UGAL

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 07.07.2023, ora 12.00, în sala SC 02 (FOR INFO) a Facultății de Științe și Mediu, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

INSTRUMENTE MODERNE DE DEPISTARE A MELANOMULUI CUTANAT - Aplicație SelfChecker pentru analiza nevilor și melanoamelor prin intermediul imaginilor digitale

 

elaborată de doamna MICHIȘ N. FELICIA-ANIȘOARA (DAMIAN), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Inginerie industrială:

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU (CV)
Președintele Senatului - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. Luminița MORARU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. ing. Neculai-Eugen SEGHEDIN (CV)
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
2. Prof. univ. dr. ing. Cristian DOICIN (CV)
Universitatea POLITEHNICA din București
3. Prof. univ. dr. Cătălina ITICESCU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email