UGAL


 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 17.12.2020, ora 12.00, la adresa publică: 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a94b0afa117d947c8b41c0f063ce37585%40thread.tacv2/conversations?groupId=1f19accc-46c2-445f-bce4-9c97c1cba007&tenantId=445e5699-60fa-4f59-8e7f-778197a4d740
va avea loc susţinerea publică online a tezei de doctorat intitulată:

„CERCETĂRI PRIVIND COMPORTAREA LA DEPOZITAREA PE TERMEN LUNG A LOTURILOR DE SEMINȚE DE CEREALE PĂIOASE DESTINATE ÎNSĂMÂNȚĂRII, ÎN CONDIȚIILE JUDEȚULUI GALAȚI”

elaborată de doamna DUMITRIU P. IULIANA-MANUELA (ION), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
 

Președinte Prof. dr. ing. Gabriela-Elena BAHRIM (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. dr. ing. dr. econ. habil. Silvius STANCIU (CV)
Prorector - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. dr. ing. habil. Răzvan-Ionuț TEODORESCU (CV)
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
2. Prof. dr. ing. habil. Stejărel BREZULEANU (CV)
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași
3. Prof. dr. ing. Petru ALEXE (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 15.12.2020, ora 14.30, la adresa publică: 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab8de7fde3d5c48d39920bfcbc8f40781%40thread.tacv2/conversations?groupId=450ef767-077f-4410-a5d2-cc7fde225f6b&tenantId=445e5699-60fa-4f59-8e7f-778197a4d740
va avea loc susţinerea publică online a tezei de doctorat intitulată:

„ANECDOTA POLITICĂ ÎN ANII '80. FOLCLORUL URBAN CA FRONDĂ”

elaborată de domnul PREDA N. GABRIEL, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Filologie.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
 

Președinte Prof. univ. dr. habil. Nicoleta IFRIM (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Doinița-Marcela MILEA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Cercet. șt. gr. I dr. Lucian CHIȘU (CV)
Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” din București
2. Prof. univ. dr. Vasile SPIRIDON (CV)
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
3. Prof. univ. dr. Eugenia-Simona ANTOFI (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 15.12.2020, ora 13.00, la adresa publică: 
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/General?threadId=19%3A3d3896fa0a454938a3f1155ea6890bd3%40thread.tacv2&ctx=channel&context=General& rootfolder=%252Fsites%252FSalasutinereteza%252FShared%2520Documents%252FGeneral
va avea loc susţinerea publică online a tezei de doctorat intitulată:

„CONTRIBUȚII LA DEZVOLTAREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE A PIERDERILOR PE LINIILE ELECTRICE DE ÎNALTĂ TENSIUNE PRIN SUPRAVEGHEREA CU AVIOANE FĂRĂ PILOT”

elaborată de domnul VIDAN J. CRISTIAN, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Inginerie electrică.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
 

Președinte Academician prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU (CV)
Director CSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. dr. ing. Marian GĂICEANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. dr. ing. Florin CIUPRINĂ (CV)
Universitatea POLITEHNICA din București
2. Prof. dr. ing. Horia Leonard ANDREI (CV)
Universitatea „Valahia” din Târgoviște
3. Conf. dr. ing. Pericle Gabriel MATEI (CV)
Academia Tehnică Militară „Ferdinad I” București

Rezumatul tezei de doctorat

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 15.12.2020, ora 11.00, la adresa publică: 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aceec03b5cffe4c629274e02bf6843bee%40thread.tacv2/conversations?groupId=0eb638db-e4b2-4b64-9c50-c5c1a9abe09b&tenantId=445e5699-60fa-4f59-8e7f-778197a4d740
va avea loc susţinerea publică online a tezei de doctorat intitulată:

„OCTAVIAN PALER ȘI VICIUL MEMORIEI. DE LA TEMELE RECURENTE LA MITUL PERSONAL”

elaborată de doamna SEVASTRE E.O. ANDREEA-ROXANA (LAZĂR), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Filologie.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
 

Președinte Prof. univ. dr. Eugenia-Simona ANTOFI (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. habil. Nicoleta IFRIM (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. habil. Diana-Manuela CÂMPAN (CV)
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
2. Prof. univ. dr. habil. Cătălin GHIȚĂ (CV)
Universitatea din Craiova
3. Prof. univ. dr. Doinița-Marcela MILEA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 14.12.2020, ora 11.00, la adresa publică: 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afdf185e262c8451693454d5c17636d85%40thread.tacv2/General?groupId=408d3e8b-49ee-42ac-8157-ff1b32c68ad4&tenantId=445e5699-60fa-4f59-8e7f-778197a4d740
va avea loc susţinerea publică online a tezei de doctorat intitulată:

„CERCETĂRI PRIVIND UTILIZAREA ADITIVILOR ALIMENTARI LA OBȚINEREA PREPARATELOR COMUNE DIN CARNE ȘI COMPORTAMENTUL ACESTORA DE-A LUNGUL LANȚULUI FRIGORIFIC”

elaborată de doamna MODORAN D.L. ADELA-DOINA, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Inginerie industrială.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
 

Președinte Prof. dr. ing. Gabriela-Elena BAHRIM (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. dr. ing. Petru ALEXE (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. dr. ing. Petru NICULIȚĂ (CV)
Președintele Secției de Industrie Alimentară - Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, București
2. Prof. dr. ing. Sevastița MUSTE (CV)
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca
3. Conf. dr. ing. Maricica STOICA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 11.12.2020, ora 11.00, la adresa publică: 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a108dc1b08b0b480cb8ac4231090c6344%40thread.tacv2/General?groupId=41df1044-b200-4e46-9df5-bdc1b40518dd&tenantId=445e5699-60fa-4f59-8e7f-778197a4d740
va avea loc susţinerea publică online a tezei de doctorat intitulată:

„COMPOZITE FUNCȚIONALE PE BAZĂ DE PROTEINE DIN ZER ȘI EXTRACTE VEGETALE DIN FRUCTE ROȘII”

elaborată de doamna OANCEA D. ANA-MARIA, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul  Biotehnologii.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
 

Președinte Prof. dr. ing. Gabriela RÂPEANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. dr. ing. Gabriela-Elena BAHRIM (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. dr. biochim. Simona-Rodica OANCEA (CV)
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
2. Prof. dr. ing. Mircea-Adrian OROIAN (CV)
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
3. Prof. dr. ing. Nicoleta STĂNCIUC (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 18.12.2020, ora 9.00, la adresa publică: 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a93c08460ab36476ab1a6a2b63af89d6e%40thread.tacv2/conversations?groupId=a18567e8-ad8a-4ee3-9b2c-d940d9488c8e&tenantId=445e5699-60fa-4f59-8e7f-778197a4d740
va avea loc susţinerea publică online a tezei de doctorat intitulată:

„CONSTRUCȚIA A DOUĂ TULPINI MUTANTE DE LISTERIA MONOCYTOGENES ÎN VEDEREA EVIDENȚIERII MECANISMULUI DE REZISTENȚĂ A BACTERIEI LA PRESIUNI ÎNALTE ȘI CARACTERIZAREA ACESTORA”

elaborată de doamna BUCUR C. FLORENTINA-IONELA, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Inginerie industrială.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
 

Președinte Prof. dr. ing. Petru ALEXE (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. dr. ing. Anca-Ioana NICOLAU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. dr. biolog Mariana-Carmen CHIFIRIUC (CV)
Universitatea din București
2. Prof. dr. ing. Mona-Elena POPA (CV)
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București
3. Prof. dr. ing. Daniela BORDA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 11.12.2020, ora 9.00, la adresa publică: 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a93c08460ab36476ab1a6a2b63af89d6e%40thread.tacv2/conversations?groupId=a18567e8-ad8a-4ee3-9b2c-d940d9488c8e&tenantId=445e5699-60fa-4f59-8e7f-778197a4d740
va avea loc susţinerea publică online a tezei de doctorat intitulată:

„PERSPECTIVE PRIVIND IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI DE INTEGRITATE ALIMENTARĂ ÎN ROMÂNIA”

elaborată de doamna GAFIȚIANU F. DANA, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul  Inginerie industrială.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
 

Președinte Prof. dr. ing. Petru ALEXE (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. dr. ing. Anca-Ioana NICOLAU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. dr. ing. Mona-Elena POPA (CV)
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București
2. Cercet. șt. gr. I dr. ing. Nastasia BELC (CV)
Director general - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare, IBA București; Membru titular al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionscu-Șișeșeti”
3. Prof. dr. ing. Daniela BORDA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 04.12.2020, ora 11.00, la adresa publică
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1a86e71b0e5d47b08b6079122dbaf804%40thread.tacv2/conversations?groupId=6bc88f24-4976-48d6-99ce-26c43fcb3fd5&tenantId=445e5699-60fa-4f59-8e7f-778197a4d740
va avea loc susţinerea publică online a tezei de doctorat intitulată:

„INFLUENȚA ADAOSULUI DE PUDRĂ DE MĂCEȘE ASUPRA REOLOGIEI ALUATULUI ȘI A CALITĂȚII PÂINII”

elaborată de doamna PIRCU C. NICOLETA (VARTOLOMEI), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul  Ingineria produselor alimentare.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
 

Președinte Prof. dr. ing. Gabriela-Elena BAHRIM (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. dr. ing. Maria TURTOI (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Cercet. șt. gr. I dr. ing. Nastasia BELC (CV)
Director general - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare, IBA București; Membru titular al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești”
2. Prof. dr. ing. Silvia MIRONEASA (CV
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
3. Prof. dr. ing. Iuliana BANU(CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

Subcategorii

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email