UGAL

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 07.07.2023, ora 10.00, în sala SC 02 (FOR INFO) a Facultății de Științe și Mediu, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

APLICAȚII ALE TEHNICILOR DE SCANARE DWI ȘI DTI PENTRU EVALUAREA RAPIDĂ A MODIFICĂRILOR PARAMETRILOR SPECIFICI ÎN CAZUL AFECȚIUNILOR CEREBRALE

 

elaborată de doamna TOPORAȘ C. LENUȚA (PANĂ), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Inginerie industrială:

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Elena SCUTELNICU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. Luminița MORARU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. ing. Neculai-Eugen SEGHEDIN (CV)
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
2. Prof. univ. dr. ing. Cătălin AMZA (CV)
Universitatea POLITEHNICA din București
3. Prof. univ. dr. ing. habil. Antoaneta ENE (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email