UGAL

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 20.09.2023, ora 12.00, în sala I05 a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

”EXPLORING THE DRIVING FORCES RELATED TO INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT - THE CASE OF JORDAN COMPANIES”/
EXPLORAREA PILONILOR STRATEGICI ASOCIAȚI MANAGEMENTULUI AFACERILOR INTERNAȚIONALE - CAZUL COMPANIILOR DIN IORDANIA

 

elaborată de domnul SUFYAN S. QUDAH, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Management.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. Nicoleta CRISTACHE (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Alexandru CĂPĂȚÎNĂ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Ion POPA (CV)
Academia de Studii Economice din București
2. Prof. univ. dr. Cosmin-Octavian DOBRIN (CV)
Academia de Studii Economice din București
3. Prof. univ. dr. Mohammad JARADAT (CV)
Universitatea Bogdan Vodă din Cluj-Napoca

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 28.09.2023, ora 14.00, în sala AS 012 a Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

FILOSOFIA POLITICĂ A LUI N. STEINHARDT

 

elaborată de doamna POPA V. MONICA-GIANINA (PRECUPANU), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Istorie.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. habil. Nicoleta IFRIM (CV)
Director al Școlii doctorale de Științe socio-umane, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. habil. Cristian SANDACHE (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Marian COJOC (CV)
Universitatea „Ovidius” din Constanța
2. Cercet. șt. gr. I dr. Silviu-Ilie MOLDOVAN (CV)
Centrul de Istorie și Civilizație Europeană, Academia Română, Filiala Iași
3. Prof. univ. dr. habil. Arthur-Viorel TULUȘ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 17.11.2023, ora 12.30, în sala A 011 a Facultății de Educație Fizică și Sport, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

MIJLOC KINETOTERAPEUTIC NECONVENȚIONAL PENTRU REABILITARE MOTORIE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII

 

elaborată de domnul MURGOCI I. NICOLAE, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Știința sportului și educației fizice.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. habil. Nicoleta IFRIM (CV)
Director Școala doctorală de Științe socio-umane,
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. habil. Claudiu MEREUȚĂ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. habil. Beatrice-Aurelia ABALAȘEI (CV)
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
2. Prof. univ. dr. habil. Dana BĂDĂU (CV)
Universitatea Transilvania din Brașov
3. Prof. univ. dr. habil. Laurențiu-Gabriel TALAGHIR (CV)
Universitatea Transilvania din Brașov

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 26.09.2023, ora 11.00, în sala AS 111 a Facultății de Litere, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

RECHERCHES IDENTITAIRES DES VOIX FÉMININES AU MAGHREB CONTEMPORAIN”/ 
„CĂUTĂRI IDENTITARE ALE VOCILOR FEMININE DIN MAGREBUL CONTEMPORAN”

 

elaborată de doamna PÎRLOG I. DANIELA (CHIPIRLIU), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Filologie.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. Eugenia-Simona ANTOFI (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. habil. Carmen ANDREI (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Elena-Brândușa STEICIUC (CV)
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
2. Prof. univ. dr. Cristiana-Nicola TEODORESCU (CV)
Universitatea din Craiova
3. Conf. univ. dr. Virgil BORCAN (CV)
Universitatea Transilvania din Brașov

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 29.09.2023, ora 11.00, în sala K 002 a Facultății Transfrontaliere, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

„AMESTECURI POLIMERICE. O ANALIZĂ A PROPRIETĂȚILOR MECANICE”

 

elaborată de domnul DRĂGHICI A. MARIAN-SEBASTIAN, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Inginerie mecanică.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Mihaela BUCIUMEANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. Adrian CÎRCIUMARU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. ing. Gheorghe-Gabriel JIGA (CV)
Universitatea POLITEHNICA din București
2. Prof. univ. dr. ing. Sorin CĂNĂNĂU (CV)
Universitatea POLITEHNICA din București
3. Prof. univ. dr. ing. Lorena DELEANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 19.04.2024, ora 13.00, în sala de Conferințe nr. 1.1, corpul MD al Facultății de Medicină și Farmacie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

IMPACTUL TULBURĂRILOR PSIHOLOGICE LA PACIENTUL CU PATOLOGIE POLIMORFĂ ȘI IMPLICAȚIILE ASUPRA DURATEI MEDII DE SPITALIZARE

 

elaborată de doamna HÎNCU I. ALINA-MARIA (LESCAI), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Medicină.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. Aurel NECHITA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. habil. Aurelia ROMILA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Adrian Constantin COVIC (CV)
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași
2. Prof. univ. dr. habil. Oana-Cristina ARGHIR (CV)
Universitatea „Ovidius” din Constanța
3. Prof. univ. dr. habil. Dana TUTUNARU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 20.04.2024, ora 11.30, în sala Y 105 a Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

”ADVANCED AUTOMATIC CONTROL OF COMPLEX PROCESSES”„CONDUCEREA AUTOMATĂ AVANSATĂ A PROCESELOR COMPLEXE”

 

elaborată de doamna GHINEA I. LILIANA MARIA, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Ingineria sistemelor.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU (CV)
Membru corespondent al Academiei Române,
Director CSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. Marian BARBU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat în cotutelă Prof. univ. dr. Ion NECOARĂ (CV)
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. ing. Ramon VILANOVA ARBOS (CV)
Universitat Autonoma de Barcelona, Spania
2. Prof. univ. dr. ing. Dan SELIȘTEANU (CV)
Universitatea din Craiova
3. Prof. univ. dr. ing. Constantin Florin CĂRUNTU (CV)
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 19.02.2024, ora 10.00, în sala A 011 a Facultății de Educație Fizică și Sport, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

„UTILIZAREA REALITĂȚII VIRTUALE ÎN TRATAREA SINDROMULUI DE IMPINGMENT SUBACROMIAL

 

elaborată de domnul COJA I. DANIEL-MĂDĂLIN, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Știința sportului și educației fizice.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. habil. Nicoleta IFRIM (CV)
Director al Școlii doctorale de Științe socio-umane,
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. habil. Laurențiu-Gabriel TALAGHIR (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. habil. Beatrice-Aurelia ABALAȘEI (CV)
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
2. Prof. univ. dr. habil. Virgil ENE-VOICULESCU (CV)
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanța
3. Prof. univ. dr. habil. Claudiu MEREUȚĂ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 19.02.2024, ora 12.00, în sala A 011 a Facultății de Educație Fizică și Sport, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

IMPLEMENTAREA NOȚIUNILOR TEORETICE LA DISCIPLINA EDUCAȚIE FIZICĂ PRIN UTILIZAREA TEHNOLOGIEI INFORMATICE

 

elaborată de domnul OLARU N. BOGDAN-SORIN, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Știința sportului și educației fizice.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. habil. Nicoleta IFRIM (CV)
Director al Școlii doctorale de Științe socio-umane,
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. habil. Laurențiu-Gabriel TALAGHIR (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. habil. Beatrice-Aurelia ABALAȘEI (CV)
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
2. Prof. univ. dr. habil. Virgil ENE-VOICULESCU (CV)
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanța
3. Prof. univ. dr. habil. Claudiu MEREUȚĂ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 17.11.2023, ora 10.00, în sala AS 010 a Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ȘI PERSONALUL DIPLOMATIC ÎN ATENȚIA SECURITĂȚII (1948 - 1989)

 

elaborată de domnul NIȚULESCU A. LAURENȚIU-CIPRIAN, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Istorie.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. habil. Nicoleta IFRIM (CV)
Director Școala doctorală de Științe socio-umane,
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. George-Eugen ENACHE (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Gheorghe ONIȘORU (CV)
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
2. Conf. univ. dr. Adrian VIȚALARU (CV)
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
3. Conf. univ. dr. Sergiu CORNEA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

Subcategorii

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email