UGAL

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 07.07.2023, ora 12.00, în sala Y105 a Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

APLICAREA CONCEPTELOR DE INDUSTRIE 4.0 ȘI 5.0 LA MODELAREA ȘI CONDUCEREA PROCESELOR DE FABRICAȚIE FLEXIBILĂ

 

elaborată de domnul ing. DUCA M. OCTAVIAN-GABRIEL, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Ingineria sistemelor.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Marian BARBU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Eugenia MINCĂ (CV)
Universitatea „Valahia” din Târgoviște
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. ing. Ioana FĂGĂRĂȘAN (CV)
Universitatea POLITEHNICA din București
2. Prof. univ. dr. ing. Grigore STAMATESCU (CV)
Universitatea POLITEHNICA din București
3. Conf. univ. dr. ing. Daniela-Cristina CERNEGA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email