UGAL

Informații referitoare la alegerile pentru conducerea Universității Dunărea de Jos din Galați

 

 


Formulare alte surse de finanțare

 • Deplasări interne
  • Fișă însoțire document (doc)*
  • Referat deplasare internă, taxe de participare (doc)
  • Ordin de deplasare (pdf)
 • Deplasări externe
 • Referat taxe publicare reviste/cărți (docx)
 • Decont cheltuieli materiale (docx)
 • Raport activitate decont cheltuieli materiale (docx)

 

 

* documentul este tiparit de Compartimentul Registratură al Universității
**(.doc) sau (.docx) sunt formulare editabile online - se pot completa / imprima de pe site. Atenție! Datele NU se salvează la completarea pe site!  


 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 29.05.2023, ora 10.00, în sala Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

SEPARAREA ȘI CARACTERIZAREA UNOR COMPUȘI ORGANICI DIN SOIURI ROMÂNEȘTI DE PLANTE AROMATICE

 

elaborată de domnul BĂLĂNESCU A. FĂNICĂ, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Chimie.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Academician prof. univ. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU (CV)
Director CSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. chim. habil. Rodica-Mihaela DINICĂ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. chim. habil. Petre IONIȚĂ (CV)
Universitatea din București
2. Cercet. șt. gr. I dr. chim. habil. Luminița MARIN (CV)
Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” din Iași
3. Prof. univ. dr. chim. habil. Geta CÂRÂC (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 20.04.2023, ora 12.00, în sala I 05 a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

PIEȚELE DE SCHIMB LATERAL: IMPLICAȚII ALE PLATFORMELOR COLABORATIVE ÎN MARKETINGUL DIGITAL

 

elaborată de doamna PRICOPOAIA N. OANA, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Marketing.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. Nicoleta CRISTACHE (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Adrian MICU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Răzvan ZAHARIA (CV)
Academia de Studii Economice din București
2. Prof. univ. dr. Adriana ZAIȚ (CV)
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
3. Prof. univ. dr. Alexandru CĂPĂȚÎNĂ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 09.06.2023, ora 10.00, în sala SB 304 a Facultății de Științe și Mediu, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

UTILIZAREA ALGELOR MARINE PENTRU ÎNDEPĂRTAREA POLUANȚILOR DIN APE REZIDUALE INDUSTRIALE

 

elaborată de doamna CĂPRIȚĂ M. FLORINA-CRISTIANA (FILOTE), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Inginerie industrială.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU (CV)
Președintele Senatului - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. habil. Antoaneta ENE (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat în cotutelă Prof. univ. dr. ing. Gabriela-Elena BAHRIM (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. ing. habil. Dan CHICEA (CV)
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
2. Conf. univ. dr. Claudia STIHI (CV)
Universitatea „Valahia” din Târgoviște
3. Prof. univ. dr. ing. Luminița MORARU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 03.05.2023, ora 12.00, în sala I 05 a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

IMPACTUL STRATEGIILOR DE MANAGEMENT FINANCIAR ASUPRA COMBATERII EVAZIUNII FISCALE DE CĂTRE ANAF

 

elaborată de domnul MIRICĂ D. CRISTIAN, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul  Management.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. Nicoleta CRISTACHE (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. habil. Angela-Eliza MICU (CV)
Universitatea „Ovidius” din Constanța
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. habil. Cristina-Teodora ROMAN (CV)
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
2. Prof. univ. dr. habil. Georgiana-Raluca LĂDARU (CV)
Academia de Studii Economice din București
3. Prof. univ. dr. Alexandru CĂPĂȚÎNĂ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 28.04.2023, ora 11.00, în sala Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

STUDIUL COMPORTAMENTULUI NAVELOR ÎN BAZINUL MĂRILOR EUROPENE

 

elaborată de doamna CHIROȘCĂ D. ANA-MARIA, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul  Inginerie mecanică.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU (CV)
Președintele Senatului - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. Liliana-Celia RUSU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. ing. Daniel CONDURACHE (CV)
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
2. Prof. univ. dr. ing. Anghel CHIRU (CV)
Universitatea Transilvania din Brașov
3. Prof. univ. dr. ing. Polidor-Paul BRATU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Vicepreședinte al Academiei de Științe Tehnice din România

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

Selecție personal didactic şi nedidactic pentru mobilități Erasmus+ KA107 de predare și formare

 

Acțiunea Perioada și ora Locul
Înscrierea candidaților 16 - 20.05.2022

formular înscriere online

Evaluarea dosarelor și publicarea rezultatelor

23.05.2022, ora 16.00

Rezultate
Termen pentru trimiterea contestațiilor

24.05.2022, ora 16.00

la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Analiza contestațiilor și publicarea rezultatelor aferente

25.05.2022, ora 14.00

Rezultate contestații
Publicarea rezultatelor finale 25.05.2022, ora 16.00 Rezultate finale
Oferta de mobilități de predare/formare
Criterii de eligibilitate & selecție
Procedura de selecție
Criterii & punctaj selecție
Grant Erasmus+
Mobility Agreement for Teaching
Mobility Agreement for Training

 
Subcategorii

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email