UGAL

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 05.12.2023, ora 10.00, în sala I05 a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

”THREE DIMENSIONS OF INEQUALITY OF OPPORTUNITY

 

elaborată de doamna ICHIM D. ARABELA, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Economie.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. Adrian MICU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Daniela-Ancuța Șarpe (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Ion POPA (CV)
Academia de Studii Economice din București
2. Prof. univ. dr. Joost Juriaan de Laat (CV)
Universitatea Utrecht, Olanda
3. Prof. univ. dr. Mihaela Neculiță (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 24.11.2023, ora 11.00, în sala D12 a Facultății de Inginerie, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

„UN STUDIU EXPERIMENTAL ȘI TEORETIC PRIVIND REZISTENȚA LA ÎNJUNGHIERE ȘI ÎNȚEPARE,  A UNOR PANOURI STRATIFICATE

 

elaborată de domnul TOTOLICI I. VIOREL (TOTOLICI-RUSU), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Inginerie mecanică.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Academician prof. univ. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU (CV)
Director CSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. Lorena DELEANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. ing. Adrian ROTARIU (CV)
Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” din București
2. Cercet. șt. gr. II dr. fiz. Simona Maria SANDU (CV)
Centrul de Cercetare și Inovare pentru Apărare Chimică, Biologică, Radiologică și Nucleară și Ecologie din București
3. Prof. univ. dr. fiz. Gabriel MURARIU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 24.11.2023, ora 12.00, în sala F203 a Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

CERCETĂRI PRIVIND SINDROMUL GENERAL DE ADAPTARE AL ORGANISMELOR ANIMALE - STUDIUL MARKERILOR ENZIMATICI

 

elaborată de doamna CĂRĂDAN C. SIMONA-LAURA (TURCU), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Inginerie industrială.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Gabriela-Elena BAHRIM (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. Petru ALEXE (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. habil. Mario-Darius CODREANU (CV)
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București,
Membru corespondent al Academiei de Științe Medicale
2. Cercet. șt. gr. I dr. ing. Nastasia BELC (CV)
Director general - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare, IBA București;
Membru titular al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”
3. Conf. univ. dr. ing. Cristian DIMA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 25.07.2024, ora 13.00, în sala I 05 a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

CADRU ANALITIC DE EVALUARE A DEZVOLTĂRII ECONOMICE SUSTENABILE ÎN ROMÂNIA ȘI SOLUȚII DE DEZVOLTARE DURABILĂ

 

elaborată de doamna FORȚEA F. COSTINELA, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Economie.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. Adrian MICU (CV)
Prorector Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. econ. Dragoș-Sebastian CRISTEA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Valentina VASILE (CV)
Institutul de Economie Națională al Academiei Române - București
2. Prof. univ. dr. Jean Vasile ANDREI (CV)
Universitatea Petrol-Gaze Ploiești
3. Prof. univ. dr. Mihaela-Carmen MUNTEAN (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 23.07.2024, ora 10,30, în sala nr. 105 a Facultății de Drept, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

PARTICULARITĂȚI ALE RĂSPUNDERII PENALE APLICABILĂ TITULARILOR DE FUNCȚII PUBLICE

 

elaborată de doamna TAGARȚĂ S.P. CRINA-ALINA (DE SMET), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Drept.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. Nicoleta IFRIM (CV)
Director al Școlii doctorale de Științe socio-umane, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Vasilica NEGRUȚ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Alina Livia NICU (CV)
Universitatea din Craiova
2. Prof. univ. dr. Mihai BĂDESCU (CV)
Academia de Studii Economice din București
3. Conf. univ. dr. Dan Constantin MÂȚĂ (CV)
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 06.07.2023, ora 11.00, în sala Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

„DREPTUL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ PE FILIERA AGROALIMENTARĂ DIN ROMÂNIA

 

elaborată de domnul BRATOVEANU G. DUMITRACHE-BOGDAN, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul  Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală:

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Academician prof. univ. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU (CV)
Director CSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. dr. econ. habil. Silvius STANCIU (CV)
Prorector - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Roxana SÂRBU (CV)
Prorector - Academia de Studii Economice din București
2. Prof. univ. dr. ing. habil. Tiberiu IANCU (CV)
Prorector - Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara
3. Prof. univ. dr. ing. habil. Nicoleta STĂNCIUC (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 07.07.2023, ora 12.00, în sala Y105 a Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

APLICAREA CONCEPTELOR DE INDUSTRIE 4.0 ȘI 5.0 LA MODELAREA ȘI CONDUCEREA PROCESELOR DE FABRICAȚIE FLEXIBILĂ

 

elaborată de domnul ing. DUCA M. OCTAVIAN-GABRIEL, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Ingineria sistemelor.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Marian BARBU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Eugenia MINCĂ (CV)
Universitatea „Valahia” din Târgoviște
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. ing. Ioana FĂGĂRĂȘAN (CV)
Universitatea POLITEHNICA din București
2. Prof. univ. dr. ing. Grigore STAMATESCU (CV)
Universitatea POLITEHNICA din București
3. Conf. univ. dr. ing. Daniela-Cristina CERNEGA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 07.07.2023, ora 12.00, în sala SC 02 (FOR INFO) a Facultății de Științe și Mediu, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

INSTRUMENTE MODERNE DE DEPISTARE A MELANOMULUI CUTANAT - Aplicație SelfChecker pentru analiza nevilor și melanoamelor prin intermediul imaginilor digitale

 

elaborată de doamna MICHIȘ N. FELICIA-ANIȘOARA (DAMIAN), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Inginerie industrială:

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU (CV)
Președintele Senatului - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. Luminița MORARU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. ing. Neculai-Eugen SEGHEDIN (CV)
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
2. Prof. univ. dr. ing. Cristian DOICIN (CV)
Universitatea POLITEHNICA din București
3. Prof. univ. dr. Cătălina ITICESCU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 07.07.2023, ora 10.00, în sala SC 02 (FOR INFO) a Facultății de Științe și Mediu, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

APLICAȚII ALE TEHNICILOR DE SCANARE DWI ȘI DTI PENTRU EVALUAREA RAPIDĂ A MODIFICĂRILOR PARAMETRILOR SPECIFICI ÎN CAZUL AFECȚIUNILOR CEREBRALE

 

elaborată de doamna TOPORAȘ C. LENUȚA (PANĂ), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Inginerie industrială:

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Elena SCUTELNICU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. Luminița MORARU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. ing. Neculai-Eugen SEGHEDIN (CV)
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
2. Prof. univ. dr. ing. Cătălin AMZA (CV)
Universitatea POLITEHNICA din București
3. Prof. univ. dr. ing. habil. Antoaneta ENE (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 10.07.2023, ora 10.00, în sala Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

SOLUȚII TEHNOLOGICE PENTRU PRELUNGIREA DURATEI DE VIAȚĂ A UNOR FRUCTE ȘI LEGUME PROASPETE

 

elaborată de doamna PLEȘOIANU I. ALINA-MĂDĂLINA, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Ingineria produselor alimentare:

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Gabriela-Elena BAHRIM (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. Violeta NOUR (CV)
Universitatea din Craiova
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. ing. Mona-Elena POPA (CV)
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
2. Prof. univ. dr. ing. Silvia MIRONEASA (CV)
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
3. Prof. univ. dr. ing. Gabriela RÂPEANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

Subcategorii

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email