UGAL

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 26.04.2024, ora 11.00, în sala de Conferințe 1.1, corpul MD al Facultății de Medicină și Farmacie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

ABORDAREA TERAPEUTICĂ LA PACIENȚII CRITICI CU INFECȚIE RESPIRATORIE SARS CoV 2

 

elaborată de doamna PĂLIVAN C. CORINA-CECILIA (MANOLE-PĂLIVAN), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Medicină.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. Aurel NECHITA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. habil. Dorel FIRESCU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. habil. Oana-Cristina ARGHIR (CV)
Universitatea „Ovidius” din Constanța
2. Prof. univ. dr. habil. Oana-Roxana CIOBOTARU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
3. Conf. univ. dr. Mihai SAVA (CV)
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Rezumatul tezei de doctorat

 

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email