UGAL

Anunţ
Tematică şi bibliografie 
Fişa postului 
Calendar concurs 
Rezultat selecţie dosar
Rezultat probă scrisă 
Rezultat interviu 
Rezultat final


Anunţ
Tematică şi bibliografie 
Fişa postului 
Calendar concurs 
Rezultat selecţie dosar
Rezultat probă scrisă 
Rezultat interviu 
Rezultat final


 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 15.06.2021, ora 10.00, la adresa publică va avea loc susţinerea publică online a tezei de doctorat intitulată:

 

CONSTRUCȚIA NAȚIUNII ȘI PROBLEMA IDENTITARĂ ÎN ROMÂNIA MARE. CAZUL SUDULUI BASARABIEI

 

elaborată de doamna MITU G. OANA-MARIA, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul  Istorie.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. habil. Nicoleta IFRIM (CV)
Director Școala doctorală de Științe socio-umane, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Arthur-Viorel TULUȘ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. habil. Ștefan PURICI (CV)
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
2. Conf. univ. dr. habil. Gheorghe COJOCARU (CV)
Institutul de Istorie, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Republica Moldova
3. Prof. univ. dr. habil. George-Eugen ENACHE (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.


 

Taxe pentru servicii prestate în cadrul IOSUD-UDJG
- an universitar 2021-2022 -

 

 

Taxe  percepute în legătură cu desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare Cuantumul taxei
Taxă evaluare dosar de abilitare 500 lei
Taxă pentru susținerea publică a tezei de abilitare:
    • pentru cadrele didactice din universitate
5.000 lei
    • pentru cadrele didactice din afara universității
7.000 lei

Taxele au fost aprobate prin Hotărârea Senatului Universitar nr. 125 din 14 mai 2021.

 


Nr. crt. Program Nr. proiecte contractate
1 Proiecte de mobilitate 5
2 ERASMUS+ Proiecte de parteneriat strategic 7

 


 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 15.06.2021, ora 11.00, la adresa publică va avea loc susţinerea publică online a tezei de doctorat intitulată:

 

SĂNĂTATEA INSTITUŢIONALĂ ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE

 

elaborată de doamna BURLACU I. OANA-STELIANA, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul  Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. habil. Gabriela RÂPEANU (CV)
Director Școala doctorală de Științe fundamentale și inginerești, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. dr. econ. habil. Maria-Magdalena TUREK-RAHOVEANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. dr. econ. habil. Dorina-Nicoleta MOCUȚA (CV)
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
2. Prof. univ. dr. Marian NĂSTASE (CV)
Academia de Studii Economice din București
3. Prof. univ. dr. habil. Dragoș-Sebastian CRISTEA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.


 

Persoane cu drept de a conduce doctorate în cadrul
IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Nr. crt.IOSUD/IOD unde își desfășoară activitatea de conducere de doctoratDomeniul de studii universitare de doctoratFuncția didactică/  de cercetareNUMELE și PrenumeleOM nr. Prin care i s-a conferit calitatea de conducător de doctorat/ abilitarea/ decizia de recunoaștereInstituția unde este titular
1 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Biotehnologii Profesor BAHRIM Gabriela-Elena 4631/11.08.2010 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
2 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Biotehnologii Profesor DEDIU Lorena 6315/22.12.2020 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
3 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Biotehnologii Profesor NECHITA Petronela 4280/08.08.2018 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
4 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Biotehnologii Profesor VIZIREANU Camelia 4631/11.08.2010 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
5 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Calculatoare și tehnologia informației Profesor DUMITRIU Luminița 4697/14.08.2009 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
6 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Calculatoare și tehnologia informației Profesor TALMACIU Mihai 5844/27.12.2017 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
7 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Chimie Profesor APETREI Constantin 5883/04.12.2015 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
8 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Chimie Profesor DEMEUNYNCK Martine - Universitatea Grenoble-Alpes, Franța
9 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Chimie Profesor DINICĂ Rodica-Mihaela 3971/07.06.2016 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
10 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Economie Profesor CRISTEA Dragoș-Sebastian 5734/27.12.2017 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
11 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Economie Profesor HERMAN Emilia-Doina 5763/27.12.2017 Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș
12 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Economie Profesor NECULIȚĂ Mihaela 5179/28.09.2017 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
13 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Filologie Profesor ANDREI Carmen 3301/02.03.2016 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
14 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Filologie Profesor ANTOFI Eugenia-Simona 4631/11.08.2010 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
15 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Filologie Profesor BALAN Veronica-Loredana 5707/27.12.2017 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
16 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Filologie Profesor CROITORU Elena 4963/31.07.2008 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
17 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Filologie Profesor GANEA Alina-Elena 4916/11.08.2016 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
18 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Filologie Profesor IFRIM Nicoleta 623/06.11.2014 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
19 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Filologie Profesor MILEA Doinița-Marcela 4963/31.07.2008 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
20 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Filologie Profesor NEAGU Mariana 5376/29.09.2015 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
21 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Filologie Conferențiar NEGREA Lillians-Violeta 3448/22.03.2018 Academia de Studii Economice din București
22 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Filologie Profesor POPESCU Floriana 6299/22.12.2020 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
23 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Filologie Profesor PRAISLER Michaela 4963/31.07.2008 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
24 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Filologie Profesor SCRIPNIC Gabriela-Olimpia 4917/11.08.2016 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
25 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Ingineria materialelor Profesor BENEA Lidia 1805/20.08.2007  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
26 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Ingineria materialelor Profesor CÂRÂC Geta 3978/07.06.2016 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
27 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Ingineria materialelor Profesor GURĂU Gheorghe 5786/16.10.2020 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
28 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Ingineria materialelor Profesor MUȘAT Viorica-Domnica 1805/20.08.2007  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
29 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Ingineria produselor alimentare Profesor APRODU Iuliana 3274/02.03.2016 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
30 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Ingineria produselor alimentare Profesor BANU Iuliana 4003/07.06.2016 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
31 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Ingineria produselor alimentare Profesor BORDA Daniela 5684/30.12.2019 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
32 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Ingineria produselor alimentare Profesor BOTEZ Elisabeta 4631/11.08.2010 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
33 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Ingineria produselor alimentare Profesor CROITORU Constantin 6320/22.12.2020 Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești” din București
34 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Ingineria produselor alimentare Profesor NOUR Violeta 5328/29.09.2015 Universitatea din Craiova
35 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Ingineria produselor alimentare Profesor RÂPEANU Gabriela 3275/02.03.2016 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
36 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Ingineria produselor alimentare Profesor STĂNCIUC Nicoleta 3276/02.03.2016 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
37 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Ingineria produselor alimentare Profesor TURTOI Maria 4631/11.08.2010 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
38 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Ingineria sistemelor Profesor BARBU Marian 4011/07.06.2016 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
39 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Ingineria sistemelor Profesor CARAMAN Sergiu-Viorel 1805/20.08.2007  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
40 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Ingineria sistemelor Profesor FILIPESCU Adrian 1805/20.08.2007  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
41 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Ingineria sistemelor Profesor MINCĂ Eugenia 5896/04.12.2015 Universitatea „Valahia” din Târgoviște
42 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Ingineria sistemelor Profesor MÎNZU Viorel-Nicolae 1805/20.08.2007  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
43 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Inginerie electrică Profesor GĂICEANU Marian 3670/13.04.2017 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
44 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Inginerie electrică Profesor HNATIUC Bogdan 4209/10.06.2015 Universitatea Maritimă din Constanța
45 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Inginerie electrică Profesor LIVINȚI Petru 5889/04.12.2015 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
46 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Inginerie industrială Profesor ALEXE Petru 1805/20.08.2007  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
47 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Inginerie industrială Profesor ANDREI Laurenția 1805/20.08.2007  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
48 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Inginerie industrială Profesor CRISTEA Victor 1805/20.08.2007  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
49 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Inginerie industrială Profesor ENE Antoaneta 5343/29.09.2015  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
50 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Inginerie industrială Profesor FETECĂU Cătălin 1805/20.08.2007  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
51 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Inginerie industrială Profesor FRUMUȘANU Gabriel-Radu 3279/02.03.2016 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
52 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Inginerie industrială Profesor GEORGESCU Puiu-Lucian 1805/20.08.2007  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
53 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Inginerie industrială Profesor ITICESCU Cătălina 5503/14.11.2018 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
54 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Inginerie industrială Profesor MIHĂILESCU Dănuț 1805/20.08.2007  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
55 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Inginerie industrială Profesor MORARU Luminița 2400/15.10.2007  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
56 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Inginerie industrială Profesor NICOLAU Anca-Ioana 1805/20.08.2007  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
57 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Inginerie industrială Profesor PRAISLER Mirela 2400/15.10.2007  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
58 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Inginerie industrială Profesor SCUTELNICU Elena 5732/22.10.2009 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
59 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Inginerie industrială Profesor TEODOR Virgil-Gabriel 3825/01.04.2019 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
60 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Inginerie mecanică Profesor ANDREI Gabriel 1805/20.08.2007  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
61 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Inginerie mecanică Profesor BÎRSAN Iulian-Gabriel 1805/20.08.2007  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
62 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Inginerie mecanică Profesor BRATU Polidor-Paul 1805/20.08.2007  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
63 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Inginerie mecanică Profesor BUCIUMEANU Mihaela 3689/13.04.2017 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
64 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Inginerie mecanică Profesor CÎRCIUMARU Adrian 5128/28.09.2017 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
65 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Inginerie mecanică Profesor DEBELEAC Carmen-Nicoleta 4149/21.06.2017 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
66 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Inginerie mecanică Profesor DELEANU Lorena 5679/19.11.2010 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
67 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Inginerie mecanică Profesor DOMNIȘORU Leonard 1805/20.08.2007  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
68 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Inginerie mecanică Profesor LUNGU Adrian 1805/20.08.2007  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
69 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Inginerie mecanică Profesor MĂCUȚĂ Silviu-Dănuți 5679/19.11.2010 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
70 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Inginerie mecanică Profesor MEREUȚĂ Elena 1805/20.08.2007  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
71 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Inginerie mecanică Profesor NĂSTAC Silviu-Marian 4150/21.06.2017 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
72 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Inginerie mecanică Profesor POPESCU Florin 1805/20.08.2007  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
73 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Inginerie mecanică Profesor RUSU Eugen-Victor-Cristian 1805/20.08.2007  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
74 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Inginerie mecanică Profesor RUSU Liliana-Celia 5900/04.12.2015 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
75 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Profesor BUHOCIU Florin-Marian 5112/28.09.2017 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
76 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Profesor STANCIU Silvius 3952/07.06.2016 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
77 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Profesor TUREK-RAHOVEANU Maria-Magdalena 3956/07.06.2016 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
78 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Profesor ZUGRAVU Gheorghe-Adrian 3957/07.06.2016 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
79 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Istorie Profesor ARDELEANU Constantin 623/06.11.2014 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
80 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Istorie Profesor ENACHE George-Eugen 5917/04.12.2015 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
81 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Istorie Profesor LUCA Cristian 378/15.07.2014 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
82 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Istorie Profesor LUPAȘCU Silviu-Dan 5633 MD/11.12.2013 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
83 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Istorie Profesor TULUȘ Arthur-Viorel 6030/08.12.2016 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
84 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Management Profesor CĂPĂȚÎNĂ Alexandru 6016/08.12.2016 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
85 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Management Profesor CRISTACHE Nicoleta 4184/21.06.2017 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
86 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Management Conferențiar MICU Angela-Eliza 6017/08.12.2016 Universitatea „Ovidius” din Constanța
87 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Management Profesor MOGA Liliana-Mihaela 4905/11.08.2016 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
88 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Medicină Profesor ARBUNE Manuela 5465/04.12.2019 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
89 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Medicină Profesor CĂLIN Alina-Mihaela 4633/30.07.2019 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
90 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Medicină Profesor CIOBOTARU Oana-Roxana 6345/22.12.2020 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
91 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Medicină Profesor CIUBARĂ Anamaria 5729/27.12.2017 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
92 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Medicină Profesor DEBITA Mihaela 4634/30.07.2019 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
93 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Medicină Profesor EARAR Kamel 5704/30.12.2019 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
94 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Medicină Profesor FIRESCU Dorel 5146/28.09.2017 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
95 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Medicină Profesor MATEI Mădălina-Nicoleta 4635/30.07.2019 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
96 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Medicină Profesor NECHITA Aurel 1805/20.08.2007 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
97 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Medicină Profesor ROMILA Aurelia 5705/30.12.2019 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
98 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Medicină Profesor TATU Alin-Laurențiu 5143/28.09.2017 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
99 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Medicină Profesor TUTUNARU Dana 5466/04.12.2019 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
100 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Știința sportului și educației fizice Profesor ENOIU Răzvan-Sandu 5215/28.09.2017 Universitatea „Transilvania” din Brașov
101 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Știința sportului și educației fizice Profesor MEREUȚĂ Claudiu 5364/29.09.2016 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
102 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Știința sportului și educației fizice Profesor TALAGHIR Laurențiu-Gabriel 4196/21.06.2017 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 


 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 02.06.2021, ora 11.00, la adresa publică va avea loc susţinerea publică online a tezei de doctorat intitulată:

 

MANAGEMENT ANTREPRENORIAL ÎN DOMENIUL APICULTURII INTEGRATE CU SISTEMELE ACVAPONICE

 

elaborată de doamna AUGUSTIN I. CONSTANȚA-LAURA (ZUGRAVU), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU (CV)
Director CSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. dr. econ. habil. Maria-Magdalena TUREK-RAHOVEANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. dr. ing. Stelica CRISTEA (CV)
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
2. Prof. dr. econ. habil. Dorina-Nicoleta MOCUȚA (CV)
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
3. Prof. dr. ing. Cristian-Silviu SIMIONESCU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

Subcategorii

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email