UGAL

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează workshop-ul cu tema „Antreprenoriatul tinerilor: provocări, bune practici și perspective”, în cadrul proiectului „Burse pentru educația antreprenorială în rândul doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat (Be Antreprenor!)”, cod MySMIS 124539, co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman.

Evenimentul este desfășurat prin activitatea specifică SA.5.2 „Dezvoltarea și implementarea componentei practice a programului antreprenorial” și va avea loc în data de 16 iulie 2020, începând cu ora 18:00, pe platforma SKYPE.

Acest workshop are ca scop îmbunătățirea canalelor de comunicare dezvoltate de către Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați cu mediul privat, aducând, totodată, o plus valoare procesului de formare al studenților doctoranzi/cercetătorilor postdoctorat, prin dezbaterea, în timp real, a nevoilor concrete din mediului privat. Invitații din mediului privat își vor prezenta atât viziunea, cât și oportunitățile și dificultățile întâmpinate pe parcursul profesional propriu sau al companiei și vor interacționa direct cu participanții, în cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri. Astfel, membrii grupului țintă vor identifica subiecte de interes din domeniul de activitate al invitaților, abordându-le împreună cu aceștia și maximizând astfel impactul transferului de cunoștințe și experiențe.


ANUNŢ
 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 28.07.2020, ora 11.30, la adresa publică:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7094469be7294d068b225ce49202bd85%40thread.tacv2/conversations?groupId=5e715031-039d-4db0-9d30-bbc91ea1a787&tenantId=445e5699-60fa-4f59-8e7f-778197a4d740

va avea loc susţinerea publică online a tezei de doctorat intitulată: „SISTEM INTELIGENT DE DETECȚIE AUTOMATĂ A AMFETAMINELOR HALUCINOGENE”, elaborată de doamna ION I. ADELINA, în vederea atribuirii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Inginerie industrială.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Președinte  Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU (CV)
Președintele Senatului - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat
Prof. univ. dr. Mirela PRAISLER (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. ing. Gheorghe NAGÎȚ (CV)
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
2. Prof. univ. dr. ing. Remus ZĂGAN (CV)
Universitatea Maritimă din Constanța
3. Conf. univ. dr. Steluța GOSAV (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Rezumatul tezei de doctorat
  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat la adresa: www.lib.ugal.ro/Depozit digital ARTHRA/Doctoral School/Rezumate teze de doctorat
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează workshop-ul cu tema „Antreprenoriat: de la idee la afacerea de succes, cu cei care au îndrăznit”, în cadrul proiectului „Burse pentru educația antreprenorială în rândul doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat (Be Antreprenor!)”, cod MySMIS 124539, co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman.

Evenimentul este desfășurat prin activitatea specifică SA.5.2 „Dezvoltarea și implementarea componentei practice a programului antreprenorial” și va avea loc în data de 21 iulie 2020, începând cu ora 18:00, pe platforma SKYPE.

Acest workshop are ca scop îmbunătățirea canalelor de comunicare dezvoltate de către Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați cu mediul privat, aducând, totodată, o plus valoare procesului de formare al studenților doctoranzi/cercetătorilor postdoctorat, prin dezbaterea, în timp real, a nevoilor concrete din mediului privat. Invitații din mediului privat își vor prezenta soluțiile proprii asupra modului în care îți poți dezvolta aptitudinile antreprenoriale, modalități de identificare și creștere a abilităților antreprenorilae, cât și viziunea, oportunitățile și dificultățile întâmpinate pe parcursul profesional propriu sau al companiei și vor interacționa direct cu participanții, în cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri. Membrii grupului țintă vor identifica subiecte de interes din domeniul de activitate al invitaților, abordându-le împreună cu aceștia și maximizând astfel impactul transferului de cunoștințe și experiențe.

Subcategorii