UGAL

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 06.07.2023, ora 11.00, în sala Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

„DREPTUL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ PE FILIERA AGROALIMENTARĂ DIN ROMÂNIA

 

elaborată de domnul BRATOVEANU G. DUMITRACHE-BOGDAN, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul  Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală:

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Academician prof. univ. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU (CV)
Director CSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. dr. econ. habil. Silvius STANCIU (CV)
Prorector - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Roxana SÂRBU (CV)
Prorector - Academia de Studii Economice din București
2. Prof. univ. dr. ing. habil. Tiberiu IANCU (CV)
Prorector - Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara
3. Prof. univ. dr. ing. habil. Nicoleta STĂNCIUC (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email