UGAL

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 24.11.2023, ora 11.00, în sala D12 a Facultății de Inginerie, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

„UN STUDIU EXPERIMENTAL ȘI TEORETIC PRIVIND REZISTENȚA LA ÎNJUNGHIERE ȘI ÎNȚEPARE,  A UNOR PANOURI STRATIFICATE

 

elaborată de domnul TOTOLICI I. VIOREL (TOTOLICI-RUSU), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Inginerie mecanică.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Academician prof. univ. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU (CV)
Director CSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. Lorena DELEANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. ing. Adrian ROTARIU (CV)
Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” din București
2. Cercet. șt. gr. II dr. fiz. Simona Maria SANDU (CV)
Centrul de Cercetare și Inovare pentru Apărare Chimică, Biologică, Radiologică și Nucleară și Ecologie din București
3. Prof. univ. dr. fiz. Gabriel MURARIU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email