UGAL

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 09.10.2021, ora 11.00, la adresa publică va avea loc susţinerea publică online a tezei de doctorat intitulată:

 

IMPLICAȚIILE DESIGNULUI BUCĂTĂRIILOR ȘI A PRACTICILOR DE IGIENĂ ASUPRA SIGURANȚEI ALIMENTARE A CONSUMATORILOR

 

elaborată de domnul MIHALACHE F. AUGUSTIN-OCTAVIAN, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Inginerie industrială.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. dr. ing. Gabriela-Elena BAHRIM (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. dr. ing. Anca-Ioana NICOLAU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. dr. ing. Mona-Elena POPA (CV)
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” din Constanța
2. Prof. dr. ing. Ovidiu TIȚA (CV)
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova
3. Prof. dr. ing. Daniela BORDA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 08.10.2021, ora 10.00, la adresa publică va avea loc susţinerea publică online a tezei de doctorat intitulată:

 

ASPECTE ȘTIINȚIFICE ȘI NUTRIȚIONALE ALE BIOACUMULĂRII DE HIDROCARBURI AROMATICE POLICICLICE (HAP) ÎN ORGANISMELE ACVATICE DIN ZONA DE COASTĂ A MĂRII NEGRE

 

elaborată de doamna BUCUR N. NICOLETA-ALEXANDRA (DAMIR), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul  Ingineria produselor alimentare.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. dr. ing. Gabriela-Elena BAHRIM (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. dr. ing. Elisabeta BOTEZ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Cercet. șt. gr. I dr. Valentina COATU (CV)
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” din Constanța
2. Conf. dr. habil. Aliona GHENDOV-MOȘANU (CV)
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova
3. Prof. dr. chim. habil. Rodica-Mihaela DINICĂ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 28.09.2021, ora 10.00, în sala I 05 a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată:

 

MOTIVAREA CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR – IMPLICAȚII PENTRU MANAGEMENTUL STRATEGIC AL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

 

elaborată de doamna NIȚĂ N. MONICA (RĂDUCAN), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Management.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. habil. Alexandru CĂPĂȚÎNĂ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Nicoleta CRISTACHE (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. habil. Marian NĂSTASE (CV)
Academia de Studii Economice din București
2. Prof. univ. dr. habil. Nicolae BIBU (CV)
Universitatea de Vest din Timișoara
3. Prof. univ. dr. habil. Adrian MICU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 30.09.2021, ora 11.00, la adresa publică va avea loc susţinerea publică online a tezei de doctorat intitulată:

 

REALIZAREA UNOR NOI SENZORI ȘI BIOSENZORI VOLTAMPEROMETRICI PENTRU DETERMINAREA ACIZILOR HIDROXICINAMICI

 

elaborată de doamna MEREȘESCU S. ALEXANDRA-VIRGINIA (BOUNEGRU), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Chimie.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian GEORGESCU (CV)
Rector - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. chim. Constantin APETREI (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Raluca-Ioana van STADEN (CV)
Universitatea POLITEHNICA din București
2. Cercet. șt. gr. I dr. biochim. Mihaela DONI (CV)
Director general - Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM (INCDCP - ICECHIM) din București
3. Prof. univ. dr. Rodica-Mihaela DINICĂ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 30.09.2021, ora 11.00, la adresa publică va avea loc susţinerea publică online a tezei de doctorat intitulată:

 

OPTIMIZAREA ENERGETICĂ A PROCESELOR DE DANTURARE PRIN MODIFICAREA PARAMETRILOR CINEMATICI AI MIȘCĂRII DE RULARE

 

elaborată de domnul BORDEANU N. MIHAIL, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Inginerie industrială.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. dr. ing. Elena SCUTELNICU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. dr. ing. Gabriel-Radu FRUMUȘANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. dr. ing. Cătălin DUMITRAȘ (CV)
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
2. Prof. dr. ing. habil. George CONSTANTIN (CV)
Universitatea POLITEHNICA din București
3. Prof. dr. ing. habil. Virgil-Gabriel TEODOR (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 03.09.2021, ora 11.00, la adresa publică va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

Rheological and pVT behavior of polymer/MWCNT nanocomposites /
Caracterizarea  reologică și pVT a nanocompozitelor polimerice ranforsate cu nanotuburi de carbon

 

elaborată de doamna CRISTEA E. NICOLETA-VIOLETA (STANCIU), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Inginerie industrială.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. dr. ing. Elena SCUTELNICU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU (CV)
Președintele Senatului - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. dr. ing. Cristian-Vasile DOICIN (CV)
Universitatea Politehnica din București
2. Prof. dr. ing. Maria-Carmen LOGHIN (CV)
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
3. Prof. dr. ing. Mihaela BUCIUMEANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 17.09.2021, ora 12.00, în sala I 05 a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

CONTRIBUȚII LA DEZVOLTAREA METODELOR DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR SERVICIILOR PUBLICE LOCALE

 

elaborată de doamna GUDANĂ G.G. TINCUȚA (VRABIE), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul  Management.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. habil. Adrian MICU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. habil. Nicoleta CRISTACHE (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. habil. Răzvan-Cătălin DOBREA (CV)
Academia de Studii Economice din București
2. Prof. univ. dr. habil. Mirela-Ionela ACELEANU (CV)
Academia de Studii Economice din București
3. Prof. univ. dr. habil. Alexandru CĂPĂȚÎNĂ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 22.09.2021, ora 12.00, în sala de Conferințe a Bazinului de Carene, Facultatea de Arhitectură Navală, corp L, va avea loc susţinerea publică online a tezei de doctorat intitulată:

 

”NUMERICAL SIMULATION OF THE SHIP HULL HYDRODYNAMIC PERFORMANCE”/
„SIMULAREA NUMERICĂ A PERFORMANȚELOR HIDRODINAMICE ALE CORPULUI NAVEI

 

elaborată de domnul BEKHIT S. ADHAM, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Inginerie mecanică.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Academician prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU (CV)
Director CSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. dr. ing. Florin POPESCU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. dr. ing. Radu-Mircea DAMIAN (CV)
Universitatea Tehnică de Construcții București
2. Conf. dr. ing. Florin-Ioan BODE (CV)
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
3. Prof. dr. ing. Leonard DOMNIȘORU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.


 

Fișa de înscriere
Contracte de studii licență
 • Facultatea de Inginerie [descarcă]
 • Facultatea de Arhitectură Navală [descarcă]
 • Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor [descarcă]
 • Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică [descarcă]
 • Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport [descarcă]
 • Facultatea de Litere [descarcă]
 • Facultatea de Ştiinţe şi Mediu [descarcă]
 • Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie [descarcă]
 • Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila  [descarcă]
 • Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor [descarcă]
 • Facultatea de Drept și Științe Administrative [descarcă]
 • Facultatea de Medicină şi Farmacie [descarcă]
 • Facultatea de Arte [descarcă]
 • Facultatea Transfrontalieră [descarcă]
Contracte de studii master
 • Facultatea de Inginerie [descarcă]
 • Facultatea de Arhitectură Navală [descarcă]
 • Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor [descarcă]
 • Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică [descarcă]
 • Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport [descarcă]
 • Facultatea de Litere [descarcă]
 • Facultatea de Ştiinţe şi Mediu [descarcă]
 • Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie [descarcă]
 • Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila [descarcă]
 • Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor [descarcă]
 • Facultatea de Drept și Științe Administrative [descarcă]
 • Facultatea de Arte [descarcă]
 • Facultatea Transfrontalieră [descarcă]
Contract de studii ID/IFR

 


 

 

 1. Candidaţii declaraţi admişi la forma de finanţare BUGET, în urma concursului de admitere din sesiunea iulie 2021, sunt invitaţi în perioada: 29.07.2021 – 06.08.2021 la Secretariatul facultăţii la care au fost admişi, în sediul special amenajat, sau la sediul Universității din str. Domnească 47 (corpul U), pentru parcurgerea procedurii de înscriere în anul universitar 2021/2022.
 1. Documentele necesare pentru înscriere se găsesc: pe pagina web a universității sau a facultății la care a fost admis sau la sediul special amenajat pentru înscrieri.
 1. Procedura de înscriere cuprinde următoarele etape/ pași:
 • completarea, semnarea și depunerea Contractului de studii pentru anul universitar 2021/2022 (în două exemplare) la sediul special amenajat;
 • completarea, semnarea și depunerea Fișei de înscriere la sediul special amenajat;
 • prezentarea dovezii de achitare a taxei de înmatriculare în cuantum de 100 lei.

Taxa de înmatriculare se poate achita:

 1. Fizic:
 • numerar și POS pentru toate facultățile la sediul Universităţii din str. Domnească nr. 47 (corpul U), sala U13 (parter), precum și la sediul Facultății de Inginerie din Brăila;
 • POS pentru facultățile:  SIA, ACIEE, SJSP.
 1. On-line folosind următoarele coordonate:
 • cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
 • cod fiscal 3127522;
 • beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
 • la explicația plății se va menționa: Nume și prenume candidat admis, CNP, Taxa de înmatriculare anul I,  licență/ master, cu frecvență, Facultatea.
 1. După parcurgerea procedurii de înscriere în anul universitar 2021/2022, candidaţii admişi devin studenţi în anul I de studii, conform structurii anului universitar 2021/2022.

 

Notă : Studenţii din anul I îşi păstrează calitatea de student NUMAI dacă parcurg procedura de înscriere: au completat Fişa de înscriere, Contractul de studii pentru anul universitar 2021/2022 şi au achitat taxa de înmatriculare.


 

 

 1. Candidaţii declaraţi admişi la forma de finanţare BUGET, în urma concursului de admitere din sesiunea iulie 2021, sunt invitaţi în perioada: 29.07.2021 – 06.08.2021 la Secretariatul facultăţii la care au fost admişi, în sediul special amenajat, sau la sediul Universității din str. Domnească 47 (corpul U), pentru parcurgerea procedurii de înscriere în anul universitar 2021/2022.
 1. Documentele necesare pentru înscriere se găsesc: pe pagina web a universității sau a facultății la care a fost admis sau la sediul special amenajat pentru înscrieri.
 1. Procedura de înscriere cuprinde următoarele etape/ pași:
 • completarea, semnarea și depunerea Contractului de studii pentru anul universitar 2021/2022 (în două exemplare) la sediul special amenajat;
 • completarea, semnarea și depunerea Fișei de înscriere la sediul special amenajat;
 • prezentarea dovezii de achitare a unui avans de minimum 500 de lei din tranşa I a taxei de şcolarizare. Diferența de până la 50 % din valoarea taxei (Tranșa I) se va achita până la data de 15.10.2021, conform prevederilor Contractului de studii și Anexei nr. 1 la Contractul de studii.

Taxa de înmatriculare se poate achita:

 1. Fizic:
 • numerar și POS pentru toate facultățile la sediul Universităţii din str. Domnească nr. 47 (corpul U), sala U13 (parter), precum și la sediul Facultății de Inginerie din Brăila;
 • POS pentru facultățile:  SIA, ACIEE, SJSP.
 1. On-line folosind următoarele coordonate:
 • cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
 • cod fiscal 3127522;
 • beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
 • la explicația plății se va menționa: Nume și prenume candidat admis, CNP, Taxa de înmatriculare anul I,  licență/ master, cu frecvență, Facultatea.

Cuantumul taxei de școlarizare pentru fiecare facultate se găsește pe site-ul universității www.admitere.ugal.ro, secțiunea Licență/ Masterat, meniu Taxe de școlarizare.

 1. După parcurgerea procedurii de înscriere în anul universitar 2021/2022, candidaţii admişi devin studenţi în anul I de studii, conform structurii anului universitar 2021/2022.

 

Notă : Studenţii din anul I îşi păstrează calitatea de student NUMAI dacă parcurg procedura de înscriere: au completat Fişa de înscriere, Contractul de studii pentru anul universitar 2021/2022 şi au achitat taxa de înmatriculare.


 

 

 1. Candidaţii declaraţi admişi la forma de finanţare BUGET/ TAXĂ, în urma concursului de admitere din sesiunea iulie 2021, sunt invitaţi în perioada: 29.07.2021 – 06.08.2021parcurgă procedura de înscriere în anul universitar 2021/2022.
 1. Documentele necesare pentru înscriere pot fi descărcate de pe pagina web a facultății la care candidatul a fost admis: Contract de studii.pdf și Fișă de înscriere.pdf.
 1. După descărcare, documentele sus-menționate se completează și se semnează de către candidat astfel:
 • Contractul de studii pentru anul universitar 2021/2022 (în două exemplare);
 • Fișa de înscriere.
 1. Achitarea taxei de înmatriculare în cuantum de 100 lei (pentru cei admiși la forma de finanțare BUGET) sau a unui avans de 500 de lei din tranşa I a taxei de şcolarizare (pentru cei admiși la forma de finanțare TAXĂ) se face on-line folosind următoarele coordonate:
 • cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
 • cod fiscal 3127522;
 • beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
 • la explicația plății se va menționa: Nume și prenume candidat admis, CNP, Taxa de înmatriculare anul I,  licență/ master, cu frecvență/ la distanță/ cu frecvență redusă, Facultatea/ programul de studii.

Diferența de până la 50 % din valoarea taxei (Tranșa I) se va achita până la data de 15.10.2021, conform prevederilor Contractului de studii și Anexei nr. 1 la Contractul de studii.

Cuantumul taxei de școlarizare pentru fiecare facultate se găsește pe site-ul universității www.admitere.ugal.ro, secțiunea Licență/ Masterat, meniu Taxe de școlarizare.

 1. Documentele semnate și completate (Contractul de studii și Fișa de înscriere) precum și dovada achitării taxei se pot depune astfel:
 • se trimit prin poștă la sediul facultății la care a fost admis candidatul;

sau

 • se scanează și se trimit pe e-mailul facultății la care a fost admis candidatul. În acest caz, candidatul va proceda la semnarea în original a contractului de studii până la data de 06 octombrie 2021.

 

Notă: Studenţii din anul I îşi păstrează calitatea de student NUMAI dacă parcurg procedura de înscriere: au completat Fişa de înscriere, Contractul de studii pentru anul universitar 2021/2022 şi au achitat taxa de înmatriculare/avansul din Tranșa I la taxa de școlarizare. • Promovează protecţia proprietăţii industriale în mediul academic, precum şi serviciile OSIM.
 • Exploatează și antrenează potențialul științific regional în acțiuni de promovare și utilizare a sistemului proprietății industriale.
 • Asigură mediatizarea acţiunilor de instruire profesională în domeniul proprietății industriale.
 • Realizează legătura dintre OSIM şi inventatorii, întreprinzătorii şi agenţii economici din  regiunea sud-est și de la nivel național, organizând mese rotunde, dezbateri, lecţii atelier, sondaje de opinii etc.
 • Facilitează, prin legăturile locale, introducerea cursurilor de proprietate industrială în instituţiile din învăţământul superior şi preuniversitar.
 • Facilitează contactele între inventatori şi agenţii economici interesaţi în valorificarea unor invenţii.
 • Se preocupă continuu de creşterea numărului de cereri de protecţie intelectuală depuse la OSIM în domeniul proprietăţii industriale.
 • Organizează întâlniri ale inventatorilor și ale specialiştilor OSIM cu organizaţiile profesionale de la nivel regional.
 • Facilitează participarea la târguri şi expoziţii a inventatorilor ale căror invenţii au fost aplicate sau urmează a fi aplicate, în vederea promovării acestora.
 • Participă la târguri şi expoziţii în vederea promovării invențiilor realizate în universitate.
 • Atrage fonduri pentru stimularea dezvoltării activităţilor inovative, prin organizarea la nivel local şi regional a unor manifestări de tipul: "Invenţia anului", "Inventatori remarcaţi din regiune" sau "Agenţii economici cei mai activi în domeniul PPI" etc., laureaţii acestora fiind mediatizaţi.

 


Subcategorii

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email