UGAL

Site

Componența Comisiei de Etică Universitară
- conform Deciziei Rectorului Universității nr. 6481/19.12.2022 -

 

  Conf. dr. ing. Angela Ivan (FT) - președinte
  Lector dr. Elisabeta Slabu (FDSA) - vicepreședinte
  Conf. dr. ing. Cristian Dima (FSIA) - membru
  Șef lucrări dr. ing. Mădălin Costin (FACIEE) - membru
  Conf. dr. Ginel Baciu (FMF) - membru
  Prof.dr.ing. Virgil-Gabriel Teodor - reprezentant CSUD - membru
  Prof.dr.ing. Elisabeta Botez - reprezentant CSUD - membru
  Lector dr. Oana Chicoș (FDSA) - membru
  Vacant - reprezentant al studenților - membru
  Vacant - reprezentant al studenților - membru
  Vacant - reprezentant al studenților - membru
  Șef lucrări dr.ing. Ion Paraschiv - (Sindicatul „Alma Mater”) - invitat
  Ing. Violeta Sava - secretar

 


 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 26.04.2024, ora 11.00, în sala de Conferințe 1.1, corpul MD al Facultății de Medicină și Farmacie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

ABORDAREA TERAPEUTICĂ LA PACIENȚII CRITICI CU INFECȚIE RESPIRATORIE SARS CoV 2

 

elaborată de doamna PĂLIVAN C. CORINA-CECILIA (MANOLE-PĂLIVAN), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Medicină.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. Aurel NECHITA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. habil. Dorel FIRESCU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. habil. Oana-Cristina ARGHIR (CV)
Universitatea „Ovidius” din Constanța
2. Prof. univ. dr. habil. Oana-Roxana CIOBOTARU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
3. Conf. univ. dr. Mihai SAVA (CV)
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Rezumatul tezei de doctorat

 

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 20.04.2024, ora 11.30, în sala Y 105 a Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

”ADVANCED AUTOMATIC CONTROL OF COMPLEX PROCESSES”„CONDUCEREA AUTOMATĂ AVANSATĂ A PROCESELOR COMPLEXE”

 

elaborată de doamna GHINEA I. LILIANA MARIA, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Ingineria sistemelor.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU (CV)
Membru corespondent al Academiei Române,
Director CSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. Marian BARBU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat în cotutelă Prof. univ. dr. Ion NECOARĂ (CV)
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. ing. Ramon VILANOVA ARBOS (CV)
Universitat Autonoma de Barcelona, Spania
2. Prof. univ. dr. ing. Dan SELIȘTEANU (CV)
Universitatea din Craiova
3. Prof. univ. dr. ing. Constantin Florin CĂRUNTU (CV)
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Rezumatul tezei de doctorat

 

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 19.04.2024, ora 13.00, în sala de Conferințe nr. 1.1, corpul MD al Facultății de Medicină și Farmacie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

IMPACTUL TULBURĂRILOR PSIHOLOGICE LA PACIENTUL CU PATOLOGIE POLIMORFĂ ȘI IMPLICAȚIILE ASUPRA DURATEI MEDII DE SPITALIZARE

 

elaborată de doamna HÎNCU I. ALINA-MARIA (LESCAI), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Medicină.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. Aurel NECHITA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. habil. Aurelia ROMILA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Adrian Constantin COVIC (CV)
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași
2. Prof. univ. dr. habil. Oana-Cristina ARGHIR (CV)
Universitatea „Ovidius” din Constanța
3. Prof. univ. dr. habil. Dana TUTUNARU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

Subcategorii

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email