UGAL Logo

UGAL

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 14.06.2023, ora 11.00, în sala Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

CERCETĂRI PRIVIND DEZVOLTAREA AGRICULTURII DE PRECIZIE ÎN EXPLOATAȚIILE AGRICOLE DIN CÂMPIA ROMÂNĂ

 

elaborată de domnul FERȚU T. CRISTINEL, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Academician prof. univ. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU (CV)
Director CSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. dr. econ. habil. Silvius STANCIU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. ing. habil. Tiberiu IANCU (CV)
Prorector - Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara
2. Prof. univ. dr. ing. habil. Stejărel BREZULEANU (CV)
Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași
3. Prof. univ. dr. econ. habil. Maria-Magdalena TUREK-RAHOVEANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 30.06.2023, ora 10.00, în sala Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

FOOD-GRADE FUNCTIONAL COMPOSITES BASED ON YELLOW ONION SKINS, PEPTIDES AND PROBIOTICS”/
„COMPOZITE FUNCȚIONALE PE BAZĂ DE COJI DE CEAPĂ GALBENĂ, PEPTIDE ȘI PROBIOTICE PENTRU APLICAȚII ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

 

elaborată de doamna MILEA C. ȘTEFANIA-ADELINA, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Ingineria produselor alimentare.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Gabriela-Elena BAHRIM (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. habil. Nicoleta STĂNCIUC (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Nataša POKLAR ULRIH (CV)
Universitatea din Ljublijana
2. Prof. univ. dr. chim. habil. Adela-Mariana PINTEA (CV)
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
3. Prof. univ. dr. ing. habil. Iuliana APRODU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 07.07.2023, ora 10.00, în sala Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

”DESIGNING NOVEL INGREDIENTS BASED ON EGGPLANTS BIOACTIVE COMPOUNDS FOR DIFFERENT APPLICATIONS IN FOOD INDUSTRY”/
„PROIECTAREA UNOR INGREDIENTE NOI PE BAZĂ DE COMPUȘI BIOACTIVI DIN COJI DE VINETE PENTRU DIFERITE APLICAȚII ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ”

 

elaborată de doamna CONDURACHE S. NINA-NICOLETA (LAZĂR), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Ingineria produselor alimentare.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Gabriela-Elena BAHRIM (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. habil. Gabriela RÂPEANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Zuzana CIESAROVA (CV)
National Agricultural and Food Centre, Food Research Institute in Bratislava
2. Prof. univ. dr. ing. habil. Mircea-Adrian OROIAN (CV)
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
3. Prof. univ. dr. ing. habil. Iuliana APRODU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.
Chiriac Tincuța-Silvia (avere, interese)
Constantinescu Lilica Elena (avere, interese)
Dumitrascu Adrian (avere, interese)

 

Subcategorii

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email