabriel (avere, interese)
Popescu Gabriel 2 (avere, interese)
Popescu Gabriel 3 (avere, interese)
Popescu Gabriel 4 (avere, interese)
Pripoaie Rodica (avere, interese)
Pripoaie Rodica 2 (avere, interese)
Pripoaie Rodica 3 (avere (rectificativă))
Rîmniceanu Mirela (avere, interese)
Râpeanu Gabriela (avere, interese)
Rotaru Daniela-Mioara (avere, interese)
Rusu Carmen-Cătălina (avere, interese)
Rusu Carmen-Cătălina (avere, interese)
Rusu Eugen-Victor-Cristian (avere, interese)
Șarpe Daniela-Ancuța (avere, interese)
Sîrbu Carmen Gabriela (avere, interese)
Schin George-Cristian (avere, interese)
Schin George-Cristian 2 (avere, interese)
Schin George-Cristian 3 (avere, interese)
Schin George-Cristian 4 (avere, interese)
Schin George-Cristian 5 (avere, interese)
Scutelnicu Elena (avere, interese)
Scutelnicu Elena 2 (avere, interese)
Scutelnicu Elena 3 (avere, interese)
Scutelnicu Elena 4 (avere, interese)
Simionescu Ionela (avere, interese)
Șoagăr Cristina-Loredana (avere, interese)
Șoagăr Cristina-Loredana 2 (avere, interese)
Șoagăr Cristina-Loredana 3 (avere, interese)
Șolea Răzvan-Constantin (avere, interese)
Susac Florin (avere, interese)
Stan S. Steluța (avere, interese)
Stanciu Silvius 1 (avere, interese)
Stanciu Silvius 2 (avere, interese)
Stanciu Silvius 3 (avere, interese)
Stanciu Silvius 4 (avere, interese)
Stancu Adriana-Iuliana (avere, interese)
Stănciuc Nicoleta (avere, interese)
Stoica Maricica (avere, interese)
Ștefan Claudia-Simona (avere, interese)
Ștefanescu Ana (avere, interese)
Sternatis Valentina (avere, interese)
Sternatis Valentina 2 (avere, interese)
Sternatis Valentina 3 (avere, interese)
Talaghir Laurențiu-Gabriel (avere, interese)
Talaghir Laurențiu-Gabriel 2 (avere, interese)
Talaghir Laurențiu-Gabriel 3 (avere, interese)
Talaghir Laurențiu-Gabriel 4 (avere, interese)
Talaghir Laurențiu-Gabriel 5 (avere, interese)
Talpău Elena (avere, interese)
Țigău Nicolae (avere, interese)
Tiutiuca Carmen (avere, interese)
Toma Alexandra-Monica (avere, interese)
Toma Alexandra-Monica 2 (avere, interese)
Toma Alexandra-Monica 3 (avere, interese)
Toma Alexandra-Monica 4 (avere, interese)
Toma Simona-Valeria (avere, interese)
Tuluș Arthur-Viorel (avere, interese)
Tuluș Arthur-Viorel 2 (avere, interese)
Tuluș Arthur-Viorel 3 (avere, interese)
Tuluș Arthur-Viorel 4 (avere, interese)
Tuluș Arthur-Viorel 5 (avere, interese)
Tutunaru Dana (avere, interese)
Ursachi Lenuța 1 (avere, interese)
Ursachi Lenuța 2 (avere, interese)
Ursachi Lenuța 3 (avere, interese)
Uzuneanu Krisztina (avere, interese)
Vasilache Cristina (avere, interese)
Vlad Ciprian (avere, interese)
Voinescu Doina Carina (avere, interese)
Voncilă Mioara (avere, interese)

Aiordăchioaie Dorel (avere, interese)
Aiordăchioaie Dorel 2 (avere, interese)
Antofi Eugenia-Simona (avere, interese)
Andrei Mihaela (avere, interese)
Aramă N. Petrică-Cătălin (avere, interese)
Bahrim Gabriela-Elena (avere, interese)
Barbu Marian (avere, interese)
Bălănică-Dragomir Mariana-Carmelia (avere, interese)
Bălănică-Dragomir Mariana-Carmelia 2 (avere, interese)
Bălănică-Dragomir Mariana-Carmelia 3 (avere, interese)
Bălbărau Mariana (avere, interese)
Bărbuță-Mișu Nicoleta (avere, interese)
Bedrosian Monica Alis (avere, interese)
Bentea Cristina-Corina (avere, interese)
Bichescu Adina-Florentina (avere, interese)
Bogdan Daniela Aura (avere, interese)
Braniște Gheorghe (avere, interese)
Braniște Gheorghe 2 (avere, interese)
Braniște Gheorghe 3 (avere, interese)
Bulancea Gabriel (avere, interese)
Bulancea Gabriel 2 (avere, interese)
Bulancea Gabriel 3 (avere, interese)
Burghilă Adrian Nicușor (avere, interese)
Burlui Marius-Silviu (avere, interese)
Buruiană Daniela-Laura (avere, interese)
Buruiană Daniela-Laura 2 (avere, interese)
Buruiană Daniela-Laura 3 (avere, interese)
Buruiană Daniela-Laura 4 (avere, interese)
Buruiană Daniela-Laura 5 (avere, interese)
Călin Alina Mihaela (avere, interese)
Călin Alina Mihaela 2 (avere, interese)
Căpățînă Alexandru (avere, interese)
Căpraru-Ilie Antoaneta (avere, interese)
Cardaș Costel-Mihai (avere, interese)
Cartaș Viorel-Laurențiu (avere, interese)
Celmare Valerica (avere, interese)
Cenac Oana-Magdalena (avere, interese)
Cenac Oana-Magdalena (avere, interese)
Chiriac Tincuța-Silvia (avere, interese)
Chirilă Simona-Adina (avere, interese)
Chiscop Iulia (avere, interese)
Ciortan Sorin (avere, interese)
Ciortan Sorin 2 (avere, interese)
Ciortan Sorin 3 (avere, interese)
Cioromele Gabriela Alina (avere, interese)
Cociu Elena (avere, interese)
Cocu Iulia Veronica (avere, interese)
Codrescu Carmen (avere, interese)
Constantinescu Lilica Elena 1 (avere, interese)
Constantinescu Lilica Elena 2 (avere, interese)
Coștoi Costică (avere, interese)
Cristache Nicoleta (avere, interese)
Cristache Nicoleta 2 (avere, interese)
Cristache Nicoleta 3 (avere, interese)
Crînganu Jenică (avere, interese)
Daghie Dragoș-Mihail (avere, interese)
David Cristian Laurentiu (avere, interese)
Dănăilă Marian (avere, interese)
Dobrea Lidia (avere, interese)
Dimofte Constantina (avere, interese)
Dinică Rodica-Mihaela (avere, interese)
Dinică Rodica-Mihaela 2 (avere, interese)
Dinică Rodica-Mihaela 3 (avere, interese)
Dinu Ciprian-Adrian (avere, interese)
Drăgan Adela-Aida (avere, interese)
Drăgan Nicușor (avere, interese)
Drăgan Nicușor 2 (avere, interese)
Drăgan Nicușor 3 (avere, interese)
Dumitrascu Adrian 1 (avere, interese)
Dumitrascu Adrian 2 (avere, interese)
Earar Kamel (avere, interese)
Fetecău Cătălin (avere, interese)
Fetecău Cătălin 2 (avere, interese)
Frigioiu Camelia-Mirela (avere, interese)
Frigioiu Camelia Mirela 2 (rectificativa) (avere)
Frigioiu Camelia-Mirela 3 (avere, interese)
Frigioiu Camelia-Mirela 4 (avere, interese)
Frumușanu Gabriel-Radu (avere, interese)
Frumușanu Gabriel-Radu 2 (avere, interese)
Gavrilă Gabriela-Mioara (avere, interese)
Gasparotti Carmen-Marilena (avere, interese)
Georgescu Constantin (avere, interese)
Georgescu Puiu-Lucian (avere, interese)
Ghencea Sorin (avere, interese)
Grigoraș Corina (avere, interese)
Grigorași Marina-Victoria (avere, interese)
Goanță Adrian-Mihai (avere, interese)
Goanță Adrian-Mihai (rectificativa) (avere)
Gurau Gabriela (avere, interese)
Gurau Gabriela 2 (avere, interese)
Gurau Gabriela 3 (avere, interese)
Honceriu Gica (avere, interese)
Horghidan Radu-Andrei (avere, interese)
Ifrim Nicoleta (avere, interese)
Iordan Daniel-Andrei (avere, interese)
Ivan-Mohor Ioana (avere, interese)
Ivan-Mohor Ioana 2 (avere, interese)
Istrati Daniela Ionela (avere, interese)
Istrati Daniela Ionela (rectificativă)(avere)
Jâscanu Veronica (avere, interese)
Lisă Elena Lăcrămioara (avere, interese)
Lisă Elena Lăcrămioara 2 (avere, interese)
Lisă Elena Lăcrămioara 3 (avere, interese)
Luparu Camelia (avere, interese)
Man Otilia-Rica (avere, interese)
Manolache Gabriel-Marian (avere, interese)
Mardar Antoanela-Marta (avere, interese)
Mareș Nicușoara (avere, interese)
Marin Simona-Mioara (avere, interese)
Marin Simona-Mioara 2 (avere, interese)
Marin Simona-Mioara 3 (avere, interese)
Matei Madalina-Nicoleta (avere, interese)
Matic Andreea-Elena (avere, interese)
Matic Andreea-Elena 2 (avere, interese)
Matic Andreea-Elena 3 (avere, interese)
Mazuru Alina Genoveva (avere, interese)
Mereuță Elena (avere, interese)
Micu Adrian (avere, interese)
Mihail Rarița (avere, interese)
Mihail Rarița 2 (avere, interese)
Mihail Rarița 3 (avere, interese)
Modiga Aurelia Daniela (avere, interese)
Modiga Alina (avere, interese)
Modiga Alina 2 (rectificativ) (avere)
Modiga Alina 3 (avere, interese)
Modiga Alina 4 (avere, interese)
Moisescu Petronel-Cristian (avere, interese)
Moisescu Petronel-Cristian 2 (avere, interese)
Moraru Luminița (avere, interese)
Muntean Mihaela-Carmen (avere, interese)
Munteniță Cristian (avere, interese)
Nanu Liliana (avere, interese)
Nanu Liliana 2 (avere, interese)
Nanu Liliana 3 (avere, interese)
Nechifor Alexandru (avere, interese)
Nechifor Alexandru 2 (avere, interese)
Necula Gina-Aurora (avere, interese)
Necula Gina-Aurora (rectificativa) (avere)
Niță Teodor (avere, interese)
Oprea Lucian (avere, interese)
Oprea Delia-Andreea (avere, interese)
Opriș Cornelia (avere, interese)
Paraschiv Catuța (avere, interese)
Păcularu-Burada Alina (avere, interese)
Pădurean Doina Eugenia (avere, interese)
Paraipan Iulian Cătălin (avere, interese)
Pecheanu Emilia (avere, interese)
Pecheanu Emilia 2 (avere, interese)
Petrea George (avere, interese)
Petrescu Adriana 1 (avereinterese)
Petrescu Adriana 2 (avere, interese)
Petroaia Lucian-Vasile (avere, interese)
Petroaia Lucian-Vasile 2 (avere, interese)
Petroaia Lucian-Vasile 3 (avere, interese)
Pîrvu Relu (avere, interese)
Pleșea-Condratovici Alina (avere, interese)
Pleșea-Condratovici Alina 2 (avere, interese)
Pleșea-Condratovici Alina 3 (avere, interese)
Podaru Geanina-Marcela (avere, interese)
Popa Gabriel Valeriu (avere, interese)
Popescu Florin (avere, interese)
Popescu Florin 2 (avere, interese)
Popescu Gabriel (avere, interese)
Pripoaie Rodica (avere, interese)
Râpeanu Gabriela (avere, interese)
Rîmniceanu Mirela (avere, interese)
Rotaru Daniela-Mioara (avere, interese)
Rusu Carmen-Cătălina (avere, interese)
Rusu Eugen-Victor-Cristian (avere, interese)
Sârbu Nicolae (avere, interese)
Sârbu Nicolae 2 (avere, interese)
Schin George-Cristian (avere, interese)
Scutelnicu Elena (avere, interese)
Simionescu Ionela (avere, interese)
Simionescu Cristian-Silviu (avere, interese)
Simionescu Cristian-Silviu 2 (avere, interese)
Sîrbu Carmen Gabriela (avere, interese)
Stan Steluța (avere, interese)
Stanciu Silvius (avere, interese)
Stancu Adriana-Iuliana (avere, interese)
Stancu Adriana-Iuliana 2 (avere, interese)
Stancu Adriana-Iuliana 3 (avere, interese)
Stănciuc Nicoleta (avere, interese)
Sternatis Valentina (avere, interese)
Stoica Maricica (avere, interese)
Susac Florin (avere, interese)
Șarpe Daniela-Ancuța (avere, interese)
Șarpe Daniela-Ancuța 2 (avere, interese)
Șarpe Daniela-Ancuța 3 (avere, interese)
Șolea Răzvan-Constantin (avere, interese)
Șolea Răzvan-Constantin 2 (avere, interese)
Șolea Răzvan-Constantin 3 (avere, interese)
Șoagăr Cristina-Loredana (avere, interese)
Șolea Răzvan-Constantin (avere, interese)
Ștefan Claudia-Simona (avere, interese)
Ștefanescu Ana (avere, interese)
Talaghir Laurențiu-Gabriel (avere, interese)
Talpău Elena (avere, interese)
Țigău Nicolae (avere, interese)
Tiutiuca Carmen (avere, interese)
Toma Alexandra-Monica (avere, interese)
Toma Alexandra-Monica 2 (avere, interese)
Toma Alexandra-Monica 3 (avere, interese)
Toma Simona-Valeria (avere, interese)
Tuluș Arthur-Viorel (avere, interese)
Tutunaru Dana (avere, interese)
Vasilache Cristina (avere, interese)
Vizireanu Camelia (avere, interese)
Vlad Ciprian (avere, interese)
Voinescu Doina Carina (avere, interese)
Voinescu Doina Carina 2 (avere, interese)
Voinescu Doina Carina 3 (avere, interese)
Voncilă Ion (avere, interese)
Voncilă Ion 2 (avere, interese)
Voncilă Mioara (avere, interese)
Ursachi Lenuța (avere, interese)
Uzuneanu Krisztina (avere, interese)
 


Raport privind contractele de achizitii publice atribuite in trimestrul I 2023

Raport privind contractele de achizitii publice atribuite in trimestrul II 2023

Raport privind contractele de achizitii publice atribuite in trimestrul III 2023

Raport privind contractele de achizitii publice atribuite in trimestrul IV 2023 


 

 • Procedură operațională privind circuitul referatelor de necesitate și al documentelor aferente deplasărilor
  • Anexa 1: Fișă însoțire documente
  • Anexa 2: Referat de necesitate și oportunitate

 


 

 • Regulament privind comunicarea rezultatelor cercetării științifice
 • Taxe de publicare
  • Anexa 3: Referat taxe de publicare în reviste/ cărți
 • Procedură operatională privind achizitia/decontarea serviciilor de transport aerian pe curse interne si internationale aferente deplasarilor
  • Anexa 1: Caiet sarcini reofertare
  • Anexa 2: Formular informatii personale

 


Informații referitoare la alegerile pentru conducerea Universității Dunărea de Jos din Galați - arhivă

 

Alegeri conducere 2024 

Alegeri conducere 2023-2024

Alegeri conducere 2019-2020

Alegeri conducere 2015-2016


Informații referitoare la alegerile pentru conducerea Universității Dunărea de Jos din Galați

 


Subcategorii

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email