UGAL

 

Nr. crt. Facultatea Nr de înregistrare dosar Numele şi prenumele candidatului Dosar concurs
1 Inginerie RCF 2830/28.05.2024 BURUIANA DANIELA LAURA [descarcă]
2 Inginerie RCF 2831/28.05.2024 MURESAN ALINA CRINA [descarcă]
3 Arhitectură Navală RCF 2801/28.05.2024 UNGUREANU COSTEL [descarcă]
4 Arhitectură Navală RCF 2838/28.05.2024 PĂCURARU FLORIN DIMITRIE [descarcă]
5 Arhitectură Navală RCF 2803/28.05.2024 GĂVAN EUGEN [descarcă]
6 Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor RCF 2755/27.05.2024 DIMA CRISTIAN-VASILE [descarcă]
7 Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor RCF 2850/28.05.2024 PETREA ŞTEFAN MIHAI [descarcă]
8 Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor RCF 2777/27.05.2024 STANCIUC NICOLETA [descarcă]
9 Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor RCF 2778/27.05.2024 VINTILĂ IULIANA [descarcă]
10 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică RCF 2790/27.05.2024 ŞOLEA CONSTANTIN  RĂZVAN [descarcă]
11 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică RCF 2807/28.05.2024 PETREA GEORGE [descarcă]
12 Educaţie Fizică şi Sport RCF 2749/27.05.2024 TALAGHIR LAURENŢIU GABRIEL [descarcă]
13 Educaţie Fizică şi Sport RCF 2806/28.05.2024 PÂRVU CARMEN [descarcă]
14 Educaţie Fizică şi Sport RCF 2820/28.05.2024 MOISESCU PETRONEL CRISTIAN [descarcă]
15 Educaţie Fizică şi Sport RCF 2849/28.05.2024 ŞTEFĂNESCU CĂTĂLIN AURELIAN [descarcă]
16 Educaţie Fizică şi Sport RCF 2856/28.05.2024 STOICA LEONARD [descarcă]
17 Educaţie Fizică şi Sport RCF 2837/28.0.2024 SAVU VASILE CĂTĂLIN [descarcă]
18 Litere RCF 2819/28.05.2024 ANTOFI SIMONA [descarcă]
19 Litere RCF 2826/28.05.2024 GANEA ALINA [descarcă]
20 Litere RCF 2839/28.05.2024 APOSTOLATU IONEL [descarcă]
21 Litere RCF 2859/28.05.2024 BARNA IULIANA [descarcă]
22 Ştiinţe şi Mediu RCF 2817/28.05.2024 MURARIU GABRIEL [descarcă]
23 Ştiinţe şi Mediu RCF 2842/28.05.2024 CRÎNGANU JENICĂ [descarcă]
24 Ştiinţe şi Mediu RCF 2843/28.05.2024 TIGĂU NICOLAE [descarcă]
25 Istorie, Filosofie şi Teologie RCF 2781/27.05.2024 APETREI CRISTIAN NICOLAE [descarcă]
26 Istorie, Filosofie şi Teologie RCF 2863/28.05.2024 CELMARE VALERICA [descarcă]
27 Istorie, Filosofie şi Teologie RCF 2853/28.05.2024 ENACHE GEORGE EUGEN [descarcă]
28 Inginerie şi Agronomie din Brăila RCF 2841/28.05.2024 MUSCĂ GINA DIANA [descarcă]
29 Inginerie şi Agronomie din Brăila RCF 2769/27.05.2024 DIACONESCU IOANA [descarcă]
30 Inginerie şi Agronomie din Brăila RCF 2770/27.05.2024 GOANŢĂ ADRIAN [descarcă]
31 Economie şi Administrarea Afacerilor RCF 2818/28.05.2024 MUNTEAN MIHAELA CARMEN [descarcă]
32 Economie şi Administrarea Afacerilor RCF 2779/27.05.2024 LUPAŞC ADRIAN [descarcă]
33 Economie şi Administrarea Afacerilor RCF 2851/28.05.2024 LĂZĂRESCU IOANA [descarcă]
34 Drept şi ştiinţe administrative RCF 2754/27.05.2024 DAGHIE DRAGOŞ-MIHAIL [descarcă]
35 Drept şi ştiinţe administrative RCF 2832/28.05.2024 BELDIMAN CAMELIA [descarcă]
36 Medicină şi Farmacie RCF 2854/28.05.2024 MATEI MĂDĂLINA NICOLETA [descarcă]
37 Medicină şi Farmacie RCF 2855/28.05.2024 ŞTEFAN CLAUDIA SIMONA [descarcă]
38 Arte RCF 2773/27.05.2024 NIŢĂ TEODOR [descarcă]
39 Arte RCF 2794/27.05.2024 BULANCEA GABRIEL [descarcă]
40 Transfrontalieră RCF2756/27.05.2024 BĂLĂNICĂ DRAGOMIR MARIANA CARMELIA [descarcă]
41 Transfrontalieră RCF2821/28.05.2024 TOMA ALEXANDRA [descarcă]
42 Transfrontalieră RCF2782/27.05.2024 NECULA GINA AURORA [descarcă]
43 Transfrontalieră RCF2757/27.05.2024 PODARU GEANINA MARCELA [descarcă]

 

 
Proceduri privind înscrierea
Documente necesare pentru înscriere
Datele de contact furnizate de către facultăți 

Vă informăm că anul universitar 2023/2024 începe în data de 02.10.2023, conform Structurii anului universitar, aprobată prin HS nr. 75/23.02.2023, art. 1, Anexa 1.

Înscrierea studenților în anul universitar 2023/2024 se face în perioada 26.09.2023 – 06.10.2023, indiferent de anul de studiu.

Bursierii statului român sunt scutiți de plata taxei de înmatriculare

Încasarea taxelor la formele de învățământ cu frecvență, la distanță și cu frecvență redusă se face în perioada 26.09.2023 – 13.10.2023, astfel:

 • taxa de înmatriculare în anul I, pentru studenții de la forma de finanțare buget, în cuantum de 100 lei;
 • taxa de școlarizare, pentru studenții de la forma de finanțare cu taxă, tranşa I - 50%, conform contractului de studii;
 • pentru taxa de școlarizare achitată integral până la data de 31.10.2023 se aplică o reducere de 10% din cuantumul acesteia.

Punctele de încasare a taxelor:

A. Numerar și POS:

 • corpul U, sediul Universităţii din str. Domnească nr. 47, sala U13 (parter);
 • corpul D din str. Domnească nr. 111;
 • corpul I,  sediul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din str. Nicolae Bălcescu nr. 59-61;
 • sediul Facultății de Inginerie și Agronomie din Brăila din Calea Călărașilor nr. 29, sala E1.

B. POS:

 • la sediul facultăților: MF (Corp MG, str. Eroilor nr. 34), ACIEE, DSA;
 • la Centrul Suport Buzău (str. Hangarului nr. 8).

Programul casieriilor pentru încasarea taxelor (26.09.2023-13.10.2023) și al punctelor de înscriere (26.09.2023-06.10.2023):

26.09.2023-29.09.2023 9.00-15.30 Casierie și puncte de înscriere
30.09.2023-01.10.2023 9.00-15.00
02.10.2023-05.10.2023 9.00-15.30
06.10.2023 9.00-13.30
09.10.2023-12.10.2023 9.00-15.30 Casierie
13.10.20233 9.00-13.30

Documente necesare studenților în vederea achitării taxelor:

 • carte de identitate sau paşaport;
 • contract de studii sau act adițional încheiat și înregistrat la secretariatul facultății la care este înmatriculat;
 • bon eliberat de secretariatul facultății cu valoarea taxei pentru anul universitar 2023-2024, precum și cuantumul primei tranșe (numai pentru studenţii care au taxa de studii diferită de cea standard).

Coordonate pentru achitarea taxei on-line:

 • Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
 • Cod fiscal 3127522;
 • Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
 • La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele studentului, CNP, facultatea, programul de studii, forma de învățământ (IF, ID sau FR), taxă de școlarizare.

 


 

Fișa de înscriere
Contracte de studii licență
 • Facultatea de Inginerie [descarcă]
 • Facultatea de Arhitectură Navală [descarcă]
 • Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor [descarcă]
 • Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică [descarcă]
 • Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport [descarcă]
 • Facultatea de Litere [descarcă]
 • Facultatea de Ştiinţe şi Mediu [descarcă]
 • Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie [descarcă]
 • Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila  [descarcă]
 • Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor [descarcă]
 • Facultatea de Drept și Științe Administrative [descarcă]
 • Facultatea de Medicină şi Farmacie [descarcă]
 • Facultatea de Arte [descarcă]
 • Facultatea Transfrontalieră [descarcă]
Contracte de studii master
 • Facultatea de Inginerie [descarcă]
 • Facultatea de Arhitectură Navală [descarcă]
 • Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor [descarcă]
 • Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică [descarcă]
 • Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport [descarcă]
 • Facultatea de Litere [descarcă]
 • Facultatea de Ştiinţe şi Mediu [descarcă]
 • Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie [descarcă]
 • Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila [descarcă]
 • Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor [descarcă]
 • Facultatea de Drept și Științe Administrative [descarcă]
 • Facultatea de Arte [descarcă]
 • Facultatea Transfrontalieră [descarcă]
Contract de studii ID/IFR

 
 

Fișa de înscriere / Registration form
Contracte de studii an pregătitor de învățare a limbii române / Study contracts

 


 

Fișa de înscriere / Registration form
Contracte de studii / Study contracts
 • Licență și master [descarcă]
 • Licență Facultatea de medicină și farmacie [descarcă]

 


 

Fișa de înscriere / Registration form
Contract de studii / Study contract
 • Facultatea de medicină și farmacie - programul de studii Medicina (in limba engleza) [descarcă]

 


Subcategorii

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email