UGAL Logo

UGAL

Formulare alte surse de finanțare

 • Deplasări interne
  • Fișă însoțire document (doc)*
  • Referat deplasare internă, taxe de participare (doc)
  • Ordin de deplasare (pdf)
 • Deplasări externe
 • Referat taxe publicare reviste/cărți (docx)
 • Decont cheltuieli materiale (docx)
 • Raport activitate decont cheltuieli materiale (docx)

 

 

* documentul este tiparit de Compartimentul Registratură al Universității
**(.doc) sau (.docx) sunt formulare editabile online - se pot completa / imprima de pe site. Atenție! Datele NU se salvează la completarea pe site!  


 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 20.04.2023, ora 12.00, în sala I 05 a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

PIEȚELE DE SCHIMB LATERAL: IMPLICAȚII ALE PLATFORMELOR COLABORATIVE ÎN MARKETINGUL DIGITAL

 

elaborată de doamna PRICOPOAIA N. OANA, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Marketing.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. Nicoleta CRISTACHE (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Adrian MICU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Răzvan ZAHARIA (CV)
Academia de Studii Economice din București
2. Prof. univ. dr. Adriana ZAIȚ (CV)
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
3. Prof. univ. dr. Alexandru CĂPĂȚÎNĂ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

Selecție personal didactic şi nedidactic pentru mobilități Erasmus+ KA107 de predare și formare

 

Acțiunea Perioada și ora Locul
Înscrierea candidaților 16 - 20.05.2022

formular înscriere online

Evaluarea dosarelor și publicarea rezultatelor

23.05.2022, ora 16.00

Rezultate
Termen pentru trimiterea contestațiilor

24.05.2022, ora 16.00

la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Analiza contestațiilor și publicarea rezultatelor aferente

25.05.2022, ora 14.00

Rezultate contestații
Publicarea rezultatelor finale 25.05.2022, ora 16.00 Rezultate finale
Oferta de mobilități de predare/formare
Criterii de eligibilitate & selecție
Procedura de selecție
Criterii & punctaj selecție
Grant Erasmus+
Mobility Agreement for Teaching
Mobility Agreement for Training

 
 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 31.10.2022, ora 12.00, în sala I 05 a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

IMPACTUL PRACTICILOR DE NEUROMANAGEMENT ASUPRA CREȘTERII PERFORMANȚELOR ORGANIZAȚIILOR DIN ROMÂNIA

 

elaborată de doamna TEACU I. ALINA-MIRELA (PARINCU), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Management.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. Nicoleta CRISTACHE (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. habil. Alexandru CĂPĂȚÎNĂ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Constantin BRĂTIANU (CV)
Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București
2. Prof. univ. dr. Andrei-Ștefan NEȘTIAN (CV)
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
3. Prof. univ. dr. Angela-Eliza MICU (CV)
Universitatea „Ovidius” din Constanța

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 22.09.2022, ora 11.00, în sala AS 010 a Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

„IDENTITATEA AROMÂNILOR DIN ALBANIA, DE LA ELENIZARE ȘI DICTATURA ATEE, LA INTERCULTURALISM

 

elaborată de doamna STAVRO V. ELSA, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Istorie.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. habil. Nicoleta IFRIM (CV)
Director Școala doctorală de Științe socio-umane,
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. habil. Constantin ARDELEANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Cercet. șt. gr. I dr. Emil ȚÎRCOMNICU (CV)
Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, Academia Română, București
2. Cercet. șt. gr. I dr. Daniel CAIN (CV)
Institutul de Studii Sud-Est Europene, Academia Română, București
3. Conf. univ. dr. habil. Valerică-Cătălin NEGOIȚĂ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 15.12.2022, ora 14.00, în sala I 05 a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

FACTORI CU IMPACT ASUPRA MANAGEMENTULUI TRANSPORTULUI DE MĂRFURI PE DUNĂRE

 

elaborată de doamna ȚURCANU D. ANDRA-LUCIANA (MARCU), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul  Management.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU (CV)
Membru corespondent al Academiei Române
Director CSUD
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Liliana-Mihaela MOGA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Ion POPA (CV)
Academia de Studii Economice din București
2. Prof. univ. dr. Norina POPOVICI (CV)
Universitatea „Ovidius” din Constanța
3. Prof. univ. dr. Adrian MICU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 22.08.2022, ora 11.00, în sala Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

„EVALUAREA COMPORTĂRII TRIBOLOGICE A UNOR LUBRIFIANȚI PE BAZĂ DE ULEI DE RAPIȚĂ ȘI NANOADITIVI (NITRURĂ DE BOR HEXANONALĂ ȘI GRAFEN)

 

elaborată de domnul GUGLEA G. DIONIS, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Inginerie mecanică.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Elena SCUTELNICU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. Lorena DELEANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. ing. habil. Răzvan-George RÎPEANU (CV)
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
2. Prof. univ. dr. ing. habil. Viorel PALEU (CV)
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
3. Prof. univ. dr. ing. Luminița MORARU (CV)
Director Școala doctorală de Inginerie mecanică și industrială,
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 12.09.2022, ora 12.00, în sala AS 206 a Facultății de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

”A LINGUISTIC APPROACH TO NEGOTIATIONS IN THE EUROPEAN UNION: A COMPARATIVE STUDY” „O ABORDARE LINGVISTICĂ A NEGOCIERILOR ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ: STUDIU COMPARATIV”

 

elaborată de doamna STĂNESCU D. DELIA-DENIS, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Filologie.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. habil. Nicoleta IFRIM (CV)
Director Școala doctorală de Științe socio-umane,
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. habil. Lillians-Violeta NEGREA (CV)
Academia de Studii Economice din București
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. habil. Daniel-Codruț DEJICA-CARȚIȘ (CV)
Universitatea Politehnica Timișoara
2. Prof. univ. dr. Lavinia-Eugenia NĂDRAG (CV)
Universitatea „Ovidius” din Constanța
3. Prof. univ. dr. habil. Mariana NEAGU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

Subcategorii

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email