UGAL

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 24.11.2023, ora 12.00, în sala F203 a Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

CERCETĂRI PRIVIND SINDROMUL GENERAL DE ADAPTARE AL ORGANISMELOR ANIMALE - STUDIUL MARKERILOR ENZIMATICI

 

elaborată de doamna CĂRĂDAN C. SIMONA-LAURA (TURCU), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Inginerie industrială.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Gabriela-Elena BAHRIM (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. Petru ALEXE (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. habil. Mario-Darius CODREANU (CV)
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București,
Membru corespondent al Academiei de Științe Medicale
2. Cercet. șt. gr. I dr. ing. Nastasia BELC (CV)
Director general - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare, IBA București;
Membru titular al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”
3. Conf. univ. dr. ing. Cristian DIMA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email