UGAL

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 08.09.2023, ora 11,00, în sala Forinfo  a Facultății de Științe și Mediu, corpul SD, Campusul Științei, str. Domnească nr. 111, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

STUDIUL COMPUȘILOR CHIMICI DIN SPECII DE PLANTE DE INTERES TERAPEUTIC

 

elaborată de doamna CAZANEVSCAIA E. ANNA (BUSUIOC), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Chimie.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Academician prof. univ. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU (CV)
Director CSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. chim. habil. Rodica-Mihaela DINICĂ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Cercet. șt. gr. I dr. chim. habil. Mariana PINTEALĂ (CV)
Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” din Iași
2. Conf. univ. dr. Gheorghiță ZBANCIOC (CV)
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
3. Prof. univ. dr. chim. habil. Constantin APETREI (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 01.09.2023, ora 10,00, în sala Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

VALORIFICAREA UNOR COMPUȘI BIOLOGIC ACTIVI DIN CĂTINĂ PRIN DEZVOLTAREA UNOR PRODUSE ALIMENTARE CU VALOARE ADĂUGATĂ

 

elaborată de doamna ROMAN V. DIANA, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Ingineria produselor alimentare.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Gabriela-Elena BAHRIM (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. Gabriela RÂPEANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. chim. Monica BUTNARIU (CV)
Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara
2. Prof. univ. dr. ing. Georgiana-Gabriela CODINĂ (CV)
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
3. Conf. univ. dr. ing. Oana-Emilia CONSTANTIN (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 22.01.2024, ora 11.00, în sala I 05 a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

STRATEGII DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PERFORMANȚEI PROCESELOR DE MANAGEMENT ÎN CADRUL SERVICIILOR CONSULARE

 

elaborată de doamna MATEI D. ADRIANA, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Management.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. Alexandru CĂPĂȚÎNĂ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Nicoleta CRISTACHE (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Ion POPA (CV)
Academia de Studii Economice din București
2. Prof. univ. dr. Marian NĂSTASE (CV)
Academia de Studii Economice din București
3. Prof. univ. dr. Adrian MICU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 22.09.2023, ora 12.00, în sala I 05 a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

„STRATEGII DE INOVARE ȘI INTEGRARE A POLITICILOR DE TRANSPORT PUBLIC URBAN

 

elaborată de domnul CADINOIU M. MIHAI, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Management.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. Alexandru CĂPĂȚÎNĂ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Nicoleta CRISTACHE (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Nicolae BIBU (CV)
Universitatea de Vest din Timișoara
2. Prof. univ. dr. Marian NĂSTASE (CV)
Academia de Studii Economice din București
3. Prof. univ. dr. Cristinel VASILIU (CV)
Academia de Studii Economice din București

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 12.04.2024, ora 10.00, în sala Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

PROIECTAREA ȘI REALIZAREA UNOR ALIMENTE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

 

elaborată de doamna TĂNASE V. LUIZA-ANDREEA (BUTNARIU), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Ingineria produselor alimentare.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Gabriela-Elena BAHRIM (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. Elisabeta BOTEZ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. ing. Georgiana-Gabriela CODINĂ (CV)
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
2. Conf. univ. dr. ing. Liliana CECLU (CV)
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Republica Moldova
3. Prof. univ. dr. ing. Nicoleta STĂNCIUC (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 14.06.2023, ora 11.00, în sala Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

CERCETĂRI PRIVIND DEZVOLTAREA AGRICULTURII DE PRECIZIE ÎN EXPLOATAȚIILE AGRICOLE DIN CÂMPIA ROMÂNĂ

 

elaborată de domnul FERȚU T. CRISTINEL, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Academician prof. univ. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU (CV)
Director CSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. dr. econ. habil. Silvius STANCIU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. ing. habil. Tiberiu IANCU (CV)
Prorector - Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara
2. Prof. univ. dr. ing. habil. Stejărel BREZULEANU (CV)
Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași
3. Prof. univ. dr. econ. habil. Maria-Magdalena TUREK-RAHOVEANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 29.01.2024, ora 11.00, în sala AD 212 a Facultății de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

”La construction discursive de l'émotion dans la presse écrite française: le cas des catastrophes sismiques”/„Construirea discursivă a emoției în presa scrisă franceză: cazul catastrofelor seismice”

 

elaborată de doamna STĂNCESCU A. MIRELA-GABRIELA (BRATU), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Filologie.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. Eugenia-Simona ANTOFI (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Gabriela-Olimpia SCRIPNIC (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Alina-Elena GANEA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
2. Prof. univ. dr. Cristiana-Nicola TEODORESCU (CV)
Universitatea din Craiova
3. Conf. univ. dr. Diana GRADU (CV)
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 30.06.2023, ora 10.00, în sala Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

FOOD-GRADE FUNCTIONAL COMPOSITES BASED ON YELLOW ONION SKINS, PEPTIDES AND PROBIOTICS”/
„COMPOZITE FUNCȚIONALE PE BAZĂ DE COJI DE CEAPĂ GALBENĂ, PEPTIDE ȘI PROBIOTICE PENTRU APLICAȚII ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

 

elaborată de doamna MILEA C. ȘTEFANIA-ADELINA, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Ingineria produselor alimentare.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Gabriela-Elena BAHRIM (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. habil. Nicoleta STĂNCIUC (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Nataša POKLAR ULRIH (CV)
Universitatea din Ljublijana
2. Prof. univ. dr. chim. habil. Adela-Mariana PINTEA (CV)
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
3. Prof. univ. dr. ing. habil. Iuliana APRODU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 07.07.2023, ora 10.00, în sala Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

”DESIGNING NOVEL INGREDIENTS BASED ON EGGPLANTS BIOACTIVE COMPOUNDS FOR DIFFERENT APPLICATIONS IN FOOD INDUSTRY”/
„PROIECTAREA UNOR INGREDIENTE NOI PE BAZĂ DE COMPUȘI BIOACTIVI DIN COJI DE VINETE PENTRU DIFERITE APLICAȚII ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ”

 

elaborată de doamna CONDURACHE S. NINA-NICOLETA (LAZĂR), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Ingineria produselor alimentare.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Gabriela-Elena BAHRIM (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. habil. Gabriela RÂPEANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Zuzana CIESAROVA (CV)
National Agricultural and Food Centre, Food Research Institute in Bratislava
2. Prof. univ. dr. ing. habil. Mircea-Adrian OROIAN (CV)
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
3. Prof. univ. dr. ing. habil. Nicoleta STĂNCIUC (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 25.09.2023, ora 10.00, în sala D12 a Facultății de Inginerie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

COMPORTAMENTUL COMPOZITELOR CU ȚESĂTURI MULTIAXIALE DIN FIBRE DE STICLĂ LA IMPACT DE VITEZĂ MICĂ

 

elaborată de domnul PĂDURARU G. IULIAN, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Inginerie mecanică.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Luminița MORARU (CV)
Director al Școlii doctorale de Inginerie mecanică și industrială, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. Lorena DELEANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. ing. Anton HADĂR (CV)
Universitatea POLITEHNICA din București
2. Prof. univ. dr. ing. Simion HARAGÂȘ (CV)
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
3. Prof. univ. dr. fiz. Gabriel MURARIU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

Subcategorii

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email