UGAL

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 25.03.2024, ora 12.00, în sala AS 212 a Facultății de Litere, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

PANAIT CERNA - PERSPECTIVE TEMATICE ȘI VIZIUNE MONOGRAFICĂ

 

elaborată de doamna CARP Ș. VALENTINA-LUMINIȚA (TANASACIUC), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Filologie.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. Eugenia-Simona ANTOFI (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. habil. Nicoleta IFRIM (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Vasile SPIRIDON (CV)
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
2. Prof. univ. dr. habil. Aliona GRATI (CV)
Universitatea de Stat din Moldova, Republica Moldova
3. Conf. univ. dr. Iuliana-Petronela BARNA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 22.03.2024, ora 11.00, în sala F 203 a Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

VALORIFICAREA SUBPRODUSELOR REZULTATE LA PRELUCRAREA SFECLEI ROȘII

 

elaborată de doamna LAZĂR G. SILVIA (MISTRIANU), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Ingineria produselor alimentare.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Gabriela-Elena BAHRIM (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. Gabriela RÂPEANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. ing. Mona-Elena POPA (CV)
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
2. Prof. univ. dr. ing. Georgiana-Gabriela CODINĂ (CV)
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
3. Conf. univ. dr. ing. Oana-Emilia CONSTANTIN (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 27.03.2024, ora 10.00, în sala AS 212 a Facultății de Litere, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

PROZA LITERARĂ A GABRIELEI ADAMEȘTEANU

 

elaborată de doamna DOMNIȚANU E. MARIANA (MOGOȘ), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Filologie.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. Eugenia-Simona ANTOFI (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. habil. Nicoleta IFRIM (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Mircea DIACONU (CV)
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
2. Cercet. șt. gr. I dr. Lucian CHIȘU (CV)
Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” , Academia Română, București
3. Conf. univ. dr. Iuliana-Petronela BARNA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 21.06.2024, ora 11.00, în sala de Conferințe nr. 1.1, corpul MD al Facultății de Medicină și Farmacie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

CONTRIBUȚIA BIOMARKERILOR LA DIAGNOSTICUL, MONITORIZAREA ȘI EVOLUȚIA PACIENȚILOR CU SEPSIS CHIRURGICAL

 

elaborată de domnul ȚOCU M. GEORGE, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Medicină.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. Aurel NECHITA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. habil. Dorel FIRESCU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. habil. Citto-Iulian TAISESCU (CV)
Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
2. Prof. univ. dr. habil. Tudor-Adrian BĂLȘEANU (CV)
Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
3. Conf. univ. dr. Octavian-Cătălin CIOBOTARU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 16.03.2024, ora 11.00, în sala de Conferințe 1.1, corpul MD al Facultății de Medicină și Farmacie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

”BASAL CELL CARCINOMA MORPHOMETRIC ANALYSIS WITH FOCUS ON PERITUMORAL CLEFTING PHENOMENA”/„ANALIZA MORFOMETRICĂ A CARCINOMULUI BAZOCELULAR CU FOCALIZARE ASUPRA FENOMENULUI DE FANTĂ PERITUMORALĂ

 

elaborată de doamna BADIU C. ELENA (NICULEȚ), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Medicină.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. Aurel NECHITA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. habil. Alin-Laurențiu TATU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. habil. Mihaela-Cezarina MEHEDINȚI (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
2. Prof. univ. dr. habil. Elena COJOCARU (CV)
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași
3. Conf. univ. dr. Carmen UNGUREANU (CV)
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 28.03.2024, ora 10.00, în sala AS 105 a Facultății de Litere, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate

 

SCRIITURA MEMORIALISTICĂ ÎN PERIOADA PAȘOPTISTĂ ȘI POSTPAȘOPTISTĂ

 

elaborată de doamna CHIRIC N. LUCIANA (LUPU), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Filologie.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. habil. Nicoleta IFRIM (CV)
Director al Școlii doctorale de Științe socio-umane,
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Eugenia-Simona ANTOFI (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Cercet. șt. gr. I dr. Lucian CHIȘU (CV)
Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” , Academia Română, București
2. Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA (CV)
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș
3. Conf. univ. dr. Iuliana-Petronela BARNA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 28.03.2024, ora 12.00, în sala AS 105 a Facultății de Litere, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

PERSPECTIVĂ MONOGRAFICĂ ASUPRA OPEREI LUI IONEL TEODOREANU

 

elaborată de doamna PANAITE M. CLAUDIA-CRISTINA (DOLEA-PANAITE), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Filologie.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. habil. Nicoleta IFRIM (CV)
Director al Școlii doctorale de Științe socio-umane,
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Eugenia-Simona ANTOFI (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Cercet. șt. gr. I dr. Lucian CHIȘU (CV)
Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” , Academia Română, București
2. Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA (CV)
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș
3. Conf. univ. dr. Iuliana-Petronela BARNA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 27.03.2024, ora 12.00, în sala AS 105 a Facultății de Litere, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

PROZA GABRIELEI MELINESCU - LITERATURĂ ȘI EXIL

 

elaborată de doamna DOBRINOIU I. MARIA, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Filologie.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. habil. Nicoleta IFRIM (CV)
Director al Școlii doctorale de Științe socio-umane,
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Eugenia-Simona ANTOFI (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. habil. Diana Manuela CÂMPAN (CV)
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
2. Prof. univ. dr. habil. Daniela Viorica PETROȘEL (CV)
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
3. Conf. univ. dr. Iuliana-Petronela BARNA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 31.10.2023, ora 11.00, în sala I 05 a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

EVALUAREA PERFORMANȚEI ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ PRIN IMPLICAREA CETĂȚENILOR CA BENEFICIARI AI SERVICIILOR PUBLICE

 

elaborată de domnul DEDIU V. BUCUR-IULIAN, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Management.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. Adrian MICU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Liliana-Mihaela MOGA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Ion POPA (CV)
Academia de Studii Economice din București
2. Conf. univ. dr. Maria-Andrada GEORGESCU (CV)
Școala Națională de Studii Politice și Administrative
3. Prof. univ. dr. Daniela-Ancuța ȘARPE (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 27.03.2024, ora 14.00, în sala AS 105 a Facultății de Litere, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

PROZA LUI DAN LUNGU

 

elaborată de doamna IANI C.L. GILDA-DANIELA (CHIRILUȚĂ), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Filologie.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. habil. Nicoleta IFRIM (CV)
Director al Școlii doctorale de Științe socio-umane,
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Eugenia-Simona ANTOFI (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. habil. Diana Manuela CÂMPAN (CV)
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
2. Prof. univ. dr. habil. Daniela Viorica PETROȘEL (CV)
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
3. Conf. univ. dr. Iuliana-Petronela BARNA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

Subcategorii

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email